Internationaal/072012 Wikimania Lodewijk

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dankzij de hulp van Wikimedia Nederland was het voor mij mogelijk om Wikimania en de side conferences eromheen te bezoeken. Allereerst maakten Maarten en ik een tussenstop in New York voor privébezoek, maar daar bezochten we ook het World Monument Fund (5 juli), een potentiële partner voor Wiki Loves Monuments internationaal en mogelijk andere activiteiten. Vervolgens naar Washington voor de Chapters Meeting op 10 en 11 juli. Het programma voor deze bijeenkomst was nog heel onduidelijk en toen niemand de leiding bleek te willen nemen ben ik zo brutaal geweest om met de aanwezigen een programma op te zetten en discussies te starten. Deels om bestaande issues te bespreken, deels ter voorbereiding van de WCA-vergadering op de middag van 11 juli. Er zijn hier twee etherpads van geproduceerd (link invoegen, kan deze nu even niet vinden).

Ik ben bij veel van deze discussies gesprekleider geweest. Vragen die aan de orde zijn geweest gingen ondermeer over het budget en de Secretaris-Generaal van de WCA (voorbereidend, deels met Ziko als gesprekleider), de procedure voor de herziening van een chapterstatus wanneer er een formele klacht komt, lobby/blackout in geval van schadelijke wetgeving en wat de aanwezigen nu graag als *uitkomsten* zouden willen zien van de hele WCA (dus minder focus op procedures, en meer op de doelen en uitkomsten). Hierbij werd toch wel duidelijk dat twee groepen doelen overheersten. Allereerst de welbekende eenduidige communicatie richting de WMF, maar een andere uitkomst was (vooral bij de minder 'gesettelde' chapters) dat ze graag wilden zien dat er sterk werd ondersteund bij de overdracht van kennis, contacten en vaardigheden. Mijn indruk was dat deze discussie in ieder geval een aantal mensen gerust heeft gesteld dat het niet alléén maar politiek zou worden, een angst die vooral bij minder luidruchtige 'kleinere' chapters lijkt te leven - de chapters die veel potentieel hebben.

Vervolgens was er de conferentie zelf. Ik presenteerde op 12 juli de 'Wikimedia Chapters' samen met Deror Lin. Een presentatie met daarin zo'n 40 'cool projects' van de chapters over de hele wereld. Hopelijk heeft het bezoekers veel inspiratie opgedaan - zelf ben ik er niet erg tevreden over, maar anderen schijnen het goed te ontvangen. De slides zijn beschikbaar op de wikimaniawiki. Op 13 juli was ik betrokken bij twee sessies. In de eerste sessie over WIki Loves Monuments presenteerde ik eerst samen met Maarten Dammers het project in zo'n 30 minuten, en na een presentatie over het project in Oostenrijk, leidde ik het panel over WLM met organisatoren uit diverse landen. Daarna leidde ik en nam ik deel in een panel over 'local photo events' - fotojachten enz zoals Wiki takes Amsterdam.

Ook buiten de sessies ben ik actief in gesprekken betrokken geweest over Wiki Loves Monuments (o.a. Zuid-Afrika bespreking van de begroting, de US, Canada, Rusland, India besproken), de Chapters Committee (diverse potentiële aanmeldingen gesproken zoals Maleisië, en bij de vergadering over WALRUS geweest).

Vanuit mijn dubbele pet als lid van het internationaal coordinerend team van WLM en als lid van de chapters commissie is het in ieder geval een uiterst productieve week geweest.

groetjes,

Lodewijk