Internationaal/201304/Brussel Romaine

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag van de bijeenkomst over het Wikimedia-beleid ten aanzien van de EU om te informeren en lobbyen, door Romaine. De bijeenkomst vond plaats in Brussel op 6 en 7 april 2013 met de avond ervoor al een kennismaking.

In de periode 2012-2014 is de EU actief ten aanzien van de auteursrechten. De EU is een gezamenlijke markt waar er een vrijheid van goederen, inwoners en informatie bestaat. Ten aanzien van de auteursrechten is er thans echter geen overeenkomstige situatie binnen de gehele EU, ieder land heeft zijn eigen wetgeving, waardoor dit belemmeringen opwerpt ten aanzien van de vrijheid tussen landen van de EU. Aan het einde van 2012 begon het consultatieproces met als doel om te komen tot een nieuwe copyright directive die de wetgeving in de individuele landen beoogt te gaan harmoniseren. De industrie en aandeelhouders zijn goed georganiseerd en aanwezig, terwijl niet-gouvernementele organisaties en gemeenschappen die staan voor een open internet, het delen van informatie en vrije toegang tot onderwijs in de minderheid zijn en vaak ook afwezig. In 2012 gingen enkele Wikipedia's op zwart als gevolg van voorgestelde wetgevingen die de essentie van Wikipedia aantastten en zorg droegen voor maatschappelijk bewustzijn. Echter dienen dergelijke acties een uitzondering te blijven en dienen de Wikimedia's reeds in eerder stadium overheden te informeren over het belang van de zaken waar Wikimedia voor staat. Met dat als achtergrond hebben we in Brussel vergaderd om te komen tot een gezamenlijk standpunt en duidelijke positie op basis van onze visie, missie en waarden van de Wikimedia-beweging.

Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden om ons op te richten:

  • Vrijheid van panorama: zijn foto's gemaakt in de openbare ruimte publiek domein? Het streven is zo veel als mogelijk wel, inclusief commercieel gebruik in de gehele EU, beginnende met het belangrijkste: foto's van bouwwerken waarvan de architect nog geen 70 jaar dood is, dan foto's van permanent in de publieke ruimte geplaatste kunstwerken en tenslotte foto's van interieurs van publiek toegankelijke gebouwen.
  • Orphan works: wat te doen met werken waarvan de auteur korter dan (meestal) 70 jaar geleden is overleden maar de erfgenamen/rechthebbenden onbekend zijn?
  • PD-GOV: werken van overheid bevinden zich in het publiek domein.

In de vergadering kwam verder naar voren dat er de behoefte bestaat om in Brussel een contactpersoon te hebben voor de EU, wellicht ook met vaste werkplek. Er zal een functieomschrijving worden gemaakt en uitgestuurd. Verder dienen we het proces van de EU te volgen.

Meer informatie