Overleg:Statuten Vereniging Wikimedia Nederland

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Artikel 8 lid 2 betreffende benoeming bestuursleden wijkt af van artikel 3 lid 2 zoals geformuleerd op Conceptstatuten (Stichting/Vereniging). Het verheugt me dat de notaris in zijn versie van de statuten de algemene ledenvergadering de bestuursleden laat benoemen in plaats van benoeming door het zittende bestuur. Ik vermoed dat de statuten van de statuten nu erg lijken op Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland. Vanavond zal ik uitzoeken welke verschilletjes er zijn. Dedalus 4 mrt 2006 09:55 (CET)Reageren[reageer]

Nu we inmiddels besloten hebben zowel een vereniging als een stichting op te richten, vervalt de noodzaak om voor de vereniging een constructie te hebben, die enige stabiliteit/continuiteit in het bestuur garandeert. Die stabiliteit/continuiteit komt nu bij de stichting te liggen.
Zoiets met de vereniging had wel gekund, maar zou een hoop maatwerk en navenante kosten betekend hebben en dat hoeft nu dus niet. - RonaldB 4 mrt 2006 13:22 (CET)Reageren[reageer]

Bijzondere oproeping ALV

Artikel 15 lid 2 heeft het over "door middel van een advertentie in ten minste één in de plaats van vestiging" veel gelezen dagblad. Handiger is het als daar zou staan "door middel van een advertentie in ten minste één Nederland" veel gelezen dagblad. Dedalus 4 mrt 2006 11:12 (CET)Reageren[reageer]

Hierover al overleg gehad met de notaris. Antwoord:
Artikel 15 lid 2: deze wijziging kan ik niet aanbrengen. In de wet (artikel 2:41 lid 3) staat deze tekst bijna letterlijk opgenomen. Er staat in artikel 15 lid 2 van de statuten, evenals in de wet, echter wel het woord tenminste. In het reglement zou dus overeengekomen kunnen worden naast de in de wet bepaalde krant, ook nog in een andere krant te adverteren.
RonaldB 4 mrt 2006 13:22 (CET)Reageren[reageer]
Wellicht zou hiertoe ook deze website kunnen worden toegevoegd in de reglementen? Effeietsanders 4 mrt 2006 15:20 (CET)Reageren[reageer]
Alleen de website lijkt me logischer. Een advertentie plaatsen vind ik geldverspilling, dat is stervensduur of je moet slechts 1 regeltje plaatsen en dat ziet niemand! Patio 13 mrt 2006 13:56 (CET)Reageren[reageer]
Als de wet het bepaalt, moet het. zo simpel is het :) Ik stelde voor om ernáást ook nog te stellen dat het tevens moet worden aangekondigd op de website, aangezien deze toch bewerkbaar is. Effeietsanders 13 mrt 2006 17:38 (CET)Reageren[reageer]

Aantal bestuursleden

Er staat in artikel 8.1 dat het bestuur uit minimaal drie personen bestaat. Er zijn er echter maar twee genoemd.
Patio 13 mrt 2006 13:50 (CET)Reageren[reageer]

Patio,
Sorry dat het beantwoorden even duurde.
Bij het passeren van de akte zijn er twee z.g. comparanten (voor een vereniging minimaal 2, voor een stichting minimaal 1). Die moeten fysiek aanwezig zijn bij de notaris (hoewel er een bij volmacht als comparant zou kunnen optreden, maar daar hebben we vwb de vereniging niet voor gekozen).
Van die twee comparanten heeft de notaris alle gegevens en die heeft hij ook nodig om na het passeren van de akte de vereniging in te kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Er moeten minimaal drie functies (vz, secr en pm) benoemd worden, maar 1 natuurlijk persoon kan meerdere functies bekleden. In de akte wordt dat vermeld en de toewijzing van functies is een tamelijk willekeurige.
Enkele dagen later, als de KvK inschrijving gebeurd is, gaan er een stel mutatieformulieren richting KvK. Daarmee worden de andere personen (wederom met naam en toenaam) in het register ingeschreven en worden de functies herschikt. Die formulieren liggen bij mij al klaar (incl. de nodige kopieen van identiteitsbewijs) en zijn inmiddels door alle betrokkenen ondertekend. Een kwestie van een datum invullen en een postzegel en het eerste bestuur is een feit. - RonaldB 16 mrt 2006 01:50 (CET)Reageren[reageer]

Eindhoven?

Er staat dat de vereniging is gevestigd in Eindhoven (de reden daarvan is me een raadsel), maar op deze pagina staat Utrecht. Dat is veel logischer. Hoe zit dat? Patio (overleg) 21 apr 2012 12:00 (CEST)Reageren[reageer]

De statutaire vestigingsplaats is Eindhoven. Dat is zo vastgesteld bij de oprichting, en is puur administratief; ik weet niet of dat uberhaupt te veranderen is, maar dat zal op zijn minst een statutenwijziging vereisen, en er is geen dringende reden om dat te doen. Fysiek is de vereniging gevestigd in Utrecht, en dat kan eenvoudig gewijzigd worden door te verhuizen ;) Paul B (overleg) 21 apr 2012 12:18 (CEST)Reageren[reageer]

Het kan wel. Daarvoor moet je naar de Kamer van Koophandel (kan volgens mij ook schriftelijk) na de leden om toestemming te hebben gevraagd. Je zou het kunnen combineren met andere eventuele statutenwijziging(en). ZeaForUs (overleg) 21 apr 2012 12:25 (CEST)Reageren[reageer]

Dat zou eventueel kunnen, ware het niet dat we net een jaar geleden de statuten hebben gewijzigd en er geen wijzigingen 'in de pijplijn' zitten. Om het los te doen is zonde van het geld - er is namelijk geen enkele dwingende reden om dat nu te wijzigen en notarissen zijn duur. Aan de andere kant, nu we redelijk permanent in Utrecht gevestigd lijken, zou het overwogen kunnen worden. Paul B (overleg) 21 apr 2012 12:37 (CEST)Reageren[reageer]
De pagina Statuten VWN is niet actueel. Kan de actuele tekst erin geplakt worden? Ad Huikeshoven (overleg) 24 apr 2012 21:37 (CEST)Reageren[reageer]
Dat kan. Ik heb hier een afschrift, en dat zal ik naast de huidige tekst en de voorgestelde wijzigingen leggen en een en ander in elkaar schuiven. Paul B (overleg) 29 apr 2012 14:07 (CEST)Reageren[reageer]
Bij deze dus. Paul B (overleg) 29 apr 2012 15:38 (CEST)Reageren[reageer]

Eindhoven?

Ik dacht dat de vereniging toch echt in Utrecht gevestigd is? 1Veertje (overleg) 15 okt 2014 23:00 (CEST)Reageren[reageer]

Iedere rechtspersoon kiest bij oprichting een zogeheten 'statutaire vestigingsplaats', en die wordt vastgelegd in de statuten. In het geval van WMNL is (om redenen die mij verder niet bekend zijn) bij de oprichting voor Eindhoven gekozen. Die statutaire vestigingsplaats hoeft niet overeen te komen met de plaats(en) waar de vereniging kantoor houdt. Het is naar ik aanneem mogelijk die vestigingsplaats te wijzigen door de statuten te wijzigen. Dat is dan iets wat we misschien met een volgende statutenwijziging kunnen meenemen, maar ik zou er niet speciaal de statuten voor gaan wijzigen, daarvoor lijkt het me niet voldoende relevant. Paul B (overleg) 12 nov 2014 18:39 (CET)Reageren[reageer]
De keus van de statutaire vestigingsplaats is inderdaad kort besproken bij oprichting. Niet uitputtend, want er is bij mijn weten slechts één moment waarbij het relevant is, en dat is als het bestuur niet zou willen meewerken met een ALV organiseren terwijl dat wel zou moeten - dan kunnen leden dat doen door een advertentie te plaatsen in een 'in de statutaire vestigingsplaats veel gelezen dagblad'. Gezien het kleine aantal dagbladen vandaag de dag, en de veel grotere effectiviteit van de online mogelijkheden, lijkt me dat weinig relevant. Daarnaast was er destijds nog één consequentie, en dat was de keus voor de Kamer van Koophandel. Uiteindelijk hebben we daarom gewoon maar gekozen voor Eindhoven, volgens mij ook de gemeente waar de stukken zijn ondertekend (daar was de notaris gevestigd). Dit allemaal even uit het blote hoofd though, kan zijn dat ik iets ben vergeten. Ik zie in ieder geval geen reden om zelfs maar te overwegen de plaats te wijzigen, het sop is de kool niet waard. Effeietsanders 16 nov 2014 21:10 (CET)Reageren[reageer]

overzicht reglementen

Hoi,

het lijkt erop dat het overzicht van Statuten en Reglementen is verdwenen. De link in het sjabloon verwijst nu door naar de statuten van de Vereniging. Dat is wat verwarrend. Zo'n overzicht kan alle actieve reglementen/regelingen bevatten, waaronder het huishoudelijk reglement en het declaratiereglement. Mogelijk is er nog meer? Effeietsanders 24 sep 2016 13:44 (CEST)Reageren[reageer]

  • Alle reglementen en protocollen, dus ook de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging zijn te vinden op de pagina Documenten Grijz (overleg) 19 okt 2016 21:03 (CEST)Reageren[reageer]