Internationaal/201304/GLAM-WIKI 2013 Sebastiaan

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Wikipedian in Residence

John Cummings vertelde hoe het proces is verlopen om een Wikipedian in Residence aan te nemen. Duidelijk werd dat er per GLAM een casus opgesteld moet worden. Een zeer belangrijke vraag hierbij is wat de GLAM uit het project wil halen, bijvoorbeeld:

 • Een gedeelte collectie beschrijven.
 • Uitwisseling met publiek organiseren.
 • Hoeveel tijd per week de WiR beschikbaar moet zijn en hoeveel tijd er is om die bij te staan.

Deze elementen hebben een grote invloed op het profiel van de ideale kandidaat. Bij kleine musea is het gebruikelijk om kortere projecten op te starten. Om een WiR dan wel enige continuïteit te bieden wordt zoveel mogelijk gekeken naar samenvoeging van meerdere kleine projecten tot één groter project.

Sarah Stierch gaf op zaterdag tijdens haar presentatie ook de nodige tips en links, onder andere de WiR pagina van het Smithsonian instituut.

Noorwegen

In Noorwegen is het Wikimedia Chapter niet heel erg actief, in plaats van een Wikimediaan was er iemand van de arts council aanwezig. Deze arts council is vooral geïnteresseerd in de mogelijkheid om Wikipedians in Residence in te zetten bij de GLAM's in Noorwegen. Opvallend hieraan is dus dat een overheidsorganisatie het voortouw neemt om Wikimedia gerelateerde projecten op te starten in plaats van de community of een GLAM.


Digitale strategie van GLAM's

Digital Benchmark for the culture sector

Nick Poole gaf een zeer interessante presentatie over een Digital benchmark for the cultural sector. In het onderzoek werd onder andere gekeken naar de aanwezigheid van een digitale component in de lange termijn strategie bij culturele instellingen. Hierbij bleek er grote variatie te zijn tussen instellingen die een zeer complete lange termijn strategie hadden waarin vele digitale aspecten verweven waren tot instellingen die überhaupt geen lange termijn strategie hadden, laat staan een plan hoe ze met de toenemende digitalisering om moeten/kunnen gaan.

Open Data and cowdsourcing bij GLAM's

Beat Estermann's presentatie "To what extent are GLAMs ready for Open Data and Crowdsourcing?" gaf een goed inzicht in hoeverre GLAM's klaar zijn om open data en crowdsourcing toe te passen om informatie te delen en terug te ontvangen. Oftewel: kunnen ze ook online de interactie met communities ondersteunen? Opmerkelijk was dat bij het onderzoek ook bleek dat 11% van de respondenten personeel heeft dat op Wikipedia edit in werktijd en 14% van de respondenten personeel heeft in hun vrije tijd actief is op Wikipedia. Deze groep was voor hun nog onbekend voor het onderzoek, dit is te beschouwen als onbenut potentieel om bijvoorbeeld anderen op te leiden, intern te evangeliseren, projecten te leiden, etc.

Beide presentatie brachten me op de volgende ideeën:

 1. Is het mogelijk om met een organisatie zoals de museumvereniging of het museumregister deze onderzoeken in Nederland herhalen? Het belang voor Wikimedia voor deze onderzoeken is dat er per instelling beter ingeschat kan worden welk type project het meeste effect zal hebben.
 2. Hebben we een goed beeld van het potentiële veld: Hoeveel GLAM’s zijn er in Nederland? Hoe zijn die georganiseerd? Hoe zijn die te bereiken?
 3. Is dit in te zetten als afstudeeropdracht bij een universiteit? (Welke universiteit zouden we mee moeten praten? Is er een universiteit die op e-government is gericht? Op cultuur? Op data?)
 4. Is het mogelijk om dit met meerdere chapters tegelijk op te pakken zodat er ook internationale benchmarks ontstaan?


Starting projects

Bij het discussiepanel "Starting Projects" werden verschillende ervaringen over het opzetten van projecten gedeeld. Tips werden gegeven om veel voorkomende valkuilen te voorkomen, zoals:

 1. Maak duidelijk onderscheidt wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Schrijf dit op.
 2. Maak duidelijk dat een project geen gratis arbeid is.
 3. Spreek uit en schrijf op wat elke partij eruit wil halen en ook wat daarvan wel en niet meetbaar is.
 4. Maak contact met de community, zorg dat je dezelfde taal spreekt.

Op dit moment hebben we bij Wikimedia NL nog geen format voor projecten. Dit is waarschijnlijk wel een goed idee om op te zetten. De Why How What aanpak kan hiervoor een goede structuur zijn.

Enkele andere observaties bij deze sessie:

 • Verschillende mensen hebben in de UK meegedaan aan het Train de Trainer programma. Hierover werd met veel enthousiasme verteld. Wat kan er van dit programma naar Nederland gehaald worden?
 • Ook in Wales beschermen culturele instellingen hun collecties met het argument dat het vrijgeven een verlies aan inkomsten zou opleveren. Met FOI verzoeken is in kaart gebracht hoe hoog die inkomsten daadwerkelijk waren. De bandbreedte varieerde van 3k (op een begroitng van 2,25 mlj) tot €950. Dit is ook iets om binnen NL uit te zoeken. Ook: in hoeverre kunnen hier een Wob verzoeken voor ingediend worden?
 • Internationaal speelt de spanning tussen het aantrekken van nieuwe bewerkers en het activeren van bestaande bewerkers voor projecten.

Commons werkgroep

Christoph Braun gaf een toelichting op Wikimedia Commons. Zaken die aan bod zijn gekomen zijn o.a.:

 • Het programmeren van bots
 • Projectpagina's op commons, zoals de pagina Geograph
 • De verschillende namespaces op commons (content, discussie, projectinformatie)
 • Hoe foutmeldingen bij GLAM's teruggemeld kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is het Bundesarchiv
 • De vele toepassingen die voor het GLAM domein beschikbaar zijn.

Deze workshop was redelijk chaotisch. De meest relevante tips waren:

 1. De upload wizard is te gebruiken voor het uploaden van maximaal 100 bestanden tegelijkertijd.
 2. Neem bij grotere collecties contact op met de Helpdesk. De kans dat een internationaal contact je kan helpen is namelijk redelijk groot en dit voorkomt dat iemand gaat wachten totdat iemand in hetzelfde land/dezelfde taal beschikbaar is om te helpen.

GLAM coördinators

Tijdens de lunchpauze op zaterdag zijn de aanwezige GLAM coördinatoren bij elkaar gaan zitten. Dit was een hele korte meeting die uiteindelijk is uitgemond in een actief e-mail contact tussen de coördinatoren waar vooral Barbara Fischer veel informatie over stuurt.

Workshop licenties

Samen met Sandra Fauconnier en Joris Pekel heb ik een workshop over licenties gegeven. Deze werd enthousiast ontvangen.


Overig: WW I

Op 29 juni vindt er een internationale editathon/challenge plaats rondom de eerste wereldoorlog. Moeten/kunnen we daar aan meedoen?

Meer informatie