Nieuwsbrief/1/Chapters meetup

Uit Wikimedia
< Nieuwsbrief‎ | 1
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Terug naar de 1ste nieuwsbrief

Deze e-mail is oorspronkelijk door Lodewijk naar wikimedianl-l (de officiële Wikimedia Nederland-mailinglijst) gestuurd als samenvatting van de Chapter's meetup.

Waarschuwing: Dit is een lange email. Het bevat eerst een algemene samenvatting, daarna een uitweiding over mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Summaries

Beste allemaal,

intussen alweer enige tijd geleden is er een chaptersontmoeting
geweest in Nijmegen, geïnitieerd door Wikimedia Nederland naar
aanleiding van de bijeenkomst in januari met een aantal leden. Tijdens
deze ontmoeting zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen, waaronder
een evaluatie van de huidige organisatie, een gesprek over de
verdeling van de twee chapterzetels in de Board of Trustees van de
Wikimedia Foundation, verbetering van de business development,
verbetering van de fundraising en een verbetering van de communicatie
tussen de diverse chapters en de Foundation.
Ik heb deze gesprekken, zowel de formele als informele, als uitermate
positief en constructief ervaren, en ben erg blij dat we dit
initiatief genomen hebben. Binnenkort zal er (in het Engels) meer
informatie verschijnen over wat er exact besproken is, maar ik wilde
deze vooruitblik alvast geven. Naast het formele programma is er nog
een hoop gesproken over andere zaken, zoals hoe andere chapters
bepaalde activiteiten organiseren, wat voor mij persoonlijk een vlak
van interesse is. Ik zal hieronder een samenvatting geven van een
aantal activiteiten die door andere chapters worden ondernomen, en die
mogelijk interessant kunnen zijn voor Wikimedia Nederland. Dit
betekent ook dat er dus al ervaring op dit vlak bestaat, en dat daar
ook uit geput kan worden. Uiteraard betekent iedere activiteit wel dat
er extra werk nodig is door vrijwilligers, dus zonder extra
vrijwilligers komt er niks van de grond. Ik hoop van harte dat
vrijwilligers die zich hier geroepen voelen, zich ook hier tegenaan
gaan bemoeien!

Grant system – Zowel Wikimedia Polen als Wikimedia Italië hebben een
systeem waarbij er kleine vergoedingen kunnen worden uitgekeerd voor
allerlei kleine zaken die de kwaliteit van de community of de content
op de Wikimediaprojecten verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
treinkaartjes, fotocamera's en toegangskaarten. Maar het leuke van dit
systeem is dat flexibel van alles afgedekt kan worden. De
inventiviteit van de projecten kan te volle ten goede worden gebruikt.

Proactive Press Approach – In Frankrijk ontvangt Wikimedia erg veel
slechte perskritieken. Wikipedia vooral wordt slecht benaderd,
waardoor er gekozen wordt om de pers ook constant te verbeteren bij
fouten. In Israël wordt de pers heel actief benaderd voor interviews
en nieuwsartikelen. Hierbij speelt het perscontact een grote rol, die
hiervoor de journalisten gewoon opbelt en aanschrijft. Hiermee is
diverse malen positief succes geboekt, zoals enkele
televisieoptredens.
In Duitsland worden ook warme relaties onderhouden met de pers, hoewel
dit natuurlijk enigszins vergemakkelijkt wordt door het feit dat deze
chapter personeel in dienst heeft (1,5 FTE). Het belangrijkste is dat
Wikimedia Duitsland gewoon de pers (en voornamelijk televisiepers)
heeft opgebeld met de vraag wat zij nu interessant zouden vinden. Op
die manier wordt effectief ingespeeld op de wensen en interesses van
de pers.

OTRS Seminar – De Duitse chapter vindt de contacten met de
buitenwereld belangrijk. Niet alleen omdat het een goed stukje PR en
Goodwill is, maar vooral ook omdat een goed en effectief contactpunt
veel juridische problemen al kan voorkomen. Hierdoor kunnen een hoop
dure advocatenkosten en dergelijke voor beide partijen voorkomen
worden. Daarom heeft Wikimedia Duitsland een OTRS seminar
georganiseerd, waarbij de Wikipedianen die actief zijn op OTRS
geïnstrueerd zijn en een training hebben gehad hoe met een en ander om
te gaan. Uiteraard is dit ook goed voor het uitwisselen van kennis en
ervaring.

Samenwerking met gelijkgestemde organisaties en het proberen hun leden
over te halen ook bij "hen" lid te worden was een poging van de Zweden
om snel te kunnen groeien bij hun zeer effectief, gezien hun hoge
ledenaantal (118) bij een dergelijk korte periode van bestaan (hoewel
er ook degelijk een culturele invloed is, is gemiddeld een nieuw lid
per dag heel veel.)

Librarian Project – Hierbij worden in Zweden de bibliothecarissen
voorgelicht over hoe hun leden te helpen met het gebruik van
Wikipedia, en hoe ze Wikipedia moeten bewerken. Dit betekent dat er
meer bibliothecarissen actief worden waarschijnlijk (gezien hun kennis
en grondigheid lijkt me dit niet slecht) maar het betekent ook dat
deze adviseert over het gebruik, waardoor het vaker op een juiste
manier kan worden gebruikt.

Wikipedia Academy – Hierover heb ik voornamelijk met Jan en Frank
gepraat, van resp. Zweden en Duitsland/WMF. De Foundation is bereid om
op dit gebied samen te werken en een hand toe te steken om te helpen.
Zowel met ervaring als met contacten bijvoorbeeld. Lijkt me erg
interessant om de oudere academici te bereiken bijvoorbeeld, of de
wetenschappers zo ver te krijgen Wikipedia te bewerken. In Zweden
wordt momenteel getracht dit systeem te kopiëren van het van oorsprong
Duitse initiatief, wat eerder in Zuid-Afrika ook al gelukt is.
Idealiter zou ik willen proberen deze gelegenheid in Nederland ook van
de grond te krijgen (niet zozeer ikzelf, maar ik zou het graag zien
gebeuren!) omdat de Wikipedia Academy is gericht op wetenschappers en
hier op voldoende gebieden behoefte aan is. Derhalve kan het goed
bijdragen aan de kwaliteit van de vrije content, en ook de acceptatie
en dus het gebruik ervan.

Association Retreat – In Polen wordt tweemaal per jaar een soort van
driedaags Wikikamp georganiseerd. In de zomer de officiele conferentie
en ook ledenvergadering, in de winter inofficieler. Hierbij zijn
lezingen en activiteiten inbegrepen, waarbij de gemeenschap dus
wellicht meer leert samenwerken, wat ongetwijfeld een positieve
invloed kan hebben. Twijfel is wel of dit bij de Nederlandse houding
en instelling past.

Association Retreat II – In Zwitserland wordt ook getracht op een
actieve manier de leden te betrekken, maar iets minder extreem dan in
Polen. Daarbij wordt er een tweedaagse samenkomst georganiseerd
waarbij nader kan worden gebrainstormd over de strategie voor de
komende jaren. De exacte details worden nog uitgewerkt.

Politieke activiteiten – Zowel in Polen als in Frankrijk wordt actief
getracht om de politieke situatie te beïnvloeden daar waar het zaken
betreft die van invloed zijn op de Wikimediaprojecten, zoals vrije
licenties, auteursrecht, de door de overheid gebruikte licentie, de
mogelijkheden die musea hebben om fotograferen te verbieden, beperking
van burgerjournalistiek enzovoorts. Ik denk dat hier, zoals binnen de
vereniging ook wel aangegeven is, behoefte aan is, en waar momenteel
ook aan gewerkt wordt. Het kan interessant zijn in contact te treden
met de betrokken bestuursleden van die organisaties.

Ik hoop van harte dat hier iets tussen zit wat voor sommige leden
interessant kan zijn. Ik besef dat dit grote projecten zijn die
waarschijnlijk veel tijd en enthousiasme vergen, maar desalniettemin
hoop ik dat dit inspiratie oplevert, wellicht voor een flink
aangepaste versie. Niet alles zal werkbaar zijn, en niet alles zal in
de lijn van waar wij op zitten te wachten liggen. Ik kijk uit naar
positieve reacties! Laat van je horen op de wikimedianl-l of op de
wiki: http://nl.wikimedia.org/wiki/Overleg:Activiteiten

Met vriendelijke groet,

Lodewijk