Notulen20070106b

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.


Notulen van de bestuursvergadering op 6 januari 2007

Noot van de notulist: Deze bestuursvergadering was gepland van 11.00 tot 12.00. Deze duurde uiteindelijk echter van 11.30 tot 12.00 . Direct aansluitend was de Algemene Ledenvergadering.

Aanwezigen

 • Dolledre
 • Effeietsanders (notulist)
 • Ellywa
 • Oscar
 • RonaldB

Afmelding ontvangen van Galwaygirl wegens ziekte.

Agenda

 1. Vaststellen Agenda
 2. Voorzitterschap
 3. datum JALV
 4. Bestuurswiki
 5. Volgende bestuursvergadering

Oscar wil aan de agenda toevoegen: contributie. Dit is uiteindelijk niet ter sprake gekomen in de bestuursvergadering.

De agenda wordt vastgesteld.

Voorzitterschap

Oscar heeft bij de Wikimedia Foundation Inc. (WMF) Boardverkiezingen aangegeven dat hij zijn voorzitterschap van Vereniging Wikimedia Nederland (Vereniging) zou neerleggen wanneer hij gekozen zou worden. Hij is niet verkozen. Later is hij samen met Kat Walsh wel benoemd, zijnde de runner-ups van de verkiezingen. Hun termijn eindigt in juni.

Gezien het feit dat de boardwerkzaamheden veel werk met zich meebrengt, en Oscar dat werk erg belangrijk vindt, wil Oscar de voorzittershamer overdragen. Hij blijft dan wel bestuurslid. In eerste instantie zou de vice-voorzitter in aanmerking komen voor de vervanging van de voorzitter, maar omdat Dolledre in België woont, is dat helaas erg lastig. Hij dacht daarna direct aan Elly. Elly is bereid het voorzitterschap over te nemen.

 • Oscar stelt voor terug te treden als voorzitter, en Elly als zodanig te benoemen.

Dolledre vindt het fantastisch als Elly het wil. Ronald vindt het een non-issue, want het is voor korte tijd slechts, maar heeft geen bezwaar. Oscar meldt nog dat hij een trend ziet dat de chapters belangrijker worden, en verwacht geen protest van Galwaygirl. Ronald steunt hem in deze visie. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Elly bedankt Oscar hartelijk voor zijn inzet.

JALV

Effeietsanders stelt voor om 21 april vast te stellen als datum voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit voorstel wordt aangenomen, en wordt ingebracht in de Algemene Ledenvergadering later die dag.

Bestuurswiki

Voorstel is om een wiki te starten voor het bestuur. Effe plaatst kanttekeningen bij de hosting. Dolledre stelt dat het enige probleem bij de hosting ligt bij de machine.

Oscar zoekt mogelijkheden, en zal deze bespreken per email.

Als de Vereniging een eigen server krijgt, wil hij wel dat nl.wikimedia.org daar dan ook gehost wordt. Als het doorgaat, ziet hij een stelsel van drie websites:

 • Ledenwiki
 • Showcase (openbaar)
 • Bestuurswiki

Er worden hier geen andere afspraken over gemaakt, en de discussie wordt vervolgd per e-mail.

Volgende bestuursvergadering

Oscar stelt voor een "dagje" te doen. De datum wordt vastgestelt op 11 februari 2007. Effeietsanders stelt voor dan naar Vlaanderen af te reizen, als het toch een hele dag is. Dolledre zal een voorstel per email sturen.