Internationaal/Wikimedia Conference 2013/Ziko van Dijk

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag Wikimedia Conference 2013 in Milaan

door Ziko van Dijk

Deelnemers in Milaan

De Wikimedia Conference is na of zelfs naast de Wikimania de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van Wikimedianen. Deze keer (Milaan, 18-21 april 2013) was er geen groot enkel onderwerp zoals in 2012 (Fundraiser, vereniging der verenigingen) maar een aantal onderwerpen die langdurig impact hebben op de beweging.

Wikimedia Chapters Association

Als WCA-raadslid heb ik beide vergaderingen van de WCA bezocht en de laatste (op zondag) geleid nadat Markus Glaser eerder moest gaan. Helaas werd er niet veel vooruitgang geboekt: de raadsleden vonden de discussies rondom een uitvoerend comité (een soort bestuur) kennelijk nog niet ver genoeg gegaan, en ook de opening voor nieuwe entiteiten is nog niet concreet geworden.

Dit laatste is een signaal aan de nieuwe Wikimedia-organisaties, vooral de 'thematic organizations', dat ze welkom zijn en onder dezelfde voorwaarden kunnen toetreden als de 'chapters'. Het is wel zo dat uiteindelijk de charter (de statuten) van de WCA dan moeten worden veranderd, want tot nu toe heeft die het alleen over 'chapters' (landelijke verenigingen). Ik denk dat er inhoudelijk niet veel meningsverschil is; en officieel zijn er nu nog niet eens 'thematic organizations'.

Ik hoop dat het de WCA-raadsvoorzitter lukt om in de volgende maanden online meer te realiseren. Charles Andres uit Zwitserland had voorgesteld om een soort WCA-krantje op Meta te organiseren, dat zou een belangrijke stap naar een betere communicatie zijn. De raadsvoorzitter is er ook voor een report of bulletin, maar uiteindelijk gaat het om de vraag wie tijd daarvoor heeft.

Kleine vooruitgang maken de 'action teams', waaronder de taak 'peer review'. Landelijke verenigingen moeten elkaar meer met advies steunen, bijvoorbeeld in het moeilijke FDC-proces.

Ontwikelingen WMF en FDC

Ik tegenover Jimmy Wales: Zou het ooit kunnen dat je in Amsterdam naar het Anne-Frank-huis gaat en in het gastenboek schrijft: Anne Frank was een slim meisje, tegenwoordig zou ze zeker Wikipedia bewerken? Jimmy lachend: Nee, maar leuk idee. En legt meteen uit, hoe Justin Bieber hetzelfde maar minder controversieel had kunnen zeggen.

Op allerlei gebieden verandert de beweging en de Foundation. Een bijzonder interessant en gevolg-hebbende ontwikkelingslijn betreft zeker de 'evaluatie'. In toekomst moeten, vindt de Foundation, de FDC-aanvragers nog beter rapporteren wat precies de output van een programma-activiteit is. Het lijkt alsof al in dit jaar (ronde 1 van 2013) het FDC-proces onder invloed van deze ontwikkelingslijn komt. Ik had een lang gesprek met Frank Schulenburg hierover, en als er dit jaar een bijeenkomst daarover komt dan zal WMNL hoogstwaarschijnlijk meedoen.

Ook met het onderwerp geld had een programma-onderdeel te maken waarmee Asaf Bartof een deels felle discussie heeft uitgelokt: wat soort initiatieven moeten kans maken op een WMF-grant? Denk maar aan een Wikimedia-project zoals Wikinews dat niet werkt, zou de WMF een subsidie-aanvraag moeten waarderen? De meeste Wikimedia-projecten zijn het hobby van 1 of 2 mensen, zeker in de kleinere talen, en bij Wikinews kan men zich zelfs afvragen of een wiki voor dat soort content geschikt is. Via het voorbeeld Esperanto heeft Asaf duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld een aanvraag voor het creeeren van content op de Esperanto-Wikipedia nul op zijn request zal krijgen (wat dat is volgens hem alleen in het voordeel van het Esperanto), maar dat de WMF graag een bijeenkomst subsidieert (en dat ook al heeft gedaan) waar Esperanto-talige mensen leren om Wikipedia te bewerken (omdat dit ook andere Wikipedia-taalversies ten goede komt, de Esperanto-sprekers zijn meertalig).

WMF-directeur Sue Gardner zal later dit jaar een andere baan hebben, werd al van te voren bekend gemaakt. Er is een comité ingericht dat op zoek naar een nieuwe directeur gaat. Input vanuit de beweging is welkom, en ook de landelijke verenigingen zullen via de WCA duidelijk maken wat ze bij een nieuwe directeur belangrijk vinden. Kort na de WM Conference schreef trouwens WMF-bestuurslid (en oudvoorzitter) Ting Chen dat hij uit het bestuur stapt omdat hijzelf als directeur wil solliciteren. Ting Chen woont in Duitsland en heeft Nederland onder meer op het jubileumsfeest Tien Jaar Nederlandstalige Wikipedia bezocht.

Mensen leren kennen

De waarde van een Wikimedia-bijeenkomst ligt toch in het contact maken met mensen die je anders alleen als een naam op internet kent. Zelfs bij een inhoudelijke sessie zoals over 'Small offices' gaat het om de interactie met anderen. Deze keer leken er bijzonder veel mensen nieuw te zijn of in een nieuwe functie, zoals Jan Ainal, de voormalige WMSE-voorzitter die daar nu de directeur is. Onder meer WMAT en WMIL hebben nieuwe directeurs en die me meer inzicht erin hebben gegeven hoe het is als je de Wikimedia-beweging binnen kortste tijd moet leren begrijpen. Chris Keating is de nieuwe voorzitter van WMUK, en misschien had zijn voorganger de processen rondom het 'Wikimedia UK Governance Review' wel anders gepresenteerd.

De sessie 'Future of the Wikimedia Conference' ging helaas vooral over de evaluatie van deze conferentie. Ik ben benieuwd welke landelijke vereniging volgend jaar zal uitnodigen. Inmiddels zijn het alles bij elkaar ruim 120-140 mensen die zo'n conferentie bezoeken, en in toekomst zullen het nog meer worden. Dat hebben we namelijk al in Milaan gezien:

  • meer landelijke verenigingen,
  • de nieuwe thematic organizations en Wikimedia User Groups,
  • meer WMF-medewerkers,
  • en grotere delegaties uit de enkele landen, en meer vrijwilligers die in eigen naam worden uitgenodigd.

De huidige structuur van de Wikimedia Conference heeft haar voordelen, maar misschien zal het in toekomst beter doorgepland worden, ook met ook op de verschillende behoeftes van bijvoorbeeld piepkleine verenigingen en grotere verenigingen.