Notulen20060729

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland 29 juli 2006

Aanwezigen

Aanwezig:

Functieverdeling

Er zijn drie officiële bestuursfuncties te verdelen. Besloten wordt deze als volgt in te vullen:

  • Voorzitter: Oscar
  • Penningmeester: RonaldB
  • Secretaris: Galwaygirl

Besproken wordt Dolledre te vragen als vice-voorzitter. Oscar zal dit telefonisch met Dolledre bespreken.

Wanneer Dolledre accepteert, moeten we nagaan in hoeverre het volgens Artikel 24 mogelijk is om een buitenlandse vice-voorzitter te hebben.

We bespreken dit weer op de volgende vergadering (30 september 2006).

Kascommissie

Er moet een kascommissie komen die de financiën van de vereniging en de handelingen van de penningmeester controleert. Ellywa zal een wervingsmail opstellen, Galwaygirl zal die versturen aan de leden.

Tekeningsbevoegdheid

Wie kan en mag er tekenen voor financiële transacties via de Postbank? Dit is RonaldB. Dit is gemakkelijk aan te passen bij de Postbank, dus wordt besloten de tekeningsbevoegdheid nu niet uit te breiden. Oscar krijgt wel online-inzagebevoegdheid.

Domein + e-mail

RonaldB zal een voorstel voor domeinregistratie en e-mail rondzenden plus een overzicht van de kosten.

Wikimania 2006

Effeietsanders en Oscar gaan naar Wikimania 2006.

Ilse

Ellywa heeft van GerardM de vraag gekregen wat VWN kan doen met Ilse in verband met http://wikipedia.ilse.nl. Mark Bergsma en Effeietsanders zijn hierbij betrokken, maar een antwoord blijft uit vanwege zomer en Wikimania. Effeietsanders zal nog een laatste poging doen om contact op te nemen, daarna zal hij eventueel de "opdracht" teruggeven aan de Foundation

Dit is sowieso geen verenigingskwestie. Niels R., contactpersoon bij Ilse, zou contact op moeten nemen met de Wikimedia Foundation. Elly zal dit mededelen aan GerardM.

Erkenning als chapter

Vereniging Wikimedia Nederland is nog steeds niet door de Wikimedia Foundation erkend als chapter. Ook is er nog geen overeenkomst met betrekking tot het gebruiksrecht van logo's van de Foundation. Oscar neemt contact op met de Chapters Committee. Het is zeer gewenst om alles rond te hebben voor 2 september 2006, de dag van de Wikimedia Conferentie Nederland.

Fondsenboek

Oscar deelt mee een fondsenboek aan te willen schaffen (zie http://www.verenigingvanfondsen.nl/). In dit boek hoopt hij wegen te kunnen vinden voor het werven van fondsen voor Vereniging Wikimedia Nederland.

Activiteiten

Boeken uitgeven

RonaldB vindt dat we moeten overwegen boekjes uit te geven, een papieren versie met een selectie van Wikipedia-artikelen, om zo gelden te genereren. Vragen die hierbij komen kijken:

  • Wat zijn geschikte uitgevers?
  • Wat zijn geschikte onderwerpen?

RonaldB zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Wetenschappers benaderen

Geopperd wordt dat het voor Wikipedia interessant zou zijn om wetenschappers te benaderen voor deelname aan Wikipedia. Ellywa gaat geïnteresseerden polsen en een bijeenkomst organiseren. Mogelijke geïnteresseerden zouden zijn Dolph Kohnstamm en HenkvD, omdat zij bij de eerste ALV hier al over spraken.

Afbeeldingen

Copyrightvrije afbeeldingen zouden een mooie aanvilling zijn voor Wikiepdia. De instanties die die afbeeldingen beheren moeten daarvoor benaderd worden. Ellywa gaat geïnteresseerden polsen en een bijeenkomst organiseren.

Rondvraag

  • Merchandise verkopen zou ook geld op kunnen leveren voor de vereniging. Maar zolag we nog geen overeenkomst met de Foundation hebben voor het gebruik van logo's is dit niet haalbaar.
  • Willen we een Europese chapterbijeenkomst organiseren?
  • De statuten en het reglement moeten nog volledig vertaald worden voor de erkenning als chapter door de Foundation (noot van notulist: is inmiddels gebeurd).