Privacyreglement

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze site is gelocaliseerd op het domein wikimedia.org, waarvan de Wikimedia Foundation de eigenaar is. De privacy verklaring van de Wikimedia Foundation vindt u hier, en de cookieverklaring hier,.

Hieronder vindt u de privacyverklaring van de Vereniging Wikimedia Nederland, die richtinggevend is voor het handelen van Wikimedia Nederland, ook op deze site.

Over ons

Vereniging Wikimedia Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Functionaris gegevensbescherming is de directeur, Sandra Rientjes.

Onze gegevens zijn:

Vereniging Wikimedia Nederland

Mariaplaats 3

3511 LH  Utrecht

Tel: 030 320 0238

KvK: 17189036

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft of persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven aan ons om die gegevens te verzamelen, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, inschrijft als lid of een donatie doet aan ons. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • NAW-gegevens;

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief;
  • Voor onze communicatie met u;
  • Het registreren van en communicatie omtrent donaties aan ons;
  • Het inschrijven van leden, het bijhouden van een ledenadministratie en de communicatie met leden;
  • Het registreren en administratie bijhouden van deelnemers aan evenementen en communicatie met deze deelnemers.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Gegevens worden opgeslagen op servers van Tilaa. Meer informatie over het beleid van Tilaa vindt u hier: https://www.tilaa.com/en/privacy-statement.

Deze servers worden beheerd door Lemonbit. Om hun werkzaamheden goed uit te voeren, hebben onze serveerbeheerders toegang tot de servers en daarmee tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over het beleid van Lemonbit kunt u hier vinden: http://www.lemonbit.nl/voorwaarden/.

Om onze website (www.wikimedia.nl) op een goede wijze te laten functioneren, hebben onze webbouwers, Two Kings, ook toegang tot de website en daarmee tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over Two Kings kunt u hier vinden: https://twokings.nl.

Ten behoeve van ons CRM-systeem (CiviCRM), heeft Civicoop toegang tot de persoonsgegevens in dit systeem. Meer informatie over de werkwijze van Civicoop kunt u hier vinden: https://www.civicoop.org/onze-aanpak/.

Om ons CRM-systeem (CiviCRM) te beveiligen en onderhouden, heeft CiviHosting toegang tot de persoonsgegevens in dit systeem. Meer informatie over het beleid van CiviHosting kunt u hier vinden: https://civihosting.com/terms-of-use/.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens automatisch uit ons systeem worden verwijderd.

Indien u uw lidmaatschap opzegt, zullen wij uw persoonsgegevens binnen 2 jaar verwijderen.

De gegevens van donateurs zullen wij 7 jaar bewaren, wegens onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.  

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.