Motivaction/2013-05-04 vergadering

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aandachtspunten n.a.v. bespreking Motivaction rapport op 4 mei

Aanwezig: Ziko, Paul, Ad, Frans, Hans, Jane, Vera, Lodewijk, Romaine, Sandra, Denise, Sebastiaan. Namens Motivaction: Selina Kroesemeijer en Seth Schaafsma.

  • Er is een potentieel grote bereidheid onder de Nederlandse bevolking om op de een of andere manier een bijdrage te leveren aan Wikimedia Nederland c.q. Wikipedia. Echter, welke vorm die bijdrage zou kunnen krijgen verschilt per Mentality groep: ‘nieuwe conservatieven’ zijn mogelijk meer geïnteresseerd in erfgoed, terwijl ‘postmoderne hedonisten’ meer warm lopen voor nieuwe trends. Verschillende doelgroepen vereisen vanuit een verschillende benadering afhankelijk van de bijdrage die WMNL van hen kan verwachten. Dit moet nader worden uitgewerkt in concrete wervingsactiviteiten.
  • Op zich is er van nature al een redelijke toestroom van nieuwe Wikipedia-bewerkers (100 per maand). Wervingsactiviteiten van WMNL moeten zich richten op vergroten van de diversiteit van bewerkers (b.v. gendergap, leeftijd, minderheden) en op het behoud van nieuwe bewerkers.
  • De sfeer binnen de bewerkersgemeenschap wordt niet universeel als goed ervaren. Hoewel WMNL zich niet direct met Wikipedia bezighoudt kan de vereniging wel activiteiten ontwikkelen die steun geven aan verbetering van de sfeer, b.v. het aanbieden van trainingen aan moderators en coaches of het steun geven aan een Tea House voor de Nederlandstalige Wikipedia-gemeenschap.
  • Een aantal tools die op Wikipedia in gebruik zijn (bots) lijken uit te gaan van ‘bad faith’ en verwijderen bewerkingen als vandalisme terwijl ze met de beste bedoelingen zijn gedaan. Dit draagt niet bij tot een goede werksfeer en schrikt nieuwe bewerkers af. Op zich ligt dit buiten de invloedssfeer van WMNL maar mogelijk kan de vereniging aanpassingen stimuleren.
  • WMNL heeft weinig inzicht in de samenstelling en achtergrond van de bewerkersgemeenschap. Facebook groepen en social media kunnen beter worden ingezet om contact te krijgen/houden met bewerkers die daarin geïnteresseerd zijn.
  • De relatieve onbekendheid van WMNL onder Wikipedia-bewerkers is punt van zorg.
  • WMNL zou bewerkers de mogelijkheid moeten bieden om op vrijwillige basis hun contactgegevens en interesses/expertise te laten registreren. Een enquete onder de leden van WMNL kan vergelijkbare relevante informatie opleveren over hún interesses en expertise.
  • Werving van leden en donateurs voor de vereniging is relatief eenvoudiger dan werving van Wikipedia-bewerkers. Het vermoeden bestaat dat aanmelden als donateur voor veel mensen laagdrempeliger is dan lid worden. Deze optie moet verder worden ontwikkeld.
  • Een verslagje van deze bijeenkomst - met nadruk op de punten die betrekking hebben op Wikipedia - zou in De Kroeg moeten worden gepubliceerd.
  • Een deel van de actiepunten die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen kunnen al dit jaar worden opgepakt. Grootschaliger initiatieven kunnen aan bod komen als op er op de Wikizaterdag van 15 juni 2013 gebrainstormd wordt over het jaarplan 2014.