Notulen20140311 Wiki Loves Earth

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Startbijeenkomst Wiki Loves Earth - 11 maart 2014

Aanwezig: Hans Schiphorst (Samenwerkingsverband Nationale Parken) Dick Bos, Vadim, Nolda Straatman, Romaine, JurgenNL, Sindy Meijer (WMNL), Denise Jansen (WMNL)

Brontekst: link

Voorstelronde

 • Vadim: WLM foto’s upload, herstructureren ongestructureerde data, nu: meeluisteren WLE, wellicht ondersteuning bij genereren tabellen?
 • Dick Bos - meer dan 10 jaar Wikipediaan op NL en ENG Wikipedia. Daarnaast actief op Wikisource. Specifieke interesse is natuur, groot aantal artikelen over natuur geschreven. Dick is vrijwilliger bij Utrechts Landschap.

Interesse: Groep mensen met belangstelling voor natuur bewegen om bij te dragen aan Wikipedia. Ziet foto wedstrijd als mooi instrument. Dick is vooral geïnteresseerd in inhoudelijke bijdrage op Wikipedia.

 • Hans Schiphorst - coördinator samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). SNP is koepel van 20 nationale parken in Nederland. SNP voorstel -> ook nationale landschappen meenemen. Bestuur SNP heeft het voorstel om Wiki Loves Earth activiteiten te organiseren in de Nationale Parken enthousiast ontvangen. Insteek samenwerking vanuit Nationale Parken: SNP wil graag de nationale parken onder de aandacht van de nederlandse bevolking brengen.
 • Nolda Straatman -> betrokken bij WLM geraakt in 2013. Heeft communicatie activiteiten uitgevoerd. En dit lijkt haar ook voor WLE leuk, sociale media, community achtige zaken hebben interesse. Nolda is vrijwilliger bij WNF, daarom link met natuur.
 • -Romaine -> een van de meest actiefste en oudste gebruikers op Wikipedia. Organisatie WLM meegedraaid. Nieuw/ander onderwerp na WLM (earth) heeft zijn belangstelling en daarom.
 • Denise Jansen - ondersteuning vanuit kantoor in WLE - Evenementen organisatie, tweedelijns ondersteuning gedaan bij WLM 2014- Link Natuur: Achtergrond 8 jaar gewerkt bij Natuur en Milieu.
 • Sindy Meijer - ondersteuning Wiki Loves Monuments gedaan. Is vrijwilliger op kinderboerderij en heeft afstudeeropdracht bij IVN gedaan.


 • Beeld en Geluid wil misschien beelddonatie doen of donatie in vorm van geluiden. Zij zitten nog wel met uitdaging van rechten op beelden. Het is nog zoeken naar de aansluiting.
 • Naturalis heeft interesse, in april is er een afspraak bij Naturalis over mogelijke samenwerking.
 • Er zijn meer partijen, we moeten bewaken dat het niet te breed wordt. Wel contact onderhouden in verband met mogelijke volgende jaren.

Kwaliteit van foto’s

Kwaliteit van foto’s; hoe die te garanderen. Kwaliteitscriteria aangeven.

 • Hans Schiphorst: Helpt het om workshops fotografie deelname bieden aan geïnteresseerden? Deze worden al gehouden in een aantal parken.
 • Dick Bos: Er bestaat een werkgroep natuurfotografie. Mogelijk selecties maken en slechte kwaliteit uitfilteren?
 • Nolda: De jury kan hier een rol in hebben? Maar ze worden niet verwijderd van Commons.
 • Sindy: we houden ook regels aan, bepaalde kwaliteitseisen. Foto’s blijven bestaan op Commons.

Controle beelden: Dhr. Schiphorst - Assistentie vanuit de nationale parken (secretarissen en coördinatoren), daar is redelijk beeld van wat er in het park staat.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden, voldoen we eraan?

 • De omgeving van Commons moet ingericht zijn zodat mensen eenvoudig kunnen uploaden. HAALBAAR
 • Nationale parken moet medewerking verlenen aan het project ENTHOUSIAST!
 • Er is steun nodig van minimaal 1 andere partner om deelnemers te werven voor de project activiteiten. HAALBAAR
 • Er is een werkgroep nodig van minimaal 3 vrijwilligers. HAALBAAR

Besluit categorieën:

 • Dieren
 • Planten/bomen/bloemen
 • Landschappen
 • Panoramafoto’s
 • Toevoegen: De mens in de natuur (let op; mensen niet herkenbaar -> vrijheid van panorama)

Nationaal landschappen betrekken?

Voordeel:
Beter bereikbaar voor bredere groep mensen uit Nederlandse samenleving.

Vraag: is het mensen duidelijk waar een nationaal landschap te vinden is? Op kaart wel te vinden. http://www.nationalelandschappen.nl/gebieden/ Nationaal landschappen als extra categorie toevoegen? Fasering / focus.

Nadeel:
Minder duidelijke communicatie - landschappen zijn minder makkelijk te communiceren tegelijk met nationale parken.
Compleet ander onderwerp - niet vergelijkbaar met nationale parken. We kunnen ons erin verliezen - starten met nationale parken?

In kader van afbakening: Start met Nationale parken?

Dhr Schiphorst: Organisatiegraad van Nationale Parken is hoger dan nationale landschappen, toch faseren? Misschien volgend jaar op basis van succes makkelijker te enthousiasmeren?

Doelgroep

Gemiddeld aantal bezoeken Nationale Parken: aan 25 miljoen per jaar.
Verwachting van de heer Schiphorst inz 5.000 foto’s, makkelijk haalbaar.

Communicatie

Nationale Parken heeft niet breed. Geen bergen tijd in onderwerp stoppen als andere partijen de revenuen van plukken.

Benaderen van achterban via kanalen andere organisatie is geen probleem.
Bereik: is afhankelijk van het aantal mensen dat meedoet.


Conclusie: In 2014 - Nationale Parken
In 2015 - met ervaring van 2014 breder trekken naar Nationale Landschappen
We richten ons met de wedstrijd en in onze communicatie op de 20 Nationale Parken van Nederland in 2014. Maken van beelden, geluiden en schrijven van artikelen richten zich op Nationale Parken.

Toekomst mogelijk: Nationale landschappen (cultuurlandschappen, oudste polder, nieuwe waterlinie.)Financiën

Financiën ontvangen vanuit Particulier Fonds - ruimte voor communicatie - evenementen.

Communicatie

Communicatie tot nu toe
Facebook pagina aangemaakt
Website projectpagina op www.wikimedia.nl
Onwiki via Dick Bos - HenriDuvant is geïnteresseerd om mee te werken - Natuur12 is geïnteresseerd, Jurgen NL is geïnteresseerd.

Na groen licht voor start communicatie door SNP (verwacht week 17 maart):
uitgebreid communicatie de wereld inzetten. Nolda wil hierbij zeker steunen (blog - social media etc)

Ansichtkaarten - a la Boomerang - verspreiden via bezoekerscentra Nationale Parken.
Hans Schiphorst sluit kort met centra.
Oproep - neem deel op 25 mei - schrijfworkshop X.

Schrijfproject?

Schrijfproject is ook tijdens de wedstrijd te doen. Hotlist van gewenste artikelen opstellen?
Omschrijven diverse deelgebieden is mogelijk per park. Maar ook meer over de nationale parken zelf is ook mogelijk, niet alles is compleet.

Vadim: Dan wel prijzen uitreiken voor schrijfweken en regels aanpassen voor deze wedstrijd. Om te voorkomen dat artikelen aangepast worden voordat ze beoordeeld worden.

Internationaal

Internationaal wordt WLE opgepakt/aangestuurd door Oekraïne. 14 landen geven aan mee te willen doen. Sommige landen doen het alleen lokaal. Er zijn wat discussies omtrent de data. Verzoek staat uit voor eerste overleg. Er is een lijntje via meneer Schiphorst/Nationale Parken omdat internationaal te doen.

 • De internationale groep is overigens nog niet super actief. Romaine tekent aan dat er veel tijd nodig is voor opstart van een internationaal traject.

Gebruik van logo’s, kaartmateriaal van NP

Beeldrecht ligt bij SNP. In dit geval koppelen aan Wikipedia activiteiten voor afgegrendelde periode en voor afgebakend doel. Dit betekent dat logo’s e.d. niet op Commons kunnen, maar bijvoobeeld wel op de website.

Taakverdeling en brainstorm

Taakverdeling en brainstorm inz taken zoals besproken tijdens het overleg: (voor een beknopt overzicht taken&actiepunten zie onderaan het document!)

 • Coördinatie opzetten/verkrijgen van lijsten - door: WMNL
  Check van mogelijke soorten in parken is niet mechanisch te checken.
  Controle via deskundigen van parken.
  Opzet voorstel aanpak? - Lijsten?
  Bij groot succes (15.000 foto’s) is controle capaciteit niet haalbaar.
  Enthousiasme is voor mensen belangrijk.
  Het moet amateur vriendelijk blijven.
 • Twintig links per park, categorieën per park.
  Dropdown menu maken voor parken? Ja.
  Romain pakt dit op! - z.s.m. is in de maak, (templates zijn aangemaakt, zie ook commons:Category:Wiki_Loves_Earth_2014_in_the_Netherlands
 • Lijsten omzetten en plaatsen - vervalt, er zijn lijsten a la monumenten
 • Uploadtool foto’s gereed & testen - de standaard Wizard kan gebruikt worden & Jurgen NL
 • Uploaden geluiden ook mogelijk - testen of maken - door:

De meeste bestanden op Commons zijn in het format OGG. Een beknopte uitleg is hier te vinden. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Audio Het omzetten van z'n format schijnt te kunnen met een eenvoudige converter. MP3 etc kan niet, reden niet duidelijk. (Natuur12)

Omzetten kan met een gratis programma als Audacity, en als mensen hulp nodig hebben daarbij wil ik evt. wel helpen (JurgenNL)


Let op:
Schrijf goede manual - Beeld & Geluid.
Duidelijke beschrijving van wat wij willen maken.
Workshop


 • Uitleg schrijven in het kort hoe mensen kunnen uploaden - door: Nolda, zij test upload tool van Romaine / Jurgen en schrijft instructie
 • Communicatie Onwiki (bijhouden projectpagina en overige) - door Natuur12, Dick Bos
 • Crossover voor de jury - voorlopig niet nodig.
 • Maillijst aanmaken voor WLE NL - Denise contact Maarten/Siebrand - gedaan 13/3

Evenementen

 • contacten met nationale parken tbv evenementen ter plaatse - voorstel: (stagiaire) kantoor WMNL
  Hans Schiphorst neemt contact op met Nationale Parken - daarna rechtstreeks contact met coördinatoren voor invulling van de verschillende workshops.
 • organisatie 3 evenementen in nationale parken.(stagiaire) kantoor WMNL
 • mensen die trainingen willen geven of willen begeleiden - Romaine
  • workshops fotografie
  • workshops geluiden
 • mensen die op locatie gastheer of vrouw willen zijn Nolda
 • contacten met provinciale landschappen gebied van achterban/doelgroep - door Dick Bos

Wedstrijd

 • Afstemming jurering & controle beelden door NP-> kandidaat onder de 2 juryleden?
 • Nog gezocht: jurylid met ruime ervaring met commons en Wikipedia. Dick Bos
 • Advies licenties: - door Natuur12

Communicatie extern (i.s.m. WMNL)

 • Opzet communicatieplan - afstemming tussen Nolda en Wikimedia.
 • Schrijven persberichten - door: Natuur12, JurgenNL & Nolda
 • Schrijven blogs - door: Nolda
 • Inzet social media - door kantoor WMNL
 • Benaderen pers en andere websites - door kantoor WMNL
 • Afstemmen gebruik algemene teksten Nationaal Park in communicatie - kantoor WMNL
 • Afstemming persberichten Nationale Parken en Wikimedia Nederland - kantoor WMNL
 • Coördinatoren NP kunnen ook input geven voor blogs
 • Central Notice - kantoor WMNL


 • Er vindt goede communicatie plaats over persberichten.
 • Meenemen: Traffic genereren tussen website Nationale Parken en website Wiki Loves Earth - kantoor WMNL.


Let op: niet alle parken hebben de mogelijkheid om mee te werken i.v.m. menskracht.

Suggestie criteria: Iconische foto voor dit gebied.

Open dag Nationale Parken: vier - vijf parken voor evenementen
Prijzen optie: winnaar toch op Oosterschelde om bruinvissen te fotograferen?

Afsluiting om 21.40 uur


Actiepunten

Actiepunten/Actiehouders (reeds besproken én om over na te denken voor volgende vergadering)

 • Categorieën en templates aanmaken - Romaine
 • Wizard uploadtool koppelen aan categorieën?? - Romaine/JurgenNL
 • Uploadtool testen - Nolda
 • Schrijven korte duidelijke uitleg inz uploaden - Nolda

Communicatie

 • Opstellen communicatieplan - WMNL - Nolda
 • Schrijven persberichten, overige berichten - Nolda, Jurgen NL, WMNL
 • Contacten tussen WLE groep en NP - kantoor WMNL
 • Onwiki contacten - Dick Bos, Natuur12
 • Benaderen pers en andere websites - door kantoor WMNL
 • Afstemmen gebruik algemene teksten Nationaal Park in communicatie kantoor WMNL
 • Afstemming persberichten Nationale Parken en Wikimedia Nederland kantoor WMNL
 • Central Notice - kantoor WMNL + Romaine

Wedstrijd

 • Juryleden werven door WMNL:
  Dick Bos, Harmen Tillema, mogelijk ook Charlotte (gesprek 13/3)
  nog vragen Wikipediaan en afgevaardigde Nationale Parken
 • nog vaststellen - wie is jury voorzitter en coordineert jury taken? - Jury
 • Vaststellen criteria fotowedstrijd - werkgroep
 • Vaststellen soort prijzen - werkgroep
 • Vaststellen datum prijsuitreiking - ??
 • Regelen prijzen - ??
 • Regelen prijsuitreiking - ??
 • Advies inzake licenties - Natuur12
 • Jury tool activeren - ??

Evenementen

 • Besluiten - welke evenementen willen we houden & wanneer & waar? (edit-a-thon, geluidsworkshop, fotodag, schrijfweken… wvttk) - werkgroep
 • Contacten met NP voor afstemming data evenementen - Hans Schiphorst communiceert intern, daarna contact tussen kantoor WMNL en coordinator NP per park
 • Organisatie evenementen - (stagiaire) WMNL
 • Mensen die trainingen willen geven of willen begeleiden Romaine
 • Mensen die op locatie gastheer of vrouw willen zijn Nolda
 • Contacten met provinciale landschappen gebied van achterban/doelgroep Dick Bos
 • Werven meer trainers, gastheren/vrouwen tbv evenementen - ??