Notulen20140331 Wiki Loves Earth

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Datum: 31 maart 2014
Start: 19:30 - Eind: 21.30 uur
Aanwezig: Dick, Wilma, Romaine (Skype), Natuur12 (Skype), Sindy, Denise
Afwezig: Nolda, Jurgen

Bespreken van actiepunten vorige vergadering

Onderstaand zijn alleen de opstaande punten opgenomen uit [1]

 • Uploadtool testen - Nolda (mee bezig nog niet af)
 • Schrijven korte duidelijke uitleg inz uploaden - Nolda (mee bezig nog niet af)

Communicatie

 • Opstellen communicatieplan - WMNL - Nolda (opgesteld Nolda kijkt er nog naar na 2 april)
  • Alle geschreven plannen zijn beschikbaar voor werkgroep via Google Drive.
 • Schrijven persberichten, overige berichten - Nolda, Jurgen NL, WMNL volgende vergadering plan bespreken
 • Contacten tussen WLE groep en NP - kantoor WMNL, loopt. Kantoor WMNL: Berichten schrijven
 • Benaderen pers en andere websites - door kantoor WMNL, mee bezig
 • Afstemmen gebruik algemene teksten Nationaal Park in communicatie - kantoor WMNL
 • Afstemming persberichten Nationale Parken en Wikimedia Nederland - kantoor WMNL
 • Central Notice - kantoor WMNL i.s.m. Romaine. Kantoor levert tekst incl. opmaak aan, Romaine plaatst. Plaatsing: Tijdens de periode.

Wedstrijd

 • Actie kantoor WMNL: nog benaderen: afgevaardigde Nationale Parken- bestuur)
 • Vaststellen datum prijsuitreiking - ??
 • Regelen prijzen - ??
 • Regelen prijsuitreiking - ??
 • Jury tool activeren - Internationaal gaat dit ter beschikking stellen.

Evenementen

 • Besluiten - welke evenementen willen we houden & wanneer & waar? (edit-a-thon, geluidsworkshop, fotodag, schrijfweken… wvttk) - werkgroep
 • Contacten met NP voor afstemming data evenementen - Hans Schiphorst communiceert intern, daarna contact tussen kantoor WMNL en coördinator NP per park
 • Organisatie evenementen - (stagiaire) WMNL
 • Mensen die trainingen willen geven of willen begeleiden - Romaine, ...
 • Mensen die op locatie gastheer of vrouw willen zijn - Nolda, ...
 • Contacten met provinciale landschappen gebied van achterban/doelgroep - Dick Bos
 • Werven meer trainers, gastheren/vrouwen tbv evenementen - ??

Techniek

Met welke punten moeten we tijdens de wedstrijd rekening houden?

Foutmeldingen moeten worden opgelost. Omdat bijvoorbeeld iemand codes aanpast. Wie houdt dat in de gaten? Hoeveel mensen hiervoor nodig? Navragen bij Jurgen of hij dit zou kunnen oppakken? Het is belangrijk dat je weet wat er had moeten staan, is meer inhoudelijke controle op de foto zelf. Wat staat erop en in welke categorie zou dit moeten staan? Meerdere mensen voor dit groepje zou wenselijk zijn, voor overlegvoering

Wedstrijd element

Categorieën

Categorieën vaststellen:

 • Fauna
 • Flora
 • Landschappen
 • Panoramafoto’s
 • Mens in de natuur

Idee: Mensen uitnodigen om foto’s ook toe te voegen aan specifieke categorie?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Foto’s:

 • De foto’s moeten gemaakt zijn in een van de 20 nationale parken in Nederland.
 • U kunt alleen meedoen met foto’s die u zelf gemaakt heeft.
 • Foto’s die in mei en juni 2014 worden geüpload doen mee aan de wedstrijd. De foto’s zelf mogen wel eerder zijn gemaakt.
 • Alle foto’s worden onder een vrije licentie door u vrijgegeven. U kunt de licenties bekijken op: Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland (Door de foto’s onder deze licentie vrij te geven komen de foto’s beschikbaar voor alle gebruikers van Wikipedia en andere Wikimediaprojecten).
 • Alle foto’s moeten geüpload zijn via de wedstrijdpagina <link>.
 • Foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn mogen niet worden geüpload i.v.m portretrecht, tenzij de persoon die u gefotografeerd heeft toestemming aan u heeft gegeven.
 • De deelnemer dient zijn e-mailadres te hebben geactiveerd bij het upload account van Wikimedia Commons. Wanneer dit niet is gebeurd maakt u geen kans op een van de prijzen.
 • Door het meedoen aan deze wedstrijd accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden geluiden:

 • De geluiden moeten gemaakt zijn in een van de 20 nationale parken in Nederland.
 • Alle geluiden worden onder een vrije licentie door u vrijgegeven. U kunt de licenties bekijken op: Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland (Door de geluiden onder deze licentie vrij te geven komen de geluiden beschikbaar voor alle gebruikers van Wikipedia en andere Wikimediaprojecten).
 • Alle bestanden moet geüpload zijn via de wedstrijdpagina <link>.
 • U kunt alleen meedoen met geluiden die u zelf gemaakt heeft.
 • Het geluid bestand dient geüpload te zijn in Ogg, flac. WAVE
 • Er mag geen spraak te horen zijn door het geluid.
 • De deelnemer dient zijn e-mailadres te hebben geactiveerd bij het upload account van Wikimedia Commons. Wanneer dit niet is gebeurd maakt u geen kans op een van de prijzen.
 • Door het meedoen aan deze wedstrijd accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.
 • ACTIE: Nog iets melden over dat prijzen kunnen vervallen bij slechte kwaliteit

Prijzen

Bepalen aantal prijzen en categorieën:

 • 1 hoofdprijs, 2e prijs (door NP te kiezen?) verder 5 derde prijzen per categorie.
 • 1 prijs voor beste geluid.

Werkgroepleden, kantoor, juryleden en bestuursleden Wikimedia Nederland maken geen kans op de prijzen. Aangenomen met 5 stemmen voor en 0 tegen.

Prijzen:

 • Eerst proberen via sponsoring.
 • Hans Schiphorst?
 • Vogelbescherming?
 • Natuurmonumenten?
 • Sponsoren via WLM?
 • Benaderen natuurorganisaties: Zwaartepunt in noorden van het land. Frieske Gea, Drents Landschap, Natuurmonumenten? Staatsbosbeheer komen snel in de picture. Lokale netwerken sponsoring.
 • Daar contacten leggen.
 • Dick & Denise houden contact, pakken dit samen op.
 • Denise maakt opzet/overzicht, om samen af te stemmen wie wanneer en met welke insteek wordt benaderd.

Communicatie

Voorstel ansichtkaarten bespreken

Actie: Teksten voor achterzijde kaart schrijven, Wie?

Activiteiten

Reeds gehoord dat volgende parken willen deelnemen, gastheer willen zijn voor een evenement.

Bespreken welke activiteiten mogelijk zijn.

 • Workshop Geluid
 • Workshop foto’s maken voor Wiki Loves Earth: graag, liefst meerdere. Doelgroep: nieuwe enthousiaste mensen, dagjesmensen, die kennis maken met Wikimedia. Deelname aan workshop, is ‘verplichting’ om daarna te uploaden. Meer helpen met editen om te voorkomen dat niemand upload. Insteek moet zijn: samen gebied in, met iemand die ook advies kan geven over foto’s maken en uploaden van beelden. Gids hebben die je naar verborgen plekjes kunt meenemen zou interessant vinden.
  Na dag uploaden. Consumptie bon geven, daarmee komt men terug na wandeling.
  Ter overweging: het kost wel tijd om alle foto’s te uploaden. Een paar foto’s uploaden ter plekke?
  Voordeel: wij kunnen ter plekke ondersteunen met uploaden.
  In gesprek gaan met de mensen, interesse in vervolgbijeenkomst?
  Email adressen vragen!
  Kantoor: overleg met Sebastiaan
 • Edit-a-thon en/of schrijfsessie (aan einde periode? in juni?)
  • Hoeveel, wanneer en waar?
  • Open dag nationale parken is op 25 mei. We zouden graag een aantal activiteiten op die dag willen laten plaatsvinden.
  • 25 mei: Dick is verhinderd
  • 25 mei: Romaine kan!
  • 25 mei: Sindy kan!
  • 25 mei: Denise kan!
  • Kantoor benadert bestuur.
  • Aantal activiteiten is afhankelijk van het aantal vrijwilligers.


Internationaal:
Actie: - Vraag vanuit internationaal: Nederlandse inzendingen dingen mee naar prijzen als ze in mei zijn geupload? Denise neemt contact met ze op. werkgroep neigt naar : ‘Nee’.

Openstaande actiepunten

Zie hiervoor alle openstaande punten onder agendapunt 1. Naar aanleiding van deze vergadering worden de volgende punten toegevoegd:

 • Onwiki plaatsen van link naar uploadtool: Zou Jurgen dit willen doen? Of iemand anders? We zetten de vraag op de lijst. We wachten sowieso bevindingen Nolda nog af. JURGEN pakt dit op
 • Kantoor: vormgeven van de overleg pagina op ver.wiki: vraag voorleggen aan JURGEN pakt dit op
 • DJ: Blijtjespad aangeven dat hij/zij de notulen kan lezen NIET NODIG I.V.M MASSAMAILING
 • Jurgen: maakt lijstje aan van geïnteresseerden en massamailing verzenden aan geïnteresseerden.
 • Kantoor: zorgt voor tekst voor de massamaling
 • Werkgroep: wie pakt de foutmeldingen op? Foutmeldingen moeten worden opgelost. Omdat bijvoorbeeld iemand codes aanpast. Wie houdt dat in de gaten? Hoeveel mensen hiervoor nodig? Het is belangrijk dat je weet wat er had moeten staan, is meer inhoudelijke controle op de foto zelf. Wat staat erop en in welke categorie zou dit moeten staan?
 • Meerdere mensen voor dit groepje zou wenselijk zijn, voor overlegvoering VRAAG STAAT UIT
 • Kantoor: overal aanpassen wijzigingen in categorieën GEDAAN
 • Kantoor: nog iets melden over dat prijzen kunnen vervallen bij slechte kwaliteit
 • Kantoor: navragen Sebas het geluidsbestand moet minimaal voldoen aan GEDAAN
 • Werkgroep: Teksten voor achterzijde kaart schrijven?
 • Kantoor benadert bestuur: Betreft 25ste
 • DJ: Vraag vanuit internationaal: Nederlandse inzendingen dingen mee naar prijzen als ze in mei zijn geupload? werkgroep neigt naar : ‘Nee’.
 • DJ: maakt opzet/overzicht, om samen af te stemmen wie wanneer en met welke insteek wordt benaderd.
 • Dick & DJ contact nationale parken

Aanmelden volgende vergadering op Wiki Loves Earth.