Open paden naar krachtposities

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Open paden naar krachtposities

Wat

Het opzetten van systemen om conflicten met betrekking tot bevoegdheden op te lossen en het stellen van duidelijke beperkingen aan beslssingsbevoegdheden zijn van cruciaal belang om de beweging open te stellen voor nieuwe en meer diverse stemmen en deze in besluitvormingsruimtes te plaatsen. Om een rechtvaardiger beweging op te bouwen, moeten we ervoor zorgen dat rollen duidelijk worden gedefinieerd en de toegang tot macht is gebaseerd op capaciteiten en de wil om bij te dragen. We hebben mechanismen nodig om conflicten en verwarring over onze huidige slecht gedefinieerde rollen en autoriteit te elimineren. Deze structuren moeten billijkheid garanderen in de wegen naar machtsposities in de gemeenschappen om machtsconcentratie in de handen van enkele belanghebbenden te voorkomen.

Waarom

De bestaande organisatiestructuur is onduidelijk over de onderling samenhangende rollen en verantwoordelijkheden tussen belanghebbenden, wat kan leiden tot verwarring over wie de bevoegdheid heeft om op te treden en communicatieproblemen veroorzaakt. De huidige machtsverdeling binnen gemeenschappen beperkt de toegang voor veel delen van de gemeenschap, met name die die momenteel ondervertegenwoordigd zijn. De huidige structuren (of het ontbreken van structuren) beperken niet alleen de mogelijkheden om deel te nemen aan toekomstige machtsposities, maar ook de opkomst van nieuwe leiders. Er zijn momenteel geen structuren die bewegingsbrede besluitvorming ondersteunen of bepalen wie moet ingrijpen in situaties waarbij meerdere delen van de beweging betrokken zijn, wat leidt tot onnodig conflict. [Telkens wanneer de huidige machtsbalans wordt aangevochten, ontstaan er conflicten om bestaande structuren te beschermen, gezien het ontbreken van algemene richtlijnen om deze op te lossen. Eerlijke en open conflictoplossing en machtsbeperkende maatregelen zorgen ervoor dat het doel niet is om de bestaande machtsbalans te behouden ten koste van rechtvaardigheid en billijkheid. Om toekomstige gemeenschappen te omvatten, hebben we mechanismen nodig om de culturele verandering te bereiken die we willen.

Hoe

We stellen voor te investeren in processen en procedures die de ontwikkeling en participatie van mensen in onze projecten ondersteunen, gemakkelijk toegankelijke rapportage- en ondersteuningssystemen voor conflictoplossing bieden en hulpmiddelen en mechanismen genereren voor veilige selectieprocessen voor gezaghebbende rollen (zoals anoniem stemmen). Door het ontwikkelen van gedocumenteerd, gemakkelijk toegankelijk beleid over verantwoordelijkheden, verantwoordingsplicht en duur van alle rollen binnen de beweging, zullen we verwarring over wie de bevoegdheid heeft om actie te ondernemen wegnemen en trajecten voor samenwerking en samenwerking vaststellen. Dit omvat het in kaart brengen van alle bestaande rollen en het verduidelijken van verantwoordelijkheden door de nadruk te leggen op de menselijke interacties tussen de betrokkenen, in plaats van alleen de taken die ze moeten uitvoeren.

Evalueren of ambtstermijnen moeten worden vastgesteld met betrekking tot verschillende rollen in vrijwilligersgemeenschappen en global/affiliate governance-structuren, kan mogelijk wegen openen voor nieuwe leiders. Termijnen kunnen ook het opbranden van vrijwilligers voorkomen, nieuwe stemmen naar leiderschapsposities aantrekken, machtstoewijzing beperken en deelname van een meer diverse groep leiders aanmoedigen.