Notulen20080329

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemene ledenvergadering Vereniging Wikimedia Nederland 29 maart 2008

Aanwezig

Leden
Andre Engels, Dedalus, Marco Swart, Eriksw, Brabo, Ziko, Henk Wildschut, Robotje, Aleichem, Mdd, Erik Zachte, Erwin, MoiraMoira, Meursault2004, Siebrand, Bernard Hulsman, Dick Bos
Niet-leden
Forrestjunky
Bestuur
Elly Waterman (voorzitter), Ronald Beelaard, Hay Kranen, Lodewijk Gelauff, Marjon Bakker (notulist)

Notulen van ALV 21-04-2007

De notulen van de ALV zijn vastgesteld zonder bezwaren [1]

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag

Toelichting door Elly:

 • Er zijn zes bestuursvergaderingen geweest, de notulen zijn online beschikbaar [2]
 • Tijdens de ALV van 21 april 2007 is een kascommissie vastgesteld
 • Groei aantal leden (van c.a. 25 naar c.a 80) wordt toegelicht in de presentatie van Ronald

WCN

Lodewijk: Op 27 oktober 2007 had Wikimedia Conferentie Nederland plaats. Met als thema 'wiki's in het onderwijs'

 • Er waren 115 bezoekers tegenover 45 in 2006.
 • Ongeveer de helft van de bezoekers was lid, 40% van de bezoekers was werkzaam in onderwijs.

Werkgroep Vrije Media

Hay noemt de activiteiten:

 • In het algemeen wordt er gewerkt aan het vrij krijgen van mediacollecties
 • Er is een workshop geweest bij Kennisnet in samenwerking met Creative Commons
 • Wikiportret. Voor deze actie is er een aparte website met uploadwizard: http://www.wikiportret.nl
 • Lobby voeren om auteursrechten meer in ons voordeel te gaan krijgen

Elly:

 • Er zijn een aantal moderatorenworkshops gegeven. Zie [3] voor een overzicht

Lezingen

Ronald heeft een aantal lezingen gegeven:

 • Van professionele conferentieorganisatoren tot kleine groepjes tot bedrijven
 • Een deel van de vergoeding gaat naar de vereniging

Financiën

(Stukken zijn voor de vergadering naar de leden gemaild)

Ronald licht de financiële stukken toe.

Kascommissie 2007

Ad Huikeshoven: Boeken zijn gecontroleerd en perfect in orde. Het batig saldo klopt met de bankafschriften. De vereniging staat er sterk voor.

Advies: De verschillende functies van Ronald (lezingen geven, vergoedingen ontvangen en penningmeesterschap) op één hoop is niet verstandig. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de financiën. Het nieuwe bestuur moet hiernaar kijken.

Kascommissie adviseert décharge.

Vergadering geeft zonder tegenstemmen décharge.

Kascommissie voor 2008

Ad Huikeshoven en Siebrand Mazeland worden benoemd tot nieuwe kascommissie. André Engels is reserve.

Begroting voor 2008

(Stukken zijn voor de vergadering naar de leden gemaild)

Ronald legt uit dat hij een conservatieve begroting heeft opgesteld.

Het bestuur adviseert de hoogte van de contributie gelijk te houden: EUR 30,00, mensen die op grond van persoonlijke bezwaren hebben, kunnen minder betalen, echter met een minimum van EUR 12,00.

Mdd: Waarom neem je niet de omzet van 2007 als begroting voor 2008? Ronald: Dat kun je pas doen als je zeker weet dat je die omzet gaat halen. Maar dat is hij niet. Omzet was grotendeels afhankelijk van Wikimedia Conferentie Nederland (WCN). We gaan er van uit dat we in 2008 weer een WCN houden, maar hoeveel die oplevert is volledig arbitrair.

Er volgt een discussie over wat een realistische begroting is.

MoiraMoira wil de WCN pro memori in begroting opnemen. Ronald zegt dat dat al staat toegelicht onder de begroting.

Elly vat samen: We zullen het nieuwe bestuur vragen 3 pro-memori-posten op te nemen in de begroting:

 • Inkomende gelden voor WCN
 • Uitgaande gelden voor WCN
 • Donaties

De vergadering keurt de begroting goed.

Rondvraag

 • De vergadering vraagt het bestuur een lobby te gaan voeren over auteursrechten.
  • MoiraMoira: Wil de voorzitter hiervoor het aanspreekpunt zijn? Dat moet voorgelegd worden aan de nieuwe voorzitter.
  • Deze lobby valt onder de activiteiten van de Werkgroep Vrije Media.
 • Terugkomend punt van Brabo: Vragen over verhoudingen Vereniging Wikimedia Nederland en Stichting Wikimedia Nederland.
  • Elly: Op dit vlak is sinds de vorige ALV niets gebeurd. De 'commissie wijze mannen' en Marco Swart zouden advies uitbrengen, maar dat is niet gebeurd.
 • Brabo: Komt er een vertegenwoordiger van de vereniging in het stichtingsbestuur?
  • Elly: De stichting is slapend, dus het is niet nodig om dat te bespreken.

Presentatie WCN

Forrestjunky geeft een presentatie waarin zij de plannen voor de Wikimedia Conferentie Nederland 2008 toelicht.

Verkiezing bestuur

Het hele bestuur treedt af, en is in zijn geheel herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten.

Het hele bestuur wordt bij acclamatie herkozen.

Sluiting vergadering