Internationaal/Wikimania 2013/Sandra Rientjes

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimania - verslag Sandra Rientjes

Net als vorig jaar was Wikimania ook nu weer een inspirerende bijeenkomst. Veel interessante presentaties gehoord, veel bijgepraat met collega’s van andere chapters en veel ideeen opgedaan. Hieronder een bloemlezing:

Chapters village

Op initiatief van WMDE was er een chapters village: een centrale plek waar chapters tijdens Wikimania bereikbaar waren voor deelnemers en informatie presenteerden. Het idee was goed, de locatie (buiten, op het centrale plein, en niet in de schaduw) was minder ideaal. Ik heb zelf een paar ochtendpauzes dienst gedraaid. Op zich een leuke ervaring: vooral voor ons Motivaction rapport was belangstelling. Regelmatig werd de QR-code gescand of schreven mensen hun emailadres op de verzendlijst.

Diversity conference

Overleg gehad met WMDE over de diversity-conferentie die zij begin november organiseren en waar wij mede-organisator zijn. WMNL gaat reclame maken voor de conferentie via nieuwsbrief, wiki etc. Ook kunnen we een aantal vrijwilligers/leden sponsoren om de reis naar Berlijn te maken.

Freedom of panorama

Er loopt al langer een discussie over in hoeverre het is toegestaan om foto’s van in de publieke ruimte staande kunstwerken/monumenten waarop in principe nog auteursrecht rust op Commons te plaatsen. Dit omdat VS het Freedom of Panorama niet kent. Dit was een reden om ons Oorlogsmonumenten project in de koelkast te plaatsen. Het beleid van WMF legal is nu dat iedereen gewoon door kan gaan met het plaatsen van dergelijke foto’s. Zeer incidenteel zal het mogelijk voorkomen dat de auteursrechthebbende bezwaar aantekent. Als dit gegrond is zal de foto moeten worden verwijderd, maar meer gevolgen heeft zo’n bezwaar niet. WMSE gaat ook door met hun Wiki Loves Public Art project. Er lijken ook geen beletselen te zijn om ons oorlogsmonumenten-project weer op te pakken.

Toepassing Render en Cosyne

Met Angelika van WMDE heb ik gesproken over Render en CoSyne, twee EU onderzoeksprojecten die tools hebben opgeleverd om het beoordelen c.q. bewerken van Wikipedia-artikelen te vergemakkelijken. Op het moment lijkt het erop dat er met die tools niets meer gaat gebeuren. We kwamen op het idee om ze op de een of andere manier in een praktisch project toe te passen: bijvoorbeeld een internationale editathon over een bepaald thema. We gaan eerst eens kijken of dit technisch mogelijk is.

Peer review WM EE

Raul Veede van WMEE biedt aan om een keer een peer review van WMNL uit te voeren. WMUK heeft enige tijd terug zo’n review gedaan van WMEE. Het idee was om een peer review keten op te zetten. Ik heb met hem afgesproken dat we er na Wikimania op terugkomen.

WLM - wat is het volgende grote internationale project

Er was een sessie georganiseerd om te brainstormen over wat het volgende grote internationale project kan zijn. Eén van de suggesties was Wiki Loves Earth - eeninitiatief van WM UA om foto’s van natuurmonumenten te verzamelen. Ook bij WMNL hebben we wel eens in die richting gedacht. Meer dan bij door de mens gebouwde monumenten krijg je bij natuurmonumenten te maken met mogelijke schaalproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de keuze van een passende classificatie/lijst: wat in Nl als natuurmonument geldt is onbeduidend in Canada en Rusland.[1]

En verder

  • Tijdens het WCA seminar heb ik een paneldiscussie geleid over de interactie tussen verschillende ‘onderdelen’ van een chapter: bestuur, directeur, leden. [2]
  • Er was weer directeurenoverleg. Besloten is dat we contact zullen leggen met de nieuwe ED van WMF zodra die is aangesteld. Ook gaan we streven naar een regelmatiger en meer gestructureerd overleg met de ‘directors binnen WMF (Garfield, Anasuya, Frank, etc).
  • Interessante sessies bijgewoond over conflicten op Wikipedia, samenwerking met bedrijven/paid editing, aansprakelijkheid voor de inhoud van wikipedia artikelen, diversiteit (of gebrek aan..) in wikipedia gemeenschap....