Notulen20070721

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.


NOTULEN bestuursvergadering 21 juli 2007 Vereniging Wikimedia Nederland

Aanwezig:

 • Elly Waterman (voorzitter)
 • Hay Kranen
 • Ronald Beelaard
 • Lodewijk Gelauff (notulist)

Afwezig met melding:

 • Marjon Bakker

Agenda:

 1. Goedkeuren vorige bestuursnotulen
 2. Verdeling bestuursfuncties
 3. Terugblik op ALV jongstleden en eruit volgende acties
 4. Wikimedia Foundation
  1. Chapters Agreement
  2. Activiteitenrapport (intern)
 5. Toegang tot de bankrekening van VWN
 6. Werkgroepen
  1. Werkgroep Trainingen
  2. Werkgroep Ledenwerving
  3. Werkgroep Academische Wereld
  4. Werkgroep Vrije Media
  5. Commissie WCN
 7. Concrete ondersteuning van de Wikimediaprojecten door VWN
 8. Deelname in het Holland Open Software Platform
 9. Lezingen & Workshops
 10. Afspraak volgende vergadering
 11. Rondvraag

1. Goedkeuren vorige bestuursnotulen

De notulen worden met algemene instemming goedgekeurd.

2. Verdeling bestuursfuncties

Zoals al op voorhand per e-mail is besproken worden de bestuursfuncties als volgt verdeeld:
 • Marjon Bakker: secretaris
 • Ronald Beelaard: penningmeester
 • Lodewijk Gelauff: lid
 • Hay Kranen: lid
 • Elly Waterman: voorzitter

3. Terugblik op ALV jongstleden en eruit volgende acties

Hay betreurt de lage opkomst van de leden. Elly geeft aan een volgende keer de vergadering strakker te willen plannen.

4. Wikimedia Foundation

4.1 Chapters Agreement
<informatie volgt later>

4.2 Activiteitenrapport (intern)

De chapters moeten jaarlijks een intern activiteitenrapport afleveren bij de WMF en andere chapters. Ronald zal Press&Media aanvullen, een samenvatting van de Financien plaatsen en een opsomming van de door hem gegeven presentaties maken.

5. Toegang tot de bankrekening van VWN

Er wordt besloten dat de voorzitter leesrechten krijgt in de bankrekening. Hay geeft aan dat voor de conferentie goede communicatie moet zijn tussen de commissie en degenen met inzage. Elly stelt voor om op vaste tijdstippen bevestigingen uit te sturen, mits duidelijk gecommuniceerd naar de bezoekers.

6. Werkgroepen

6.1. Werkgroep Trainingen

Elly stelt vast dat de werkgroep goed werk verricht, en Hay is tevreden over de wijze waarop de Vereniging garant stond voor de eventuele tekorten in de kosten. Elly stelt voor ook de bibliotheek in Rotterdam eens als locatie in ogenschouw te nemen.

6.2. Werkgroep Ledenwerving

Elly stelt dat meer leden zeker welkom zijn. Hay gaat de website re-designen en nadenken over een aanmeldformulier. Elly wil graag een enquete houden om meningen te verzamelen en mensen actief te laten nadenken, Lodewijk denkt dat vooral activiteiten mensen kunnen betrekken.

Er wordt opgemerkt dat de WCN een gelegenheid is om leden te werven met kortingen op de toegang, Elly wil het vriendelijk houden, en Ronald vindt dat aan de deur het standaardtarief voor het lidmaatschap van 30 euro moet gelden.

6.3 . Werkgroep Academische Wereld

Ronald merkt op dat er weinig is gebeurd. De Duitse chapter is wel weer bezig met een volgende Wikipedia Academy. Deskundigen blijken lastig binnen te houden. Elly wil nadenken over het laten bewerken in een beschermde omgeving door deskundigen om het afschrikken te verminderen.

6.4. Werkgroep Vrije Media

Hay en Elly geven aan dat de samenwerking van de werkgroep met Creative Commons Nederland goed verloopt, en ze samen op 20 september een workshop organiseren bij Kennisnet voor ongeveer 70 instellingen. Hay geeft aan dat Wikiportret een beetje stil ligt. Wikiportret was een initiatief waarbij beroemdheden hun eigen foto onder de juiste licentie zouden kunnen uploaden. Lodewijk merkt op dat Wikikids een apart depot heeft voor het uploaden van foto's voor een fotowedstrijd, en dat dit misschien een nuttig concept kan zijn.

6.5. Commissie WCN

Lodewijk geeft aan dat er momenteel hard gewerkt wordt aan de financien. Ronald geeft aan dat het beter is om omhoog te moeten schalen dan omlaag qua bezoekersaantal.

7. Concrete ondersteuning van de Wikimediaprojecten door VWN

Elly wil liefst dat mensen enthousiast tijd erin zouden steken, en gaat proberen om een soortgelijk resultaat te boeken met de Tweede Kamer als al gebeurd is met het Kabinet. Ronald vindt dat VWN momenteel in de fase "meer van hetzelfde" zit, en dat er misschien moet worden gewerkt aan het zelf ontwikkelen van ideeen en het vervolgens betrekken van anderen.

8. Deelname in het Holland Open Software Platform

Lodewijk legt kort uit wat HOSP inhoudt. Hij ziet de voordelen vooral in het netwerken en leggen van contacten. Ronald vindt dat er een toegevoegde waarde aan moet zitten, en vraagt zich af waarom deze club beter zou zijn dan andere. Het idee wordt nog nader bekeken, maar de tendens is dat deelname niet nodig is.

9. Lezingen & Workshops

Elly ziet het in het algemeen wel zitten om de groep sprekers te verbreden. Ronald denk da de Vereniging ervaring kan opdoen, en waar nodig de speerpunt kan verbreden.

Ronald ziet een mogelijke "markt" voor workshops, welke de acceptatie van het fenomeen Wiki's zou kunnen vergroten. De Vereniging zou mogelijk meer mensen kunnen mobiliseren om een specifieke wiki bruikbaar te maken (mits MediaWiki). Op korte termijn wordt er een zekere drempel weggenomen. Hay en Elly vinden dat Wiki's als zodanig niet direct binnen de doelstelling vallen, vrije inhoud echter wel.

Ronald geeft aan dat oude presentaties op nl.wikimedia.org staan. Hay ziet graag meer communicatie op het gebied van lezingen. Ronald vindt dat lezingen moeten bijdragen aan de missie van de Vereniging. Ronald biedt aan mensen mee te nemen naar zijn lezingen om de kunst af te kijken. Hay stelt voor om het voortaan rond te mailen als er een verzoek binnenkomt. Lodewijk geeft aan dat op prijs te stellen. Ronald zal het voortaan rondmailen. Lodewijk stelt voor wat meer mensen te betrekken.

10. Afspraak volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 september. Een locatie en tijdstip zullen nog nader worden bepaald.

11. Rondvraag

Ronald stelt een vraag over domeinnamen.