Maak billijke vertegenwoordiging in de wereldwijde besluitvorming mogelijk

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Billijke vertegenwoordiging in de wereldwijde besluitvorming mogelijk maken

Wat

Om beslissingen voor de hele beweging te nemen, hebben we een wereldwijde structuur nodig die beantwoordt aan de behoeften van de beweging als geheel en die de gemeenschappen op een billijke manier vertegenwoordigt. Wij stellen de oprichting voor van een wereldwijd bestuursorgaan om deze functie te vervullen.

Waarom

De oprichting van de Wikimedia Foundation is ontstaan uit de noodzaak om de opbrengsten uit fondsenwerving te beheren, de technische infrastructuur te ondersteunen, een verantwoordelijke juridische entiteit voor Wikipedia te bieden. Hoewel de Wikimedia Foundation Board of Trustees (WMF Board) als gevolg hiervan de rol van vertegenwoordiging van de hele beweging heeft vervuld, groeit de perceptie dat er een wereldwijde structuur nodig is die nauw samenwerkt met de WMF Board, om vertegenwoordiging van de diversiteit van de beweging op een hoger plan tot stand te brengen.

Door de huidige samenstelling van de WMF-Board zijn sommige van de belangrijkste gebieden die essentieel zijn voor de algehele groei van de beweging niet goed vertegenwoordigd (bijv. technische visie, governance en managementexpertise, perspectieven van opkomende gemeenschappen). Dit beperkt ook de rol van rentmeesterschap die de Wikimedia Foundation zal moeten spelen in de volgende fasen van het Movement Strategy Process. Om deze leemten te ondervangen, stellen wij een wereldwijd bestuursorgaan voor om de WMF-Board bij te staan in zaken van strategisch belang. Deze aangelegenheden die van invloed zijn op bewegings-brede strategische overwegingen, kunnen door de WMF-raad worden doorverwezen naar dit wereldwijde bestuursorgaan.

Wij geloven dat bij elke beslissing die onze gemeenschappen beïnvloedt, de gemeenschap tot op zekere hoogte moet worden betrokken om onevenwichtige resultaten te voorkomen. De oprichting van een representatief wereldwijd bestuursorgaan is een essentiële bron van legitimiteit voor de kracht van de beweging om billijkere kansen en duurzame groei te garanderen. De structuur zorgt niet alleen voor vertegenwoordiging van de gemeenschappen, maar zorgt er ook voor dat gemeenschappen in lijn zijn met de beweging en de verantwoordelijkheid daarvoor delen.

De bestaande Movement-structuren (AffCom, FDC, etc.) kunnen al dan niet een plaats hebben in deze nieuwe structuur (en zo ja, kunnen hun bestaande scope en charters worden aangepast). Hoe de huidige structuren van de beweging omgaan met en interageren met de structuren van deze aanbeveling zal tijdens de implementatie op collectief worden besproken op een inclusieve manier.

Hoe

We moeten een wereldwijd en strategisch bestuursorgaan voor de beweging oprichten, dat is samengesteld door zowel gekozen als geselecteerde leden, die representatief zijn voor de beoogde diversiteitsdoelen, in de beweging. Zijn verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Waar mogelijk / haalbaar de strategie bepalen en handhaven met inbreng van de gemeenschap;
  • Zorgen voor afstemming van de strategische principes van de beweging;
  • Indien nodig aanbevelen en wijzigingen aanbrengen in het Movement Charter;
  • Alle Movement-organisaties verantwoordelijk houden voor hun gebruik van Movement-fondsen en handelsmerken en ervoor zorgen dat ze de Wikimedia-missie en -visie ondersteunen, in overeenstemming met het Movement Charter.

Op basis van deze verantwoordelijkheden zal het wereldwijde bestuursorgaan het meest legitieme orgaan zijn om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden ook in lijn zijn met de strategie voor beweging, verantwoordelijk zijn voor zijn activiteiten, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling ervan en volledig gecoördineerd zijn om de strategische richting te bewandelen.