Schakel de empowerment van lokale gemeenschappen in

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Maak empowerment van lokale gemeenschappen mogelijk

Wat

Wij geloven dat empowered gemeenschappen diegenen zijn die de capaciteit en de middelen hebben om hun eigen beslissingen te nemen en uit te voeren en zo aan hun verschillende behoeften te voldoen en duurzaamheid en groei te waarborgen. Lokale en regionale verbindingen bieden veel potentieel voor capacity building, indien er op wordt voortgebouwd en men over voldoende middelen beschikt. Als gevolg hiervan zullen nieuwe verbindingen en structuren ontstaan die het subsidiariteitsbeginsel in de praktijk brengen.

Waarom

Om onze strategische richting te bereiken, moeten belanghebbenden en systemen in onze beweging samen functioneren als een collaboratief, ondersteunend ecosysteem en verwarring over bevoegdheden vermijden. De meest effectieve capaciteitsopbouwheeft respect voor de lokale culturen en omstandigheden en stelt deelnemers in staat hun eigen veelbelovende praktijken te ontwikkelen, testen en delen.

De Wikimedia-beweging is op onafhankelijke en decentrale manieren gegroeid, maar het ontbreekt nog steeds aan de ondersteunende systemen, handelend vermogen, de training en de infrastructuur om groei naar het volgende niveau te ondersteunen. Het is bijvoorbeeld tegenwoordig soms moeilijk om middelen of bescherming te bieden aan gemeenschappen in hun context, vooral voor landen als Iran, Rusland, Venezuela of andere landen die nog geen deel uitmaken van de beweging. Het is ook moeilijk om gezamenlijke beslissingen te nemen wanneer deze beslissingen meerdere delen van de beweging betreffen. Deze moeilijkheden rechtvaardigen de noodzaak van een aanpak die zowel meer lokaal wordt aangestuurd als meer gecoördineerd tussen gemeenschappen.

Hoe

We stellen opkomende regionale structuren / regionale hubs voor die een dynamische rol spelen in het leiden van de gemeenschappen naar onze strategische visie, vergezeld van een herverdeling van macht op basis van het principe van zelfmanagement. Deze structuren zijn ontworpen op basis van zowel de vastgestelde behoeften als patronen van succes op basis van de evaluatie van bestaande structuren die effectief zijn gebleken in het ondersteunen van gemeenschappen.

We moeten netwerken die zich organisch ontwikkelen herkennen en daarop voortbouwen, en hen voorzien van de nodige middelen zodat ze kunnen evolueren en zich kunnen vestigen binnen de Wikimedia-beweging. We moeten ook vaststellen waar een potentiële structuur die gemeenschappen in een zeer vroege staat zou kunnen ondersteunen. Deze structuren zullen streven naar hoge normen van diversiteit, inclusie, verantwoordingsplicht en billijkheid bij de besluitvorming volgens de beginselen die door de beweging zijn overeengekomen

Hoewel de concrete functionaliteit van deze structuren door gemeenschappen wordt bepaald op basis van hun eigen context en behoeften, verwachten we dat deze systemen subsidiariteit mogelijk maken en de volgende functies waarborgen:

  • Verdeling van middelen;
  • Indien nodig juridische ondersteuning en bescherming bieden;
  • Coördineren van capaciteitsopbouw;
  • Ondersteunen organisatiegroei door advies op maat en peer-support (evaluatie, financiering, netwerken, etc.)

We erkennen dat de feitelijke reikwijdte van deze structuren, hun bestuur, evaluatie en de onderlinge verbondenheid tussen opkomende regionale structuren kunnen worden gedefinieerd en opnieuw gedefinieerd volgens de evolutie van behoeften en mogelijkheden in de loop van de tijd.