Overleg:Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten/Archief 2012-2016

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten/Archief 2012-2016

Hallo, ik vindt de verandering van "fonds" naar "subsidie" goed, maar het heet bewust "activiteiten" om het te onderscheiden van de Wikimedia-projecten. Ziko (overleg) 26 okt 2012 21:07 (CEST)Reageren

We moeten echt iets doen met "projecten". Zin: "Het project dient echter ook de verwerking van dit materiaal te omvatten in de projecten." Project moet óf een acitiviteit/samenwerking/enz. zijn óf een website zoals Wikipedia, maar niet allebij. Dat is verwarrend. Ziko (overleg) 17 nov 2012 01:25 (CET)Reageren

De benaming is altijd projecten geweest, omdat het meer omvat als alleen activiteiten. Het aanschaffen van harde schijven is moeilijk een activiteit te noemen, maar al wel (in 2010) gefinancierd door de subsidie. Ik zou het goed vinden als dit wel tot de mogelijkheden blijft behoren: je ondersteunt er ten slotte de vrijwilligers mee. CyrielB (overleg) 18 nov 2012 12:03 (CET)Reageren

Reisbeurs

Voorstel om bij het kopje 'voorbeelden' toe te voegen: * Reisbeurs. Dit naar aanleiding van een mail met het verzoek om een reisbeurs. Dit staat nu niet expliciet genoemd en er ontstond een mailthread hoe we hiermee om moeten gaan en hoe we dit moesten afhandelen. Door * Reisbeurs toe te voegen aan de voorbeelden is voor iedereen duidelijk waaraan eventuele toekenning moet voldoen. Grijz (overleg) 18 aug 2013 22:04 (CEST)Reageren

Voorstel: eenvoudiger aanvraag

Wijzingen:

 1. Per activiteit kan maximaal € 500 worden toegekend (in plaats van € 200), voor een reis € 1500.
 2. De aanvraag bevat een korte omschrijving van de activiteit en de verwachte kosten, met zonodig op verzoek van het bestuurslid nadere gegevens. Eén persoon dient zich als verantwoordelijke aanvrager te melden.
  (in plaats van "De aanvraag bevat een omschrijving van de activiteit, een planning, een begroting die rekening houdt met het budget per activiteit, een schatting van de betrokken personen en hun tijdsinzet. Het bestuurslid stelt één persoon als verantwoordelijke aanvrager vast.") Hansmuller (overleg) 4 okt 2013 18:20 (CEST)Reageren

dusFinanciële Ondersteuning Kleine Activiteiten
De Vereniging Wikimedia Nederland stelt geld ter beschikking voor kleine activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de Vereniging. Het bestuur nodigt zowel leden als anderen die bij de Wikimedia-websites zoals Wikipedia betrokken zijn uit om ideeën voor kleine activiteiten in te dienen. Per activiteit (geen reis) kan maximaal € 500 worden toegekend, voor een reis maximaal € 1500.

Eerdere namen van de FOKA waren onder meer 'Subsidie kleine projecten' en 'potje van Elly'. Het bestuurslid Hans Muller gaat sinds maart 2013 over FOKA.

Voorbeelden

 • Organiseren van een bijeenkomst van Wikimedianen (Wikipedianen enzovoorts, in het Nederlands, Fries enzovoorts) met een concreet doel, niet een gezelligheidsbijeenkomst.
 • Software-ontwikkeling voor een Wikimedia-website
 • Verkrijging van materiaal voor een Wikimedia-website, zoals boeken of software, die gebruikt worden voor de website. Aangeschaft materiaal wordt eigendom van de Vereniging.
 • Postzegels, kantoorkosten, reiskosten voor specifieke doeleinden.
 • Prijzen voor schrijfwedstrijden of andere competities.
 • Aantrekken of begeleiden van experts op bepaalde gebieden om hun kennis beschikbaar te stellen.
 • Reiskosten voor een verenigingsdoel.

Aanvragen

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via infowikimedia.nl voor vragen, of direct een aanvraag naar het bestuurslid hanswikimedia.nl sturen.

Procedure en voorwaarden

Een FOKA-aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor financiering in aanmerking te komen:

 • De kleine activiteit valt binnen de doelstellingen van de Vereniging Wikimedia Nederland, zoals te vinden in de Strategie.
 • Het voorstel heeft een betrekking tot Nederland of tenminste een Nederlandse wiki-website.
 • Het voorstel wordt bij voorkeur per e-mail (maar in ieder geval schriftelijk) voorgelegd aan het betreffende bestuurslid.
 • De aanvraag bevat een korte omschrijving van de activiteit en de verwachte kosten. Het bestuurslid kan om nadere gegevens vragen. Eén persoon dient zich als verantwoordelijke aanvrager te melden.

De volgende stappen zijn dan:

 • Het bestuurslid neemt een besluit over de toekenning van de ondersteuning, met toestemming van tenminste één ander bestuurslid.
 • Het bestuurslid meldt de gesteunde activiteit aan het bestuur en aan de aanvrager. Het bestuur vermeldt de gesteunde activiteiten in de rapportage.
 • De aanvrager rapporteert over het resultaat en bij een langer durende activiteit over de voortgang.

Hansmuller (overleg) 7 nov 2013 13:01 (CET)Reageren