Overleg:Peiling/Strategic Direction Wikimedia 2030

Uit Wikimedia
Laatste reactie: 6 jaar geleden door 6yhn in het onderwerp Onvoldoende doortastend
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gelukkig maande Frans G. ook mij deze ochtend commentaar te leveren. Als aankomende Wikipediaan ben ik onder de indruk van de zorgvuldigheid - ook in taal - waarin het te beoordelen stuk is uitgevoerd. Voor de schrijvers is het schaatsen op flinterdun ijs. Ik onderschrijf het graag en zie er naar uit wat het uiteindelijk wordt. Erg blij ben ik met deze zin: 'We will notably aim to reduce or eliminate the gender gap in our movement.' Weerbarstig2012

De verkeerde richting

Hallo, in de afgelopen maanden en weken heb ik vaak gekeken naar de het strategische document in wording. Helaas is de "direction" de helemaal verkeerde richting opgegaan. Bijzonder kwetsend vond ik de bewering in een van de "challenges" dat het model van een encyclopedie, met vermelding van betrouwbare bronnen, met gebruikmaken van vakliteratuur, een "Western bias" zou zijn. "Oral traditions" zouden even betrouwbare bronnen zijn.

Het huidige document met voetnoten en "appendix" stuurt de beweging een verkeerde richting op:

  • een eenzijdige preferentie (focus) van techniek en software, van "automation" en "highly structured information" (bedoeld: data, geen teksten of afbeeldingen)
  • een "redefinition" (feitelijk afschaffing) van de "community"
  • partnerschappen met Google en Youtube en "diverse incentives to engage"
  • een politieke rol voor de Wikimedia-beweging

Ik sluit me verder aan bij de woorden van Frank Schulenburg: de tekst "is too much written from an institutional / Wikimedia Foundation perspective [... It] is not taking the perspective of the average Wikipedian into account. It simply doesn't resonate with people like me (in my personal capacity as a Wikipedian)." Ziko (overleg) 17 okt 2017 23:48 (CEST)Reageren

De inleiding van Ziko, waarin hij aangeeft gekwetst te zijn over de aanduiding "western bias" in relatie tot het model van de encyclopedie, sluit aan bij discussies die op de Nederlandstalige Wikipedia zeer heftig gevoerd worden. Het is imho niet alleen een "western bias", maar ook een bias van de witte, westerse, belezen en zeer goed opgeleide, man (wwbzm), en met name die met starre opvattingen over een traditionele encyclopedie. Nu wil ik niet zeggen dat het volgende ook betrekking heeft op Ziko, en ik wil hem ook zeker niet kwetsen! Ik chargeer wellicht teveel om de discussie scherp te schetsen. Maar de mening van de starre wwbzm sluit elk artikel uit over onderwerpen die niet in - wat de starre wwbzm een betrouwbare bron noemt - zijn beschreven. Ik heb zelf bijzonder onaangename discussies gehad, bijv. over het artikel w:Satijnsteek. Over deze veel gebruikte borduursteek kon ik niets tot vrijwel niets vinden in de "vakliteratuur". Natuurlijk weet ik er zelf wel veel van (maar dat is Oral Tradition en Eigen Ervaring, dus waardeloos in de woorden van de starre wwbzm). Ook kon ik wel een en ander vinden in artikelen in vrouwenbladen en op borduurwebsites. Feiten waarvan ik wist dat ze klopten op grond van mijn eigen kennis. Maar die bronnen waren onbetrouwbaar volgens de starre wwbzm. Ik ben ervan overtuigd dat als zo een tekst door anderen wordt gecontroleerd en gecorrigeerd, er een goed artikel kan en zal ontstaan. Nu ben ik een wwbzv (slechts één letter verschil met de wwbzm), en ik denk er al fundamenteel anders over. Laat staan hoe andere wereldburgers hierover denken. Als Wikimediaan ben ik van mening dat we mensen met een andere culturele achtergrond, een andere plek van opgroeien, een podium moeten bieden om hun kennis vast te leggen, uit te breiden, te controleren, te verbeteren, te verspreiden. Op de Nederlandstalige Wikipedia gebeurt dat al veelvuldig. Artikelen met weinig bronnen, over sport, stripfiguren, etc verschijnen dagelijks en de starre wwbzm kunnen daar niet tegenop (gelukkig). Juist specialistische artikelen gebaseerd op vakliteratuur zijn slechts door enkele experts te controleren. Ik verwacht daar eerder veel meer fouten, fouten die ook blijven bestaan omdat er zo weinigen verstand van hebben. Elly (overleg) 22 okt 2017 00:26 (CEST)Reageren

Wikipedia moet niet de battleground gaan worden tussen wij en zij, wie we dan ook maar als "wij" of "zij" betitelen. Ik ben a priori geen tegenstander van oral traditions of andere bronnen van kennis die qua totstandkoming afwijken van de traditionele westerse manier van omgaan met bronnen, onderzoek en encyclopedie maken enz. Wil er alleen voor pleiten dat dit dan duidelijk wordt aangegeven: is de opgenomen kennis afkomstig uit een bijv. peer reviewed artikel, directe bronnen of gebaseerd op oral tradition c.q. eigen ervaring. Laat het dan vervolgens aan de lezer over wat zij / hij hiermee kan of wil. Voor de één zal "eigen ervaring" voldoende zijn, de ander wil per sé een referentie naar een BMJ of The Lancet zien. Bovendien: iedereen kan weten dat bepaalde culturen nu eenmaal simpelweg géén of nauwelijks geschreven bronnen hebben, daar kún je dus niet anders dan je baseren op mondelinge overlevering. M.a.w. het hangt ook nogal van het onderwerp af... maak het niet te absoluut en one-size-fits-all alstublieft. Naor (overleg) 23 okt 2017 21:59 (CEST)Reageren

Politieke invloed

Er staat niets in het document hoe Wikimedia wil omgaan naties die internetinformatie, waaronder Wikimedia, helemaal onder controle willen krijgen. China is daar zeer succesvol om alles dicht te timmeren. Ik ben de Chinese taal niet machtig, maar ik vermoed dat de Chinese overheid de Chinese Wikimedia community in zijn greep houdt. Hoe gaat het met Turkije? Kan nog een Gulem artikel in het Turks neutraal geschreven worden?Smiley.toerist (overleg) 20 okt 2017 14:01 (CEST)Reageren

In Turkije is het momenteel niet eens mogelijk om een Wikipedia-artikel via een normale desktop te bezoeken. Effeietsanders 23 okt 2017 19:26 (CEST)Reageren

Klinkt te veel als een intentieverklaring

ik vind het té veel klinken als een intentieverklaring van een of andere UN-organisatie: er staan heel veel mooie woorden die erg goed klinken maar waar weinig ambitie uit spreekt en redelijk veel kanten op gaat. Of - andersom - juist zó ambitieus en zó wijdlopend dat niemand er ooit op "afgerekend" zal kunnen worden: "met elkaar voor 2030 oorlog, honger, ziekte én onvrede uitbannen en geluk voor alle mensen". Klinkt goed, maar wat zeg je er eigenlijk mee en hoe realistisch is het? Eens ook met het idee dat het een glad geschreven statement is vanuit WMF waar te weinig rekening gehouden is met de behoeften en mogelijkheden (draagkracht) van de communities. Ofwel: is de WMF er om het streven van de community te sturen óf geeft de community aan waar ze heen wil en geeft de WMF daar vervolgens waar mogelijk support aan? Ik wil er vooral op aandringen de punten ter harte te nemen van SKeith (1 August 2017) bij Summary of feedback from Draft Committee Session #2. Ook eens met mensen die nu voor 'neutraal' gaan: als er blijkbaar geen heldere interpretatie ligt, niet endorsen. Alleen die onduidelijkheid is m.i. al voldoende om terughoudend te zijn. Endorsen kun je nl. maar één keer doen en moet je dus gepast zuinig mee zijn: "bij twijfel niet inhalen". [Commentaar van Naor, oorspronkelijk geplaatst op de pagina zelf] 23 okt 2017 22:00 (CEST) -- (Naor (overleg) 23 okt 2017 22:02 (CEST): Thanks!)Reageren

Onvoldoende doortastend

Helaas is er geen:

 - duiding of de genoemde strategische punten de afgelopen jaren al tot de strategie behoorden dan wel nieuw zijn.
 - vertaling in het Nederlands beschikbaar.
 - definitielijst met de gebruikte, soms eenvoudig-ogende begrippen. 
 - scenario beschreven als er niet endorsed wordt.

Vanzelfsprekend en te nadrukkelijk aanwezig:

- benadering van nog niet aanwezige chapters (derdewereldlanden etc.)
- aandacht voor “minderheden”: uiteindelijk behoren we allemaal tot een bepaalde minderheid.

“We will welcome people from every background”: dat gaat te ver.

6yhn (overleg) 24 okt 2017 20:16 (CEST)Reageren