Notulen20070211

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.


Bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland - 11 februari 2007 - Brugge

Aanwezig: Dries, Ronald, Elly, Lodewijk, Marjon (notulist) Afwezig: Oscar

Bestuurswiki

Komt er een wiki voor het bestuur van de vereniging alleen? De meeste bestuursleden hebben ingestemd met het openen van een wiki die enkel toegankelijk is voor het bestuur. Oscar was dit nog aan het regelen. Dries kijkt of Oscar dit af kan maken, zo niet, dan neemt Dries de klus over.

Actie Dries

Notulen

Het bestuur keurt de notulen van de laatste keer (6 januari 2007) goed.

Iemand moet alle notulen van de bestuursvergaderingen nalopen op openbaarheid en online plaatsen.

Actie Marjon Deadline: Voor volgende ALV (21 april 2007)

Workshop Vlaanderen

Dries kijkt of er een workshop kan worden georganiseerd in Vlaanderen in samenwerking met de Werkgroep Workshops. Het bestuur ondersteunt dit.

Actie Dries

Oscar

Elly neemt contact op met Oscar over de effectieve inwerkingtreding van zijn ontslag als bestuurslid en de bekendmaking daarvan.

Actie Elly

Fondsendisk

Oscar stuurt de fondsendisk naar Ronald.

Actie Oscar

Opmerking van Elly per e-mail na de vergadering: "Ronald heeft op de vergadering gezegd dat hij afgespraken gemaakt had met Oscar over de fondsendisk. Later heb ik telefonisch contact met Oscar gehad. Hij gaf toen aan het risico van versturen per post te groot te vinden en ik heb met Oscar afgesproken dat ik de disk op 10 maart (a.s. zaterdag) ga halen in Rotterdam."

Kascommissie

Ronald benadert de kascommissie voor het goedkeuren van de begroting en de balans.

Actie Ronald

Activiteitenlijst

We moeten een activiteitenverslag maken. De verdeling wordt als volgt:

  • Bestuursverslag - Marjon
  • WCN - Lodewijk
  • Werkgroep Vrije Media - Elly
  • Presentaties - Ronald

Chapters agreement

Elly mailt Delphine dat het nu goed is ([1]). We tekenen niet voordat appendix 2 ingevuld is.

Actie Elly

Volgende bestuursvergadering

Besloten, 31 maart 2007, 14:00u, Alphen a/d Rijn.

WCN

De datum voor de Wikimedia Conferentie zal zijn: 27 oktober 2007 of 10 november 2007. Lodewijk deelt een aantal zaken mee ter kennisgeving.

Artikel 24

Ronald zegt, met de financiële cijfers van 2006 in gedachten, dat het momenteel voordeliger is om geen Artikel 24-status aan te vragen.

Open Access-petitie

Elly tekent namens de VWN de Open Access-petitie ("Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results"). ([2])

Ondertekenen notulen

Volgens de statuten moeten voorzitter en secretaris de notulen van de ALV's ondertekenen. Uitprinten, en laten ondertekenen dus.

Actie Marjon