Strategie/Strategie 2022-2024/Kennis en ontmoeten

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kennis en ontmoeten: coördineren tussen verschillende belanghebbenden

Wikimedia Nederland heeft een breed netwerk van partners en belanghebbenden. Van educatie tot bibliotheken, van erfgoedinstellingen tot overheden en van Wikimedia-collega’s tot overheden. Daarbij speelt Wikimedia Nederland een belangrijke rol in de wereldwijde Wikimediabeweging. We brengen partijen bij elkaar die van elkaar kunnen leren en elkaar versterken, en zetten het belang van vrije kennis bij al deze partijen op de agenda.

Zo ontstaat er een rijk en gezond netwerk waarin uitwisseling centraal staat, met partners en belanghebbenden die onze visie delen. Deze partners en belanghebbenden bevinden zich in twee clusters: kennispartners en strategische partners.


Kennisinstellingen: onderwijs en erfgoed

Wikimedia Nederland is al jaren een partner voor de Nederlandse cultuur- en onderwijssector. Hierdoor zijn er onder meer al talloze afbeeldingen uit erfgoedcollecties bijgedragen aan Wikimedia Commons en zijn er Wikimediaprojecten geïntegreerd in colleges en practica. We blijven hier de komende jaren energie in steken en ondersteunen kennisinstellingen met vanuit ons netwerk en met onze kennis en menskracht.

Hierbij zullen we keuzes maken, omdat we niet alles kunnen doen. We letten hierbij op de verhouding tussen tijdsinvestering en impact. Daarbij kiezen we voor samenwerkingsprojecten met erfgoedinstellingen die budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd.

Doel:

  • WMNL is een centraal punt in een levendig netwerk van partners rond het thema vrije kennis.
  • Informatie, tools, handleiding en advies zijn toegankelijk en beschikbaar voor eenieder die wil bijdragen aan de Wikimediaprojecten.

Strategische partners: internationaal, WMF, Affiliates, Overheden

Wikimedia Nederland is een oudgediende in de wereldwijde Wikimediabeweging. We zijn goed georganiseerd en geïnformeerd over ontwikkelingen en vraagstukken binnen de beweging én daarbuiten, die impact hebben op onze missie.

We hebben al een belangrijke rol in de internationale Wikimediabeweging. Zo zijn en blijven we actief binnen de Strategic Wikimedia Affiliates Network (SWAN) en de implementatie van de Movement Strategy 2030. We leveren inhoudelijke bijdragen en werken hierin samen met  andere affiliates.

Daarbij monitoren we actief nationale en internationale ontwikkelingen die gevolgen hebben voor een vrij internet waarop open content en kennis floreert en privacy van gebruikers gewaarborgd is. We dragen bij aan Europese samenwerking op het gebied van lobbying en andere relevante initiatieven.

Doel:

  • Er is een actieve uitwisseling van kennis, expertise en ervaring tussen Wikimedia Nederland en de wereldwijde Wikimedia beweging
Kennis en ontmoeten overzicht MJP 2022

Creëren van  fysieke of virtuele mogelijkheden voor uitwisseling tussen partners onderling, en tussen partners en de Wikimediagemeenschap

Wikimedia Nederland organiseert diverse activiteiten die als doel hebben contact te leggen tussen vrijwilligers en partnerorganisaties. Hieronder vallen het periodieke overleg met de Wiki-coördinatoren van verschillende partners, en de jaarlijkse WikiCon.

Stimuleren en faciliteren van overleg met/tussen samenwerkingspartners

Wikimedia Nederland fungeert als makelaar tussen de diverse samenwerkingspartners om best practices te delen en nieuwe connecties te leggen die de toegang tot vrije kennis vergroten.

Verankeren van samenwerking met de overheid inzake digitale toegang tot erfgoed

WMNL wil door nauwere contacten met de  Nederlandse overheid samenwerking met de Wikimediaprojecten steviger verankeren in het beleid inzake erfgoed en onderwijs.

Bijhouden en uitbouwen van het kennisplatform over samenwerking tussen GLAM en onderwijssector, en de Wikimediaprojecten

WMNL onderhoudt en actualiseert een kennisplatform waar instellingen en individuen die willen  bijdragen aan de Wikimediaprojecten handleidingen en tools vinden die nodig zijn om zo veel mogelijk zelfstandig hun weg te vinden.

Wikimedia Nederland neemt actief deel in internationale discussies en initiatieven

Zowel het personeel als een aantal bestuursleden zijn actief in de diverse gremia voor internationaal overleg en samenwerking van de Wikimediabeweging. Voorbeelden hiervan zijn

  • de implementatie van het movement strategy proces
  • de implementatie van de Universal Code of Conduct
  • het Strategic Wikimedia Affiliates Network (SWAN) overleg
  • het Wikimedia European Affiliates Cooperation (WEAC) overleg

← Terug | Lees verder →