Oproep kandidaat-bestuursleden 2020-2022

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oproep kandidaat-bestuursleden 2020 - 2022

Wikimedia Nederland is op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie bij de Vereniging Wikimedia Nederland. De vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling “het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie”. De activiteiten richten zich vooral op ondersteuning van de vrijwilligers en de bewerkers van Wikipedia en haar zusterprojecten.

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging.

Wikimedia Nederland is een zelfstandige vereniging naar Nederlands recht. De vereniging heeft ongeveer 200 leden. Het budget voor 2020 bedraagt € 413.000. De vereniging heeft een kantoor in Utrecht, daar werkt ook de staf die op dit ogenblik bestaat uit een directeur en vier medewerkers.

Informatie voor aspirant bestuursleden

Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn is 2 jaren.[1]

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering. Het bestuurswerk vergt enkele uren per week, maar de tijdsbesteding is erg afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 8 keer per jaar op een doordeweekse avond, de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer online. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers en partnerinstellingen waarbij aanwezigheid van een bestuurslid gewenst of noodzakelijk is.

De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld. Sommige bestuursleden zijn actief als vrijwilliger in de Wikimedia community, anderen hebben beroepsmatige ervaring op een van de werkvelden van de vereniging. Wij zoeken in het bijzonder naar kandidaten die zich in willen zetten voor het breed toegankelijk maken van vrije kennis, via de Wikimedia projecten en in samenwerking met andere kennisinstellingen.

De gekozen bestuursleden bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies binnen het bestuur. Er zijn functieomschrijvingen beschikbaar voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester, externe fondsenwerving, community, open kennis en partners.

Algemene verantwoordelijkheden en taken van alle bestuursleden:

  • Levert strategische bijdragen aan toekomst van WMNL;
  • Zoekt naar meer vrijwilligers;
  • Levert een actieve bijdrage aan het bestuur van WMNL; brede focus, niet alleen op eigen aandachtsgebied;
  • Onderhoudt contacten met de voorzitter en overige bestuursleden van WMNL, ALV en daar waar nodig contacten met andere landelijke Wikimedia-verenigingen;
  • Onderhoudt contacten met externe relaties;
  • Operationele taken die voortvloeien uit de taken/verantwoordelijkheden van het bestuurslid worden, in overleg met directie, uitgevoerd door de stafleden van WMNL.

Oproep kandidaat-bestuursleden

We roepen leden nadrukkelijk op om zich kandidaat te stellen voor de komende bestuursperiode. U kunt hiervoor contact opnemen met bestuurslid Jan-Bart de Vreede (jan-bart@wikimedia.nl) .

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode april 2020 - april 2022

(Status per 8 februari 2020)

Voordat je je hieronder kandidaat stelt het verzoek om eerst even overleg te hebben met Jan-Bart (jan-bart@wikimedia.nl)

Kandidaat Naam Motivatie van Kandidaat


Lotte Belice Baltussen (Gebruiker:Lottebelice). Ik stel me kandidaat als bestuurslid. Vanaf mijn tijd bij Beeld en Geluid (inmiddels bijna 10 jaar geleden) zet ik me in voor het publiek en open toegankelijk maken van digitaal cultureel erfgoed. Zo was ik een van de oprichters van Open Cultuur Data, waarvoor ik meerdere hackathons heb georganiseerd. Ook was ik spreker op / vrijwilliger bij meerdere edities van de Wikimedia Nederland Conferentie. Inmiddels werk ik ruim 4 jaar als zelfstandig digitaal projectleider en adviseur in de erfgoedsector en heb ik onder andere gewerkt bij de Anne Frank Stichting, het NIOD, Netwerk Digitaal Erfgoed en Kennisnet. Voor mijn bestuursfunctie spreek ik graag mijn netwerk aan in de erfgoedsector en denk ik graag mee over de strategie van WMNL en geïnitieerde projecten. Ik durf mezelf geen actief Wikimediaan te noemen, maar klus af en toe mee aan het verbeteren en verrijken van de informatie op Wikipedia en Wikidata. Vanzelfsprekend draag ik de algemene uitgangspunten van Wikimedia en de community een zeer warm hart toe.

Michel Wesseling (Gebruiker:Michelgwesseling)

Michel Wesseling
Michel Wesseling

Als bestuurslid van WMNL wil ik graag aktief bijdragen aan de belangrijkste doelstelling van de wereldwijde Wikimedia beweging: het mogelijk maken dat iedereen kan delen in de som van alle kennis.

Ik heb nu drie jaar ervaring als bestuurder van WMNL en blijf enthousiast over het werk dat we met zijn allen verzetten in Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons en andere projecten.

Ik wil graag blijven werken aan het versterken van de Nederlandse en Nederlandstalige activiteiten en wil me met name inzetten om WMNL financieel minder afhankelijk te maken van één subsidiënt, de Foundation.

Tevens wil ik de verbinding met onze partners in de bibliotheek en erfgoedsector helpen verstevigen en me inzetten voor de organisatie van de tweedaagse WikiConNL.

Voetnoot

  1. In 2020 zullen er drie bestuursleden voor een termijn van 2 jaar worden gekozen. In het daaropvolgende jaar loopt de termijn van de vier bestuursleden af die in 2019 gekozen zijn. De bestuurstermijn van de drie bestuursleden die in 2020 zijn gekozen loopt nog een jaar door. Door de eenmalige aanpassing onstaat er steeds een overlap van enkele bestuursleden, hetgeen naar verwachting de continuïteit ten goede komt.