Project Natuur/projecten/Landelijke dagen Soortenorganisaties

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het project Landelijke dagen Soortenorganisaties was een onderdeel van de samenwerking met de Wikipedian in Residence (WIR) bij SoortenNL.

Doel

Het doel van het project was om de vrijwilligers van de soortenorganisaties in Nederland te laten kennismaken met het schrijven voor Wikipedia en hen te stimuleren om vanuit hun deskundigheid ook zelf bijdragen te leveren aan Wikipedia (tekst) en Wikimedia Commons (afbeeldingen, geluiden).

Geschiedenis en achtergrond

De samenwerking tussen Wikimedia Nederland en de Vlinderstichting heeft in 2016 geresulteerd in de aanstelling van een Wikipedian in Residence (WiR) bij SoortenNL, de netwerkorganisatie van negen soortenorganisaties in Nederland. De WiR treedt op als gangmaker en ondersteuner om de informatie over flora en fauna van de soortenorganisaties te kunnen delen met de Wikimedia-projecten. Naast het beschikbaar stellen van content onder een vrije licentie (Vlindernet, Floron) richt hij zich ook op het werven van nieuwe vrijwilligers die tekst of afbeeldingen/geluiden zouden willen bijdragen aan Wikipedia en Wikimedia Commons. Samen met de WiR is een vrijwilliger van Project Natuur aanwezig geweest bij de open dagen van Floron, RAVON en de Vlinderstichting om deze vorm van samenwerking te stimuleren. De activiteiten bestonden meestal uit een korte pitch tijdens het programma, een informatiestand in de pauzes en een korte schrijfintroductie als keuzeoptie binnen het programma of op een later tijdstip.

Contactpersoon

Partners

Tijdlijn

  • Augustus 2016 - Aanstelling Wikipedian in Residence (WiR) bij SoortenNL
  • 12 november 2016 - Landelijke dag RAVON; WiR aanwezig om informatie te geven en vrijwilligers te werven voor soortenproject
  • 10 december 2016 - Landelijke dag Floron: aanwezig met informatiestand; gewezen op komende schrijfworkshops planten
  • 4 maart 2017 - Landelijke dag Vlinderstichting; aanwezig met informatiestand; deelnemers geworven voor schrijfdag over dagvlinders en voor uploaden foto's
  • 11 november 2017 - Landelijke dag RAVON; korte pitch WiR in programma en deelactiviteit korte schrijfworkshop over reptielen, amfibieën, vissen
  • 9 december 2017 - Landelijke dag Floron; korte pitch WiR in programma en deelactiviteit korte schrijfworkshop over planten

Output

De landelijke dagen van Floron, RAVON en Vlinderstichting zijn gezamenlijk bezocht. De dagen van de andere soortenorganisaties zijn alleen door de WiR bezocht (zonder schrijfintroductie). Voor de Vlinderstichting werd een aparte schrijfdag georganiseerd. Dit heeft geleid tot een onbekend aantal nieuwe en verbeterde artikelen en een onbekend aantal gedoneerde afbeeldingen.

Statistieken

Aan de schrijfactiviteiten namen gemiddeld 5-8 personen van de soortenorganisaties deel.

Relevante links

Aankondigingen en mededelingen