Oproep kandidaat-bestuursleden 2024-2026

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verkiezingen Bestuursleden 2024 - 2026

Wikimedia Nederland heeft tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering weer verkiezingen voor haar bestuur. De vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling “het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie”. De activiteiten richten zich vooral op Wikipedia en haar zusterprojecten, door ondersteuning van de vrijwilligers en samenwerking met instellingen die kennis en collecties willen delen.

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging.

LET OP: Door een samenloop van omstandigheden is momenteel het gehele bestuur herverkiesbaar. Aangezien we de voorkeur geven aan een bestuur waar elk jaar de termijnen van (ongeveer) de helft van de leden afloopt stellen we voor om dit jaar drie posities in het bestuur te vullen. Er zijn twee bestuursleden (Bart Nieuwenhuis en Jan-Bart de Vreede) die zich ook kandidaat stellen voor deze posities. En er zijn twee openstaande vacatures.

Daarnaast vraagt het bestuur aan de leden om de termijnen van de andere drie bestuursleden (Marike van Roon, Migiza Victoriashoop en Michel Wesseling) ter verlengen voor één jaar zodat deze drie bestuursposities volgend jaar vrijvallen.

Informatie voor aspirant bestuursleden

Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn is 2 jaren. In 2024 zullen er vier tot zes bestuursleden voor een termijn van 2 jaar worden gekozen.

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering. Het bestuurswerk vergt enkele uren per week, maar de tijdsbesteding is erg afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 8 keer per jaar op een doordeweekse avond, normaliter de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer online. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers en partnerinstellingen, en incidenteel bijeenkomsten van de internationale Wikimedia-beweging, waarbij aanwezigheid van een bestuurslid gewenst of noodzakelijk is.

De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld. Sommige bestuursleden zijn actief als vrijwilliger in de Wikimedia community, anderen hebben beroepsmatige ervaring op een van de werkvelden van de vereniging. Wij zoeken in het bijzonder naar kandidaten die zich in willen zetten voor het breed toegankelijk maken van vrije kennis, via de Wikimedia projecten en in samenwerking met andere kennisinstellingen.

De gekozen bestuursleden bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies binnen het bestuur.

Algemene verantwoordelijkheden en taken van alle bestuursleden:

  • Levert strategische bijdragen aan toekomst van WMNL;
  • Zoekt naar meer vrijwilligers en nieuwe partners;
  • Levert een actieve bijdrage aan het bestuur van WMNL; brede focus, niet alleen op eigen aandachtsgebied;
  • Onderhoudt contacten met de voorzitter en overige bestuursleden van WMNL, ALV en daar waar nodig contacten met andere landelijke Wikimedia-verenigingen;
  • Onderhoudt contacten met externe relaties;
  • Operationele taken die voortvloeien uit de taken/verantwoordelijkheden van het bestuurslid worden, in overleg met directie, uitgevoerd door de stafleden van WMNL.

Oproep kandidaat-bestuursleden

We hebben momenteel een bestuur van vijf leden nadat we bewust vorig jaar hebben besloten om twee vacatures nog even niet in te vullen. We hebben als bestuur een inventarisatie gedaan van de kennisgebieden die momenteel aanwezig zijn in het bestuur. Deze inventarisatie hebben we vergeleken met wat we denken dat er de komende jaren nodig is in onze bestuur.

We zijn op zoek naar maximaal twee nieuwe bestuursleden die ervaring hebben in één of meer van de volgende onderwerpen:

  • Fondsenwerving
  • Communicatie/Marketing
  • Financiën
  • Kennis van de Nederlandse Wikimedia community


Ken je - of ben je - een goede kandidaat? Neem dan contact op met de huidige voorzitter Jan-Bart de Vreede (jan-bart@wikimedia.nl).

* Geen leuk feitje: onderzoek toont aan dat vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen pas solliciteren op een functie als ze aan alle eisen voldoen. Mannen solliciteren als ze (slechts) 60% van de eisen kunnen waarmaken. Daarom willen we ook van je horen als je niet zeker weet of je 100% gekwalificeerd bent.

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode juni 2024 - juni 2026

Voordat je je hieronder kandidaat stelt het verzoek om eerst even overleg te hebben met Jan-Bart (jan-bart@wikimedia.nl)

Jan-Bart de Vreede

Ik ben al een aantal jaren betrokken bij Wikimedia Nederland, en veel langer bij de internationale Wikimedia beweging. Ik zet mij graag in voor onze missie maar ben vooral enthousiast over de motivatie en ideeën van de vrijwilligers die (onder andere) lid zijn van onze organisatie. De komende jaren staan er veel veranderingen op de planning op zowel internationaal gebied als binnen onze vereniging. Ik wil graag mijn ervaring gebruiken om hier vanuit onze vereniging goed mee om te kunnen gaan zodat we in staat blijven zodat we samen met onze vrijwilligers onze activiteiten en projecten goed uit kunnen blijven voeren en ook ruimte hebben voor nieuwe ideeën.

Renate Oude Nijeweme

Sinds 2019 zet ik me onder de gebruikersnaam Mx Lucy in voor het delen van vrije kennis via de verschillende Wiki-platformen en door het organiseren van bijeenkomsten. Ik stel me graag kandidaat als bestuurslid omdat ik denk dat ik een aanvulling kan zijn op het huidige bestuur. Ik zou me onder andere willen richten op toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.

Bart Nieuwenhuis

Ik ben al vele jaren lid van het bestuur, waarvan een groot deel als penningmeester. Sinds een jaar ben ik daarnaast ook de portefeuillehouder voor Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). Ik ben goed ingewerkt in de financiën van onze vereniging en wil me ook de volgende periode hiervoor graag weer inzetten. Het Beleid Vriendelijke Ruimtes is geënt op de Friendly Space Policy van de Wikimedia Foundation. Het is belangrijk dat we er samen voor zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt bij onze online en fysieke bijeenkomsten. Ik ben vanuit mijn vakinhoudelijke expertise specifiek geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van AI en de relatie die dat heeft met onze activiteiten. AI wordt al in verschillende Wikimedia-projecten gebruikt.

Voetnoot