Notulen20140201 Educatie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aantekeningen Ad: etherpad
Notulen: Jan Anton
Wanneer: zaterdag 1 februari 2014, 13.30-16.00 uur
Waar: kantoor Wikimedia Nederland, Utrecht
Wie: Grijz, Romaine, Hans Nierop, Ad Huikeshoven, Jan Anton, Verena Demoed
Waarover: in navolging van wat in het jaarplan 2014 is opgenomen, is deze startbijeenkomst bedoeld om na te denken hoe we activiteiten kunnen ontwikkelen met het thema educatie. In andere chapters wordt al succesvol samengewerkt met het onderwijs; wij willen kijken hoe we zoiets ook in Nederland zouden kunnen opzetten.

De bijeenkomst start met een korte inventarisatie van mogelijke ideeën rondom educatie. Er passeren een drietal de revue:
- moederpagina kookboeken op wikibooks
- samenwerking met wikikids - tbv kinderen tot 12 jaar
- database aan gevalideerde boekverslagen voor het middelbaar onderwijs

We stapten echter al snel over op een andere invulling van de bijeenkomst: het formuleren van een onderzoeksopdracht op basis waarvan geïnteresseerde individuen of onderzoeksbureaus een plan van aanpak en offerte kunnen indienen. Het onderzoek zou rekening moeten houden met de volgende aspecten (in willekeurige volgorde genoemd):
1. Maak een rondgang langs verschillende onderwijsinstellingen op verschillende onderwijsniveaus en inventariseer welke toegevoegde waarde wikipedia (etc.) voor hen heeft om te integreren in het onderwijs. Vergeet niet ook langs beleidsmakers en belangenpartijen te gaan. Denk ook aan studieverenigingen.
2. Vergeet niet de andere wikimedia-toepassingen naast wikipedia: wikicommons, wikibooks etcetc.
3. Welke weerstanden bestaan er bij docenten tegen wikipedia en hoe kunnen deze doorbroken worden?
4. Welke best practices zijn er?
5. Hoe kan samenwerking met het onderwijs tot vergroting van de kwaliteit van wikipediapagina's leiden?
6. Welke behoefte hebben docenten?
7. Welke soort opdrachten kunnen docenten hanteren mbt wikipedia? (etalage-artikelen maken, zwarte vlekken opsporen, review-achtige activiteiten, checken van bronnen etc).

Jan Anton zal een opdracht opstellen en deze eerst langs de deelnemers aan deze wikizaterdag sturen. Daarna zal deze verspreid worden.

Wat beterft de organisatie: Sandra Rientjes van het kantoor zal de organisatorische aspecten mbt de aanstelling en begeleiding van de opdrachtnemer op zich nemen; een commissie van twee of drie belangstellenden richt zich op de inhoudelijke beoordeling.

Tijdsindicatie onderzoek: maart-juni 2014.