Jaarplan 2013

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaarplan 2013 vastgesteld door Algemene Ledenvergadering op 23 september 2012

Op zondag 23 september 2012 heeft de Algemene Ledenvergadering het jaarplan 2013 van de Vereniging Wikimedia Nederland vastgesteld. Een volledig verslag van de discussie en de amendementen is beschikbaar. Het jaarplan bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: Inleiding en overzicht van alle activiteiten in vogelvlucht. [[1]]
 • Deel 2: Beschrijving van alle activiteiten.[[2]]

Tijdens de ALV is ook de Strategie voor de periode 2013 - 2015 vastgesteld.

Omdat ten tijde van de vergadering nog niet duidelijk was op hoeveel inkomsten WMNL in 2013 zou kunnen rekenen heeft het bestuur drie scenario's ontwikkeld. De activiteiten in het jaarplan zijn ingedeeld in drie categorieën: prioriteit 1,2 of 3. [[3]]

Voorstellen voor concept jaarplan 2013 (discussie nu gesloten)

Dank aan iedereen die voorstellen heeft gedaan voor verbetering van het jaarplan 2013. Het jaarplan is op 23 september 2012 goedgekeurd door de ALC (zie hierboven).

Activiteiten 2013: voorstellen, ideeën en suggesties

Welke nieuwe, spannende, nuttige, baanbrekende of gewoon interessante activiteiten zou Wikimedia Nederland in 2013 kunnen ontwikkelen?

Beschrijf hieronder (bvk kort en bondig) je idee en waarom je dit een goede activiteit voor WMNL vindt. Noem ook eventuele samenwerkingspartners (of financieringsbronnen, indien van toepassing). Je kunt je ideeen ook per mail aan het bestuur toesturen (bestuur@lists.wmnederland.nl)

Kijk voor inspiratie ook eens in de concept Strategie 2013-2015. http://nl.wikimedia.org/wiki/Strategie:nieuwe_versie_voor_commentaar

Vragen? Neem contact op met het bestuur of met Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland. (rientjes@wikimedia.nl)

Wiki Loves Monuments 2013 Nederland

Naam
Wiki Loves Monuments 2013 Nederland
Achtergrond info
http://www.wikilovesmonuments.nl en commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Nederland
Budgetschatting
Laat ik graag aan jullie over, hangt erg af van de details en hoe diep je gaat.
Doelen
Foto's, vergroten bereik nieuwe gebruikers, betrokkenheid bestaande gebruikers, versterken banden met culturele instellingen.
Steun cq hier werk ik graag aan mee

Wikimedia gaat achter de schermen bij...

Naam
Wikimedia gaat achter de schermen bij ...
Achtergrond
Een reeks met tweemaandelijkse ontmoetingen van liefhebbers bij (potentiële) partnerorganisaties waarbij de groep (max 20 pers.) een rondleiding krijgt achter de schermen bij die organisatie. Een goed voorbeeld zou de Teylers-rondleiding afgelopen nieuwjaarsreceptie zijn, of de edit-a-thon bij Teylers. Zie ook bijv de rondleiding bij de British Library. Wees niet bang om 'nee' te verkopen, zowel bij instellingen als bezoekers (vol is vol).
Budgetschatting
Zou niet heel kostbaar moeten zijn. Zou fijn zijn als er een borrel enz aan gekoppeld kan worden iedere keer. Feitelijk gaat het jaarlijks bij succes om 6 ontmoetingen met beperkte grootte.
Doelen
Versterken gemeenschap, evt. foto's, versterken banden met de instellingen
Steun cq hier werk ik graag aan mee

WikiZaterdag

Naam
WikiZaterdag
Achtergrond
Tweewekelijkse openstelling van het kantoor. Vrijwilligers en personeelsleden kunnen hierbij samenwerken. Dit loopt sinds zomer 2011. Bij voldoende belangstelling kan structureel worden afgewisseld tussen zaterdag en zondag.
Budgetschatting
Goedkoop, evt wat 'verspilde' staf tijd.
Doelen
Versterken gemeenschap, personeel en vrijwilligers bij elkaar brengen, kruisbestuiving, eenvoudige beschikbaarstelling kantoor voor bijeenkomsten.
Steun cq hier werk ik graag aan mee

VFI / Goede Doelen Gids

Naam
VFI / Goede Doelen Gids
Achtergrond
VFI is een brancheorganisatie voor goede doelen, de nadruk lijkt te liggen op legaten, de lijst met aangesloten doelen is indrukwekkend .
Budgetschatting
Er zijn eisen tav verslaglegging, daar zal tijd in gaan zitten. Misschien wordt er contributie gevraagd, heb ik niet op de site zien staan.
Doelen
o.a. Opname in de Goede Doelen Gids ("Bijna alle notariskantoren in Nederland beschikken over 1 of meerdere exemplaren.")
Steun
Schrijf hier je naam als je dit steunt, en geef aan of je mee wilt helpen om het te realiseren.
 1. Erik Zachte (overleg) 14 aug 2012 04:08 (CEST) (b.v. contact leggen, meehelpen om een tekst voor de gids te maken, de verslaglegging lijkt me iets voor de staf)[reageren]
Wikimedia Nederland is opgenomen in de Kennisbank Filantropie. Via de goede doelen monitor van Trouw en Independer is informatie over Wikimedia Nederland al te vinden. Wikimedia Nederland werkt toe naar voldoen aan de vereisten voor CBF-certificaat kleine goede doelen. "Grote" goede doelen veelal mét CBF-keur kunnen of zijn lid van VFI. Dat is voor Wikimedia Nederland nog een brug te ver. Eerst maar voldoen aan de vereisten van het CBF-certificaat kleine goede doelen. Ad Huikeshoven (overleg) 16 aug 2012 19:22 (CEST)[reageren]

Werving bewerkers via gedrukte media

Naam
Verrijk je hobby, deel je passie!
Achtergrond
Nederland zit vol met gepassioneerde hobbyisten en vrijwilligers. Denk aan hobbyfotografen, natuurliefhebbers, lokale historische verenigingen. Veel daarvan zijn landelijk georganiseerd (b.v. IVN) en ontvangen een periodiek en/of worden bediend door gespecialiseerde commerciele bladen (b.v. tijdschriften over fotografie). Enerzijds zouden we redacties kunnen benaderen om ons werk onder de aandacht brengen. Anderszijds zouden we met kleine betaalde annonces kunnen oproepen om de kennis met de wereld te delen. (b.v. "Verrijk je hobby. Deel de vruchten van je passie met de wereld, onder een vrije licentie. Meer op link (QRcode?, afbeelding?)) . De link voert naar een aparte landingspagina per tijdschrift om de respons te meten, die doorlinkt naar een algemene pagina per doelgroep (fotografen, natuurvorsers, historici) waar wordt uitgelegd hoe je zoal kan bijdragen, met enkele voorbeelden. En waar een of twee vrijwilligers genoemd worden die juist over dat onderwerp als eerste vraagbaak willen optreden.
Budgetschatting
Voor annonces een jaarbedrag met vier nullen, bij gebleken goede respons mischien zelfs vijf.
Doelen
Nieuwe bewerkers vinden.
Steun
Schrijf hier je naam als je dit steunt, en geef aan of je mee wilt helpen om het te realiseren.
 1. Erik Zachte (overleg) 14 aug 2012 04:32 (CEST) (uitwerking lijkt me iets voor staf, wil wel meedenken, en b.v. landingspagina's opstellen)[reageren]
 2. Tim Ruijters, Timboliu (overleg) 12 nov 2012 10:02 (CET), graag zou ik meedenken over een folder (?) om mensen enthousiast te maken voor (bepaalde leerprojecten op) de wikiversiteit.[reageren]

Ervaringen uitwisselen met andere non-profits

Naam
"Kruisbestuiving non-profits"
Achtergrond
Andere goede doelen hebben veel langere ervaring met hoe fondsen te werven, hoe met het grote publiek te communiceren, hoe vrijwilligers aan zich te binden, hoe zich te organiseren. Daar kunnen we van leren.
Budgetschatting
Minimaal
Doelen
Kennisuitwisseling. Met nadruk op uitwisseling, we komen niet alleen halen, maar ook brengen. Als kleine en jonge organisatie valt er veel te vragen. Maar we hebben ook een verhaal te vertellen, bijv. wat een wiki kan betekenen voor een non-profit met een grote achterban, met sterke en zwakke punten.
Steun
Schrijf hier je naam als je dit steunt, en geef aan of je mee wilt helpen om het te realiseren.
NB
Niet te verwarren met 'Wikimedia gaat achter de schermen bij...' waar de nadruk lijkt te liggen op een 'social event', hier lijkt een comite van 2 of 3 personen meer geschikt.
 1. Erik Zachte (overleg) 14 aug 2012 05:05 (CEST) (steun, maar uitwerking lijkt me iets voor bestuur en staf)[reageren]


Publi.ca: Een hulpmiddel om content voor publiek gebruik te publiceren

Naam
Publi.ca
Achtergrond
Voor veel mensen is het nog onduidelijk hoe ze hun content beschikbaar kunnen stellen voor hergebruik. Bij de eerste experimenten met de Commons Caravan werd duidelijk dat er een grote behoefte is aan begeleiding bij het uploaden. Publi.ca is een online wizard die een maker stap voor stap begeleidt bij de eerste keer dat hij/zij zijn/haar content beschikbaar wil stellen. De volgende stappen worden o.a. doorlopen: type content, licentiekeuze, platformkeuze voor grote hoeveelheden en bronbestanden op hoge kwaliteit, metadateren, uploaden naar het platform, uploaden kleine selectie in lagere kwaliteit en mogelijk open bestandsformaten naar wikimedia, toevoegen media aan wikipedia pagina’s. Afhankelijk van de keuzes van de gebruiker worden de juiste pagina's opgeroepen en instructies gegeven.

Een paar schetsen: schets processchema schets screenshot 1 schets screenshot 2

Budgetschatting
Simpele versie: €1500 - €2500 (uitgewerkt proces, begeleidende teksten, wireframe waarin de stappen uitgelegd worden). Uitgebreide versie: €25.000 (alles van de simpele versie + aparte taalmodule voor internationale inzet, wervende en instructievideo's, aansluiting op API's van content platforms)
Doelen
Nieuwe gebruikers ondersteunen, internationaal inzetbaar bij verschillende activiteiten
Steun
 1. Sebastiaan ter Burg
 2. Spinster (overleg) 24 aug 2012 16:36 (CEST) - moet goed doordacht worden, maar het lijkt me wel bijzonder nuttig en interessant[reageren]

Wikiversiteit

Naam
Een plan van aanpak voor de Nederlandstalige wikiversiteit.
Achtergrond
De Nederlandstalige wikiversiteit, één van de wikimedia projecten, is gericht op leren. Waar het wikipedia-project zich richt op het maken van een encyclopedie, richt de wikiversiteit zich op leren. Leren wordt gedaan in leerprojecten (voorbeelden: actualiteit, bedrijven, kunst). Het doel voor 2013 is meer participatie. De idee is om samen met een aantal mensen een plan van aanpak te maken om de participatie te verhogen. Een unique selling point van de wikiversiteit is dat het geschikt is voor beginnende wikianen. Op de wikiversiteit gelden immers weinig regels (informatie hoeft niet encyclopedie-waardig te zijn), je mag vragen stellen, je mening geven. Vooral beginnende wikianen zullen niet meer meedoen als hun bijdrage gelijk weer verwijderd wordt. Op de wikiversiteit zal dit minder snel gebeuren.
Budgetschatting
Het maken van een plan kost geen geld, maar tijd van de betrokkenen.
Doelen
De activiteit t.a.v. de wikiversiteit vergroten.
Steun
Schrijf hier je naam als je dit steunt, en geef aan of je mee wilt helpen om het te realiseren.
 1. Tim Ruijters, Timboliu (overleg) 12 nov 2012 08:52 (CET)[reageren]
 2. ...
 3. ...

Voorbeeld voorstel

Naam
Voorbeeld
Achtergrond
Eventuele voorstelbeschrijving, linkje of iets anders. Kan heel kort of uitgebreider. Ga niet teveel in detail.
Budgetschatting
Beschrijf jouw inschatting hoeveel het zou kosten.
Doelen
Wat probeer je te bereiken met dit idee? Nieuwe gebruikers vinden, versterken van de bestaande gemeenschap? Waarom zouden anderen het moeten steunen? Hou het kort!
Steun
Schrijf hier je naam als je dit steunt, en geef aan of je mee wilt helpen om het te realiseren.
 1. Idee 1
 2. Idee 2
 3. Idee 3
 4. Idee 4
 5. Idee 5

etc, etc