Overleg:Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptreglement

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

(van de artikelpagina naar de overlegpagina de volgende tekst gehaald: Dedalus 20 sep 2005 08:01 (UTC)) Hier zal binnenkort een aanzet worden gegeven voor het bij de statuten behorende reglement RonaldB 13 sep 2005 23:59 (UTC)

prima, het wordt tijd dat de bylaws vormgegeven worden imho :-) oscar 14 sep 2005 01:45 (UTC)
Hoe kan je dat doen als je niet eens weet of je een stichting of vereniging wil? Komen er ook twee van? Patio 18 sep 2005 06:31 (UTC)

besluit stemgerechtigden

Op een gegeven moment, ik heb nu geen tijd om op te zoeken, wordt gemeld dat een besluit van alle stemgerechtigde leden evenveel kracht heeft als de algemene ledenvergadering. Kan dat alle vervangen worden door bijvoorbeeld tweederde? Want het is onwaarschijnlijk dat als we op de wiki gaan stemmen iedereen meestemt. Of dat er gewoon aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan bij zulk een besluit, een soort van stemreglement, zodat niet alle leden hoeven te stemmen, maar er wel van in kennis moeten worden gesteld volgens bepaalde voorwaarden. Is dit gewenst? Effeietsanders 28 sep 2005 13:22 (CEST)Reageren[reageer]

Nee, nee en nee, want strijd met de wet. Dedalus 28 sep 2005 13:53 (CEST)Reageren[reageer]
Hmmm, en als we nou eens iets invoeren van een advies? Een advies dat kan worden ingebracht door de nl.wikimedia gemeenschap, en verplicht moet worden opgenomen in de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering? Is zoiets mogelijk? Net zoiets als je soms hebt bij medezeggenschapsraden, dat een directeur adviserend lid is, kun je dan misschien de wiki-gemeenschap (nader te definieren) en misschien alleen de leden van de vereniging een adviesrecht geven, waar in de praktijk het bestuur mee zal instemmen? Effeietsanders 28 sep 2005 21:23 (CEST)Reageren[reageer]

schriftelijk

Misschien alleen praktisch: Begrijp ik nu goed dat per post ieder lid moet worden uitgenodigd voor de ledenvergadering? Kan dat ook per email? Moeten hiervoor de reglementen worden gewijzigd? Moet er een nadere definitie worden gegeven aan het worod schriftelijk? In de zin van: "Met schriftelijk wordt in deze huishoudelijke reglementen bedoeld: per briefpost of electronische post. Indien de ontvanger niet binnen twee weken de ontvangst van de electronische post heeft bevestigd, zal de mededeling alsnog per briefpost worden gestuurd"? Goed idee, slecht idee, onmogelijk? Andere dieeën? Effeietsanders 28 sep 2005 21:33 (CEST)Reageren[reageer]