Overleg:Huishoudelijk reglement

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wijziging 26 september 2015

Door de ALV is een wijziging aangenomen met betrekking tot de vereisten voor aanmelding als lid van de vereniging (Art.1.lid 1). De huidige tekst is: Een lid meldt zich schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging onder opgave van naam, adres en de gebruikersnaam waarmee het lid zich op de internet pagina's van de vereniging kenbaar zal maken (voorzover beschikbaar).

Het aangenomen voorstel luidt: Het huidige lid 1 van artikel 1 wordt vervangen door: Een lid meldt zich schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging onder opgave van naam en e-mailadres.

De uitslag van de stemming was: 18 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen. Het voorstel is aangenomen. De tekst van het huishoudelijk reglement is aangepast.

Wijziging 29 maart 2014

Het bestuur stelt voor om de termijn van bestuursleden te verlengen van 1 naar 2 jaar. Hiervoor is wijziging van het huishoudelijk reglement (art 3, 2e lid) nodig. De wijziging gaat in bij de volgende verkiezing. Lodewijk vraagt waarom het bestuur de indruk heeft dat een langere termijn beter is dan de huidige regel. Je kunt je ook voorstellen dat een langere termijn een hogere drempel voor kandidaten vormt. Ziko vindt dat de eigenlijke drempel bijvoorbeeld in de hoeveelheid tijd ligt die je moet investeren. Het gaat om het signaal dat continuïteit en een langer, vooraf aangegaan commitment belangrijk zijn. Nieuwe bestuursleden hebben veel tijd voor de inwerking nodig. Hay vraagt wanneer de 2-jaren termijn ingaat en of er geen mogelijkheid is om ieder jaar de helft van de bestuursleden opnieuw te kiezen. Ziko antwoordt dat de termijn van 2 jaar pas ingaat bij de volgende verkiezingen en herhaalt dat de bestuursverkiezing juist daroom eerder op de agenda stond. Zo wisten de kandidaten voor welke periode ze kandidaat zijn. Er werd overwogen om in ieder jaar de helft te laten kiezen, maar dit had de zaken ingewikkelder gemaakt. Het gewenst effect komt deels ook tot stand wanneer een bestuurslid tijdens de rit afhaakt - de opvolger wordt immers voor 2 jaar gekozen. Paul: Het bestuur kan overigens zelf een rooster van aftreden vaststellen. Hay merkt nog op dat het goed zou zijn als er ook vrouwelijke bestuursleden komen. Nederlandse leeuw vraagt wanneer precies het mandaat van het nieuwe bestuur ingaat. Ziko antwoordt dat het mandaat onmiddellijk ingaat. Volgende week is er een bestuursweekend gepland. De taken worden dan inhoudelijk overgedragen. Het voorstel tot wijziging van het HR wordt in stemming gebracht. Uitslag: 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Besluit: Het voorstel van het bestuur om het Huishoudelijk Reglement artikel 3, 2e lid, inhoudende een verlenging van de bestuurstermijn van 1 naar 2 jaar, is aangenomen.

Wijziging 23 september 2012

Ad licht het voorstel toe. Art. 5. Telefonisch vergaderen valt ook onder persoonlijk deelnemen; dit is door Ad nagevraagd bij het CBF. Art. 6 behandelt belangenverstrengeling. Lodewijk vraagt of het ook mogelijk is dat het beleid voor belangenverstrengeling door de ALV wordt vastgesteld. Het bestuur meldt dat de huidige formulering de exacte formulering is zoals het CBF die hanteert. Lodewijk vraagt dat wijzigingen aan beleid belangenverstrengeling dan wel steeds aan de ALV worden meegedeeld. Bestuur is daarmee akkoord. Stemming: 13 voor 0 tegen 1 onthouding. De voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zijn aangenomen.