Overleg:Algemene ledenvergadering 2018-04-14

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aanwezig:

 1. Taketa (overleg) 27 mrt 2018 15:10 (CEST)Reageren[reageer]
 2. Michel Wesseling
 3. Jan Doejaaren
 4. Trilce Navarrete
 5. Edoderoo (overleg) 1 apr 2018 21:31 (CEST)Reageren[reageer]
 6. Johan M. den Heijer (aangemeld per mail)
 7. Sieth Delhaas (aangemeld per mail)
 8. Jacqueline (notulist)
 9. Bas van Pelt BasvanPelt (overleg) 11 apr 2018 20:24 (CEST)Reageren[reageer]
 10. Mbch331 (overleg) 11 apr 2018 22:58 (CEST)Reageren[reageer]
 11. Ciell (overleg) 12 apr 2018 10:20 (CEST)Reageren[reageer]
 12. Marikevanroon20 (overleg) 12 apr 2018 20:11 (CEST)Reageren[reageer]

Helaas verhinderd:

 1. Grijz (overleg) 6 mrt 2018 12:10 (CET) (wegens huiselijke omstandigheden)Reageren[reageer]
 2. Ad Huikeshoven (overleg) 14 apr 2018 11:31 (CEST)Reageren[reageer]
 3. Wilma Verburg (per mail afgemeld)

Verhinderd, machtiging afgegeven:

 1. Marlon, machtigt Justus of Sandra.
 2. Ellywa, machtigt Edoderoo
 3. Ad Huikeshoven, machtigt Edoderoo.

Feedback statutenwijziging

Omdat ik zelf helaas niet aanwezig kan zijn, wil ik graag langs deze weg enige opmerkingen plaatsen met betrekking tot de voorgestelde statutenwijziging. Ik merk graag op dat ik het erg op prijs stel dat deze feedbackronde is ingelast voor besloten moet worden.

Enkele punten:

 • De herformulering van de doelstelling komt op mij wat onnatuurlijk over. Is het niet juist het vastleggen van informatie waarbij in het bijzonder wordt gebruik gemaakt van het internet? Zoals het nu geformuleerd is, lijkt het alsof de informatievoorziening over vrije kennis vooral via het internet gebeurt (terwijl dat juist weer vaak offline gebeurt). Dit kan deels veroorzaakt zijn door een stukje opmaak. Het expliciet maken van het voorlichten over vrije kennis in de doelstelling lijkt me verder prima.
 • Kan er niet ergens een algemene verklaring worden opgenomen dat de Algemene Termijnenwet niet van toepassing is, in plaats van deze iedere keer te herhalen (en het waarschijnlijk soms te vergeten; bijv art 5.4)?
 • Art 5.6 vind ik wat curieus: waarom moet deze informatie *op* de hoofdpagina worden vermeld? Welke hoofdpagina? Welk ledenblad (meerdere nieuwsbrieven zouden als zodanig kunnen worden aangemerkt). De voorbeelden vind ik vooral wat bijzonder, verder geen bezwaar tegen de algemene intentie dat het eenvoudig te vinden moet zijn. Ik zou de specifieke uitwerking gewoon weglaten uit de statuten. Lijkt me eigenlijk sowieso meer iets voor Huishoudelijk Reglement.
 • Art. 6: Ik zou liever de minimumbijdrage handhaven. De hoogte ervan interesseert me minder (50 euro lijkt me een mooi bedrag).
 • Art. 10A.3: Dat de directie de bestuursvergaderingen bijwoont lijkt me een goed uitgangspunt. Ik wil echter wel graag veiligstellen dat het Bestuur wel zonder aanwezigheid (en pressie) van een directeur/de directie over maatregelen kan vergaderen die onpopulair zijn bij die directie (bijvoorbeeld over het voorgestelde ontslag van een dergelijke directeur). Dit zou ik liefst expliciet zien, eventueel door een voorbehoud via het directiestatuut toe te staan (al kan dat al snel wat algemeen worden uitgebuit).
 • Kan in algemene zin worden opgenomen dat 'schriftelijk' ook 'electronisch' omvat, worden opgenomen? (art. 12.2 benoemt dit nu expliciet, maar het vereiste van schriftelijk komt nog enkele keren voor - bijv. 4.2, 5.2. Nu je het in 12.2 en 15.2 expliciet maakt, kan het idee ontstaan dat het dus elders niet zo is).
 • Art 13.3: Met de voorgenomen wijziging wordt onduidelijk om de voorzitter/notulist van welke vergadering het precies gaat. Ik stel voor het woord 'die' te handhaven.
 • Art. 18: dit expliciet maken van een directiestatuut (of directiereglement) lijkt me een goede zaak. Ik zou graag willen pleiten om ook op te nemen dat dit directiestatuut en de overige vastgestelde reglementen op de website van de vereniging publiekelijk gepubliceerd moeten worden. Ik zou het ook geen probleem vinden om expliciet te maken dat door de ALV vastgestelde reglementen een hogere 'rang' hebben dan een door het Bestuur vastgesteld reglement (i.e. het directiestatuut), wanneer deze strijdig zouden blijken.

Over het algemeen kan ik me goed vinden in de wijzigingen die zijn voorgesteld. Bovenstaande punten lijken me goed te corrigeren, voor zover de ALV dat wenselijk zou achten. Effeietsanders 13 apr 2018 01:06 (CEST)Reageren[reageer]