Nieuwsbrief/85

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deel je Data: masterclass auteursrecht

Op donderdag 19 september ging het Deel je Data-traject van start met de eerste masterclass over auteursrecht. Hanno Lans ging in de bijeenkomst uitgebreid in op de uitdagingen die musea, archieven en bibliotheken ondervinden bij het vaststellen en beoordelen van auteursrecht, portretrecht en zelfs AVG bij het vrijgeven van delen van hun collectie. De focus van de workshop lag niet alleen op de theorie van deze onderwerpen. Lans: ‘’We wilden bij deze toch complexe materie juist veel aandacht besteden aan de ervaringen en uitdagingen die erfgoedinstellingen ervaren bij het vrijgeven van kennis. Wanneer is iets vervallen tot het publieke domein of kan het vrijgegeven worden onder een CC-BY Creative Commons licentie. En hoe zit het met het auteursrecht van de erfgoedinstelling zelf? Wanneer heb je nog te maken met portretrecht of hoe speelt de AVG mee bij het afsluiten van contracten met fotografen?”

Er volgen nog drie masterclasses in het Deel je Data-traject. Het thema van de eerstvolgende masterclass op 8 oktober is een verdere kennismaking met Wikimedia Commons en Wikidata. De laatste twee workshops zijn twee verdiepingssessies over ‘Wikimedia Commons en tools voor het uploaden van afbeeldingen, films en geluid’ (24 oktober) en ‘Wikidata en tools voor het uploaden en (her)gebruiken van (meta)data’ (7 november). Inschrijven voor een of meerdere masterclasses kan nog via de Deel je Data-projectpagina op wikimedia.nl.

WikiWalk

Op 24 augustus vond in het centrum van Tiel een WikiWalk plaats: twintig enthousiaste fotografen hielden een fotosafari onder de deskundige leiding van historici Wim Veerman en Peter Schipper. Er werd een wandeling gemaakt langs historische plekjes om deze te fotograferen voor gebruik op Wikipedia ter illustratie van bestaande of nog te schrijven artikelen.

De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 10 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Tiel. Dan legt een ervaren Wikipediaan uit hoe de gemaakte foto’s kunnen worden geüpload naar Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. Deze foto’s kunnen dan door een wereldwijd publiek worden gebruikt om bijvoorbeeld Wikipedia-artikelen te illustreren. Niet deelgenomen aan de WikiWalk maar wel nieuwsgierig hoe het uploaden van foto’s naar Wikimedia Commons werkt? Ook in dat geval ben je van harte welkom op 10 oktober in Bibliotheek Tiel! Voor meer informatie neem een kijkje op de Projectpagina van Wiki Café Tiel.

Reactie internetconsultatie auteursrecht

In de blogpost ‘Wikipedia Uitgezonderd?’ op de website van Wikimedia Nederland heb je kunnen lezen dat op 17 mei 2019 de nieuwe EU 'Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt' is gepubliceerd. Van 2 juli t/m 2 september 2019 was de consultatie over het voorstel van de Nederlandse overheid voor de implementatie in ons land.

De werkgroep Lobby en Auteursrecht van Wikimedia Nederland heeft zich de afgelopen maanden verdiept in deze richtlijn en de reacties op de internetconsultatie. Daarnaast heeft de werkgroep deskundigen geraadpleegd en overlegd met leden van de Nederlandse Wikigemeenschap en/of Wikimedia Nederland. On- én offline.

Onze visie op het voorstel voor ‘transpositie’ van de Richtlijn naar Nederlandse wetgeving kwam inhoudelijk erg overeen met de concept-reacties van Open Nederland/ Creative Commons en van DEN. De werkgroep Lobby en Auteursrecht heeft het bestuur van Wikimedia Nederland geadviseerd zich aan te sluiten bij de reactie van Open Nederland. Het bestuur van Wikimedia Nederland heeft dit advies opgevolgd.

Aanvullend

Troonrede & Wikiwoordenboek

De afgelopen jaren is er veel werk gemaakt van de leesbaarheid van de Troonrede. Wikimediaan MarcoSwart is daarom eens nagegaan hoeveel woorden uit de Troonrede niet in WikiWoordenboek staan. Op Prinsjesdag zelf waren dat er 27, wat betekent dat je op die dag 98,8% van de tekst uit de Troonrede in WikiWoordenboek kon terugvinden. Inmiddels is dit 100%!

Save the date: 14 november presentatie Wikidata tijdens Smart Humanity 2019

Op 14 november organiseert KNVI Smart Humanity 2019. Tijdens die dag zijn er in verschillende ‘Smart’ tracks interessante lezingen te volgen. In de track ‘Smart Data’ spreken Olaf Janssen (Wikimedia-coördinator Koninklijke Bibliotheek) en Ursula Oberst (Informatiespecialist Afrika-Studiecentrum Leiden) over ‘Verbinden van data en catalogi van bibliotheekcollecties’ met daarin ruim aandacht voor Wikidata.

Colleges en schrijven voor Wikipedia: tevreden gegrom

Wikipedia, al doende leert men of al lerende doet men? De studenten van Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar West-Indische letteren aan de Universiteit van Amsterdam, moeten altijd iets bijdragen aan Wikipedia. Van Kempen: "Schrijven aan Wikipedia houdt ze gemotiveerd. Hun stuk verdwijnt tenslotte niet in een stoffige bureaulade, maar is na publicatie toegankelijk voor een groot publiek. Bovendien leren ze te schrijven binnen een strenge schrijfdiscipline en worden ze hierbij direct beoordeeld door andere bewerkers." Soms levert dit curieuze ervaringen op. Lees er meer over in de blogpost 'Colleges en schrijven voor Wikipedia: tevreden gegrom' op de website van Wikimedia Nederland.

Algemene ledenvergadering

Alle leden van Wikimedia Nederland zijn van harte uitgenodigd om zaterdag 28 september a.s. de najaars-ALV bij te wonen in zaal 5 van restaurant Se7en aan Mariaplaats 7 te Utrecht. Prof.dr. Julia Noordegraaf zal na de pauze een presentatie geven over The Amsterdam Time Machine. Aanmelden kan op de overlegpagina.

Nader te bepalen

Wat moet je bereiken om, tot ver na je dood, niet te worden vergeten? Hoe krijg je een eigen Wikipedia-pagina, en wat moet daar dan op komen te staan? Op 1 september zond NPO3 de documentaire 'Nader te bepalen' uit waarin regisseur Martijn de Vos onderzoekt hoe je een voetafdruk achterlaat. Met een kleine rol voor Wikimediaan Ciell! Gemist? Kijk de documentaire terug!

Wiki Techstorm 2019

Inmiddels zijn de deelnemers van de Wiki Techstorm op vrijdag 22 en zaterdag 23 november bekend. Van alle personen die zich de afgelopen maand hebben aangemeld zijn inmiddels zestig (internationale) deelnemers uitgenodigd om bij de Wiki Techstorm in Amsterdam aanwezig te zijn. Developers, Wikimedianen en professionals van musea, archieven en bibliotheken gaan dan twee dagen aan de slag met de technische kant van de Wiki-projecten, het uploaden van data, beeld en geluid naar Wikidata en Wikimedia Commons, het maken van sjablonen, het schrijven van scripts en het ontwikkelen van vrij beschikbare tools en apps. Voor praktische doe-projecten is tijdens de Wiki Techstorm nog steeds ruimte. Dus heb je als museum, archief of bibliotheek nog beeld of (meta)data die je graag wilt delen via Wikidata of Wikimedia Commons? Stuur dan een mailtje naar techstorm@wikimedia.nl.

Oproep Koninklijke Bibliotheek: ondersteuning bij aanvullen adresgegevens Nederlandse openbare bibliotheken in Wikidata

Vind jij het een sport om gegevens te controleren op juistheid, deze aan te vullen of te wijzigen indien nodig en dat zo accuraat mogelijk? En/of vind jij het leuk om gegevens te importeren naar Wikidata? Dan is deze vrijwilligersklus iets voor jou:

Olaf Janssen (Wikimedia-coördinator Koninklijke Bibliotheek) is op zoek naar mensen die hem op korte termijn willen ondersteunen bij het controleren en volledig maken van naam-, adres-, en locatiegegevens van vestigingen van openbare bibliotheken van Nederland. Wanneer de gegevens compleet zijn, kunnen ze worden toegevoegd aan Wikidata.

Er zijn in totaal zo’n 1.400 bibliotheekvestigingen (verdeeld over zo’n 150 bibliotheekorganisaties), waarvan er al zo’n 580 in Wikidata beschreven zijn. Doel is om alle bibliotheekvestigingen- en organisaties in Wikidata te zetten en hiermee de eerste vrij herbruikbare linked dataset van Nederlandse openbare bibliotheken te krijgen.

De basis van deze klus is een dumpbestand uit Gids voor Nederland met o.a. postcodes, huisnummers en locatiegegevens van bibliotheekvestigingen. Hiervan is bekend dat deze niet altijd up-to-date zijn. Aan degene die de klus oppakt de taak om dit bestand actueel te maken en de adressen te koppelen met Wikidata en OpenStreetMap.

Voor deze klus is ervaring met Excel en uiteraard Wikidata nodig. Ervaring met OpenRefine en OpenStreetMap is een handig, maar niet noodzakelijk. Aanspreekpunt is Olaf Janssen van KB. Heb je interesse? Mail dan naar info@wikimedia.nl, dan brengen we je in contact met Olaf.

Wetenschappelijk onderzoek met Wikidata en de Wikimedia Commons beeldbank

Vorig jaar ondersteunde Wikimedia Nederland collega’s van Wikimedia Indonesië bij het digitaliseren van brieven, telegrammen en andere documenten van Ki Hadjar Dewantara, een Indonesische educatiepioneer. Indertijd werd een deel van de bijna vierhonderd documenten via Wikisource getransribeerd.

Vorige maand zijn voor een wetenschappelijke onderzoeksgroep, geleid door Michelle Boon, alle metadata van de Ki Hadjar Dewantara documenten op Wikidata gezet. Wikimedia Nederland heeft hierbij ondersteuning geboden in het kader van het ‘Nederland en de wereld-project’. Door de documenten ter beschikking te hebben op Wikimedia Commons en als Linked Open Data (LOD) op Wikidata kan er nu door deze onderzoeksgroep een netwerk-analyse worden uitgevoerd op de brieven. Zo willen de onderzoekers bekijken wie de brieven en andere documenten geschreven hebben, aan wie ze werden verstuurd en welke onderwerpen er in de verschillende documenten ter sprake kwamen. Meer weten over de beelden en (meta)data van de Ki Hadjar Dewantara projectgroep? Op Wikidata kun je de projectpagina van de onderzoeksgroep vinden met o.a. een overzicht van alle documenten uit het onderzoekscorpus.

Meer weten over het delen van data en afbeeldingen uit een eigen museum-, bibliotheek- of archiefcollectie? Wikimedia Nederland is net begonnen met het Deel je Data traject waarin je meer leert over Wikimedia Commons, Linked Open Data via Wikidata, auteursrecht en verschillende tools en apps om collectiedata te kunnen monitoren, actualiseren en (her)bruiken.

Wikikring Twente

In het kader van het programma Wikipedia in de Openbare Bibliotheek organiseert Bibliotheek Hengelo een maandelijks terugkerende Wikikring Twente om samen met Twentenaren een bijdrage te leveren aan de enorme online encyclopedie van Wikipedia. In eerste instantie is het idee om over Twente en voor de GenderGap te schrijven, maar ongetwijfeld ontstaan er in de groep andere ideeën waarmee iedereen aan de slag kan. Het gaat daarbij vooral om het offline plezier van online kennisdeling. De eerstvolgende Wikikring Twente vindt plaats op 17 oktober van 19:30-21:30 uur in de vestiging Hengelo Stad. Meer weten, of geïnteresseerd om de bijeenkomst bij te wonen? Meld je dan aan via de website van de bibliotheek.

Zien we jou in oktober?