Overleg:Wikimedia Foundation

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kijk, dat zijn nu statuten, zeer kort, maar krachtig. Over een huishoudelijk regelement (dat mensen hier met de onbegrijpelijke term bylaws aanduiden) kun je uren, desnoods jaren blijven praten en veranderen. Daar heb je geen (kandidaat) notaris (al dan niet in opleiding) voor nodig. Patio 10 jul 2005 06:18 (UTC)

De term Bylaws wordt gebruikt omdat er Bylaws van de Wikimedia Foundation, Inc. zijn. De Articles of Incorporation zijn vergelijkbaar met statuten in het Nederlands. Het Burgerlijk Wetboek, boek 2 eist dat statuten van een vereniging het volgende bevatten:
a. de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
b. het doel van de vereniging;
c. de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd;
d. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
e. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
f. de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Zo beknopt als die Amerikaanse Articles of Incorporation zullen statuten van een Nederlandse vereniging wel nooit worden. Uitgaande van het Standaardmodel statuten Vereniging van de notaris hoeven eigenlijk alleen de bovenstaande punten a. (naam en vestigingsplaats) en b. de doelomschrijving opgegeven te worden, alsmede, persoonsgegevens van oprichters en eerste bestuurders. Het kan beknopt en eenvoudig, als je wilt. Dedalus 10 jul 2005 14:42 (UTC)