Stichting

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een stichting is een organisatie om een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.

Nederland

Een stichting is een rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte of testament, door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen.

In de statuten staan minstens vermeld:

  • de naam (waarvan het woord stichting deel dient uit te maken)
  • het doel
  • wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
  • de vestigingsgemeeente in Nederland
  • de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding

Voor de wijziging van de statuten is een notariële akte vereist.

Zolang de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister is elke bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting. Bestuurders van de stichting zijn ook niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers in dienst hebben.

Ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten nodig is, als gevolg van een faillissement of door een besluit van de rechter.

Bron

Zie ook

Oprichting organisatie