Survey 2018/Bijlage

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Separate bijlage: Toelichtingen en open antwoorden bij Onderzoek Bewerkers Nederlandstalige Wikipedia

Deze bijlage bevat antwoorden op open vragen en toelichtingen bij antwoorden op gesloten vragen door de respondenten van de enquête voor bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia (december 2018).

Het verslag van de enquête is te vinden op de Wikipedia-projectpagina en op de wiki van Wikimedia Nederland. Dit verslag bevat ook de vragenlijst.

In deze bijlage zijn persoonlijke aanvallen en evidente onzin-antwoorden verwijderd. Ook is informatie verwijderd die het mogelijk maakt om de identiteit van een respondent te achterhalen.  Verwijzingen naar procedures rondom bepaalde personen (b.v. de afzettingsprocedure van moderator MoiraMoira) of naar informatie die door een bewerker zelf met de gemeenschap is gedeeld (b.v. het vertrek van bewerker ARVER) zijn niet verwijderd.


Vraag 9. Hoe bent u begonnen met het bewerken voor Wikipedia?

Anders, namelijk:

 • Aanvullende informatie van onderwerpen
 • blijkbaar zag ik een technische fout
 • een vriend hielp met de eerste stappen
 • geen idee
 • Gewenst artikel geschreven
 • het was 2004, ik ben vergeten waarom
 • Ik had een leuk artikel
 • ik stoorde mij in bepaalde gevallen door de onordelijke opbouw van bepaalde artikelen
 • Ik wilde actuele informatie toevoegen
 • Ik wilde een bestaand onderwerp uitbreiden.
 • ik wilde iets doen met mijn foto's
 • Ik wou een stamboom pagina maken
 • ik wou graag een account
 • ik zag dat een artikel over een belangstelling van mij wel heel erg summier was
 • Ik zag een item op de tv over Wikipedia
 • Ik zag een ontbrekend artikel
 • Ik zag een spel- of taalfout,  Ik zag dat er onderwerpen ontbraken, Ik zag dat er iets inhoudelijk niet klopte
 • leek mij interessant om kennis over te dragen
 • na opzoekingen op Wikipedia te hebben gedaan
 • nieuwsgierigheid
 • Om mijn ideeën op het vlak van recreatieve wiskunde te publiceren
 • onbekend
 • Plaatsen foto's
 • velen series die hierop staan of onderwerpen wilde ik bijwerken, dan waren ze wat uitgebreider
 • weet niet meer
 • weet niet meer - te lang geleden
 • Wikipeda ontdekken met Google - knopje Bewerken zien en de mogelijkheid ontdekken
 • Wilde zien of geaccepteerd werd dat ik iets toevoegde
 • Zag dat informatie in een filmografie behoorlijk achterliep
 • zocht iets op


Vraag 11. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om inhoudelijk bij te dragen aan Wikipedia?

Anders, namelijk:

 • als tegenwicht voor de doorgaans linkse mening op Wikipedia.
 • Ben gestopt, plezier is weg na het zien van vergaande ruzies tussen andere gebruikers. Dergelijk is al moeilijk te accepteren bij mijn betaalde werk, maar totaal niet bij vrijwilligerswerk.
 • De medewerkers aan Wikipedia proberen te verduidelijken waar ze mee bezig zijn.
 • De nogal eens voorkomende tendentieuze uitleg corrigeren.
 • Eenzijdig beschreven artikelen herstellen
 • foute informatie corrigeren
 • Het maakt je scherp, omdat je van tijd tot tijd wordt gecorrigeerd!
 • ideaal vrijwilligerswerk - zie een vorige vraag
 • Ik hoop dat ik met mijn werk de standaard voor Wikipedia hoog houdt: met name op taalkundig gebied.
 • ik hou van schrijven
 • Ik kom op voor het behoud en de emancipatie van streektalen
 • Ik vind het leuk om mijn eigen kennis toe te voegen
 • Ik werd gevraagd door iemand anders
 • Om misinformatie tegen te gaan op gebied van klimaat
 • Om voorwerpen toe te voegen
 • onderbelichte onderwerpen belichten
 • open kennis maakt op de lange duur de wereld beter


Vraag 17. Kunt u aangeven waarom u geen functie zou willen bekleden binnen de Nederlandstalige Wikipediagemeenschap?

Anders, namelijk:

 • De afzetting van MoiraMoira heeft me een afkeer gegeven.
 • Het wordt mij niet gegund, ik vrees het benodigde aantal stemmen niet te halen.
 • Ik denk dat ik onvoldoende voorbeeldfunctie heb omdat ik af en toe wel wat eigenwijs ben.
 • Ik doe Wikipedia wanneer het uitkom en als ik een functie bekleed zit je naar mij gevoel toch aan bepaalde tijd verbonden
 • ik kom veel regelaars tegen; er lijken maar weinig echte schrijvers te zijn
 • Ik spreek de Nederlandse taal niet goed genoeg.
 • Ik wil geen vaste verplichtingen
 • In vergelijking met de Engelse, Duitse en Franse wikigemeenschappen is de Nederlandstalige voor een beginner barslecht. Er wordt géén ondersteuning gegeven als er iets niet conform is en de pagina verdwijnt tezamen met je opzoekwerk en inspanningen. Zeer demotiverend voor een onervaren starter
 • mijn activiteit en betrokkenheid bij Wikipedia zijn in de afgelopen periode verminderd
 • mijn rechts populistische mening wordt denk ik niet gewaardeerd.
 • niet specifiek de negatieve feedback, maar de over het algemeen vrij negatieve sfeer maakt dat ik totaal geen behoefte heb aan een vaste(re) verbondenheid
 • Omdat je dan het doelwit wordt van gebruikers die weinig bijdragen en op alle slakken zout leggen
 • Op in het verleden gedane edits en opmerkingen wordt een vergrootglas gelegd en hoewel ik niets controversieels heb gedaan of gezegd heb ik daar geen zin in
 • sfeer bevalt me niet
 • te veel incrowd
 • [verwijderd p.a]
 • Zeer hoog niveau van zeuren binnen de groep


Vraag 23. Zou u een bijdrage willen leveren aan de Movement Strategy 2030?

Anders, namelijk:

 • Als het met mijn spraaksoftware goed voorgelezen wordt en als de alinea's niet al te lang zijn
 • als ik meer weet is het mogelijk dat ik het interessant vind om een bijdrage te leveren
 • als mijn commentaar ter harte zou worden genomen wel
 • Daar ben ik te oud voor
 • De sfeer is zeer slecht
 • Deze "strategy" is een lege doos, om de gebruikers nog enkele jaren zoet mee te houden. Er is geen enkele technologische vooruitgang en de wikimedialeden zitten op gouden stoelen.
 • geen interesse
 • heb wel ideeën en opvattingen hierover, maar heb weinig vertrouwen deze op een goede wijze in te kunnen brengen
 • Ik ben geen doemdenker, maar een realist die niet gaat invullen het geen nog elf jaar voor ons ligt waarvan nog maar de vraag is of men zich dan nog met Wikipedia bezig kan houden. Daarom richt ik mij op het heden en het geen er na dit leven komt wat eeuwigheidswaarden heeft en Wikipedia er dan niet meer zal zijn!
 • ik ben niet zo'n strateeg, laat mij maar lekker m'n eigen dingen doen :)
 • ik ben te jong
 • [verwijderd - onzin]
 • Ik heb er geen expliciete mening over, maar ik blijf graag op de hoogte.
 • Ik heb er nog niet voldoende kennis over om dit te bepalen
 • ik kan met deze weinige informatie nog niet bepalen of ik het interessant/nuttig vind
 • Ik weet het nog niet
 • Ik wil best meedoen aan een discussie, maar dan online, gezien de afgelegen ligging van Groningen. Stukken beoordelen wil ik ook wel een keer, maar niet structureel.
 • Ik wil me er eerst verder in verdiepen voordat ik een oordeel vorm
 • Ik wil wel letten op hoe leesbaar het is en of het zonder fouten zit
 • ik wil wel meedenken, maar dan moet ik eerst de stukken goed doorlezen
 • Ik wil wel meewerken aan iets wat ik begrijp
 • Ik zal eerst eens wat hierover lezen
 • Ik zou wel willen, maar heb daar geen tijd voor.
 • Ja, maar het doolhof op meta en de communicatie vanuit de WMF maken dit te tijdrovend
 • misschien
 • Misschien wel ja.
 • misschien, afhankelijk van de sfeer van onderlinge communicatie
 • Nee
 • Nee, voor de redenen bij een vorige vraag aangegeven.
 • Nee, vooralsnog niet.
 • Nee. Mijn mening wordt in het algemeen niet gewaardeerd in Wikipedia. Hive Mind.
 • Opnieuw duidelijk maken dat Wikipedia nog steeds niet weet wat ze doet.
 • vindt het wel leuk om te doen, maar denk dat het voor mij te moeilijk is?
 • Wanneer de algemene "werk"sfeer dezelfde is als bij de Nederlandstalige Wikipedia?
 • Weet ik niet
 • weet ik nu nog niet.
 • weet niet
 • weet niet.
 • Wel interessant, maar voor mij geen prioriteit. Je kan niet alles doen.
 • Wellicht. Wat het werk inhoudt, welk tijdbeslag het legt, waar het plaatsvindt etc. wil ik graag eerst weten.
 • zou er dan meer over willen weten!


Vraag 24. Het lopende proces van de Movement Strategy 2030 omvat een structurele hervorming van de Wikimediabeweging. Wat zou er volgens u absoluut moeten veranderen?

 • zorgen dat de daling in de aanwas van deskundige en inhoudelijke gebruikers (m/v) wordt tegengegaan - specifiek voor de Nederlandstalige versie: veel meer verdieping van bestaande artikelen, minder focus op kwantiteit
 • 'Personeelsbeleid', vrijwilligersbeleid. Mensen die systematisch de sfeer verpesten worden jaar in jaar uit binnenboord gehouden, op basis van gelegenheidsargumenten. Degenen die de dupe zijn van deze onaangepaste types vertrekken. Dit levert een neerwaartse spiraal op wat betreft de 'personeelssamenstelling'. De botteriken en de moeilijke mensen blijven.
 • Betrouwbaarheid van Wikipedia verbeteren door edits van meer dan een paar woorden alleen minder geanonimiseerd toe te staan
 • Het onmogelijk maken van anonieme bijdragen. * Het in vraag stellen van pseudoniemen. *Bewerken moet enkel ingelogd kunnen mits vermelding e-mailadres, en inlezing van de E-ID *Wikimedia moet ophouden de Europese regelgeving te overtreden, waaronder systematisch de privacy van de gebruikers te schenden *Wikimedia Nederland moet zich ernstig bezinnen over het nut van de eigen stichting. Deze is geen enkele meerwaarde voor de gebruikers, maar pure werkverschaffing.  *Wikimedia Nederland en de overkoepelende Foundation moeten ophouden geld van donateurs te ge(mis)bruiken voor politieke lobbyorganisaties die auteursrechten willen afschaffen. Wikimedia Nederland moet ophouden zich activistisch op te stellen.
 • De sfeer op het project in het algemeen. Het principe dat iedereen mag bijdragen en iedereen overal een mening over mag ventileren heeft als keerzijde dat gebruikers die niet in staat zijn behoorlijk te overleggen, het gelijk aan hun zijde menen te hebben of zich superieur achten aan hun opponent, straffeloos kunnen doorsarren. Gebruikers die in de periferie goede artikelen schrijven zijn hier de dupe van. Aan de andere kant worden gebruikers met "een bord voor hun hoofd" die prutswerk afleveren te lang getolereerd. Zodra je uit de periferie treedt en je je inlaat met TBP artkelen of stemmingen ga je hier tegen aanlopen. 2: De formaliteiten rond het benoemen en afzetten van moderatoren en andere spilfuncties dienen herzien te worden zodat lynchpartijen i.c MoiraMoira en DirkVE tot het verleden behoren.  Het bovenstaande heeft mij doen besluiten te stoppen met WP.
 • Aanmelding verplicht, terugdringen vandalisme. Bronnen verplicht.
 • Afscheid nemen van mensen met een doorlopend negatieve instelling
 • artikelen die kwalitatief goed zijn en redelijkerwijs als "af" kunnen worden beschouwd, zouden beter beveiligd moeten kunnen worden. Van het voortdurende doormuteren in goede lemma's wordt het in de regel niet beter. Op langere termijn vormt dat een serieuze bedreiging voor Wikipedia.
 • Artikelen naar een hoger gemiddeld niveau brengen door stapsgewijze ontwikkeling. De Duitse Wiki heeft behalve een categorie etalage ook de categorie Lezenswaardig, de Engelse heeft Featured Article en Good Article. De Nederlandse heeft echter alleen maar de Etalage. Het zou nuttig zijn als ook de Nederlandse Wikipedia zo'n categorie krijgt voor artikelen die niet voor de Etalage in aanmerking komen maar wel uitgebreid en van bronvermelding voorzien zijn. Een dergelijke categorie zou al snel meer artikelen bevatten dan de Etalage en dat kan stimulerend werken.
 • Autobloks op schoolranges en andere bronnen van structureel vandalisme.
 • Beïnvloeding door regeringen en machthebbers
 • beweging van individualisten, "asocialen onder elkaar" mag wel wat socialer worden
 • Chapters en User Groups moeten veel onafhankelijk zijn van de Foundation.
 • collegialiteit en sfeer onderling
 • conflictbeslechting bij ingrepen vind ik nog niet transparant genoeg.
 • Controles op vandalisme en onzin-artikelen kunnen effectiever
 • Dat alle afbeeldingen op Wikimedia ook gebruikt mogen worden op Wikipedia, bijv ook afbeelding van CD hoesje.
 • dat gebruikers elkaar in hun waarde laten.
 • Dat gebruikers zonder account ook pagina's kunnen bewerken. Deze anonieme bewerkingen moeten in de meeste gevallen teruggedraaid worden. Er zijn volgens mij wel genoeg wikipediabewerkers (met een account) die typ- of schijffouten kunnen verbeteren.
 • Dat kan ik niet zo gauw zeggen.
 • Dat nepnieuws de wereld uit is
 • Dat weet ik niet.
 • Dat wikipedia volledig gebasseerd is op waarheden. Nu zit er veel geroddel tussen v gazetten of boekjes die maar gissen
 • De absurde gedachte dat Wikipedia alle soorten mensen uit alle lagen van de samenleving zou moeten bereiken. Dat is een onrealistisch doel, welk strijdig is met sociaal-culturele realiteiten.
 • De dominantie van sommige gebruikers, die bijvoorbeeld een artikel uit een hele reeks nomineren en dan zeggen dat "ieder artikel op zijn eigen merites moet worden beoordeeld", moet teruggedrongen worden. Het nominatiebeleid van artikelen mag strenger wat mij betreft. Mensen die op die manier en op andere manieren de werksfeer verstoren, ook al blijven ze binnen de grenzen, moeten mijns inziens toch teruggefloten kunnen worden. Ik weet niet of dit in de Movement Strategy 2030 voorkomt, maar dit is wel belangrijk. Niet alleen de geschiedkundige en wiskundige artikelen met tientallen bronnen zijn relevant, maar ook een reeks van straten in een historisch centrum van een stad. (ik noem zomaar een voorbeeld)
 • De Engelse edit gadgets zoals die voor citaties porten naar alle talen.
 • De gemeenschap van bewerkers en gebruikers is wat negatief van toon en is er als de kippen bij om te melden dat je iets fout hebt gedaan. Het benadrukken van het positieve zou misschien gestimuleerd moeten worden. Een bedankje geven, iemand in het zonnetje zetten voor een goede bijdrage (ook als die heel klein is) als grotere vanzelfsprekendheid dan het nu is. Een bedankje krijg ik wel eens dat geeft mij dan toch veel energie terwijl het een kleine moeite is. Dat zal ook voor anderen gelden. (Concreet mis ik trouwens de mogelijkheid 'anonieme' IP-adresbijdragen te 'bedanken' met de bedankfunctie in de historie, maar dat is maar een implementatiedetail, het gaat mij om het stimuleren van de positiviteit van de community)
 • De mogelijkheid om niet-ingelogd bij te dragen zorgt voor veel rommel. Maak Wikipedia (et al.) alleen bewerkbaar voor geregistreerde gebruikers. Verder zijn meta-discussies (over de regels van Wikipedia, over gedrag van gebruikers) vaak niet erg stimulerend (veel geruzie). Die discussies laat ik maar voor wat ze zijn, om mijn lol in het "echte" werk (bewerken van artikelen) niet te laten verpesten. Geen idee hoe dat opgelost zou moeten worden...
 • De naamgeving van de artikelen, en ook de onderliggende structuur van de database. Een link gaat nu naar een titel in plaats van (technisch) naar een artikel. Dit veroorzaakt veel fouten en veel te veel stompzinnig onderhoud. Dat was 17 jaar geleden niet zo'n probleem. Maar in 2030 is dat het debiel.
 • De plaatsing van de infobox in de gebruikersnaamruimte (kladblok) gelijkmaken aan de plaatsing van de infobox in de hoofdnaamruimte.
 • De portaal pagina's. Een grote mengelmoes. Is vooral gericht op de bewerkers en niet op Wikipedia lezers. Met name hoe die pagina's er uit zien moet aantrekkelijker worden. Dit zal zeker helpen om nieuwe mensen te vinden en ze te betrekken.
 • De regelmatig onprettige omgangsvormen op nl.wiki.
 • De samenwerkingssfeer: Veel te veel geouwehoer en ruzies in de Kroeg. Meer projectmatig werken per thema. Elk project moet zijn eigen regels bepalen voor de scope van de artikelen in het thema (het 'E' zijn). Geen eindeloze discussies meer hierover in de kroeg. In de beslissing van welke artikelen behouden worden, de prioriteit leggen op de onderhoudbaarheid. Er zijn te weinig medewerkers en daar moet rekening mee gehouden worden. Voor de medewerkers moet het leuk blijven en ze moeten vooral schrijven waar ze belangstelling voor hebben.
 • De sfeer
 • De vaak negatieve manier waarop discussies worden gevoerd, die nieuwelingen en ook gewaardeerde bewerkers kunnen doen vertrekken. Discussies dienen over de inhoud te gaan op een constructieve manier. Verder zou er meer ruchtbaarheid gegeven moeten worden aan de eenvoud van bewerken in het onderwijs. Veel mensen weten nog steeds niet van de eenvoud van bewerken. Dit zou ook wel eens gepolst kunnen worden: Bv: Hoeveel studenten van een bepaalde school/opleiding hebben wel eens een artikel bewerkt. Dan weet je waar je bijvoorbeeld op in kunt steken.
 • duidelijke uitlegpagina over hoe svg bestanden te bewerken
 • Een veel betere afdekking van de licentie-mogelijkheden voor afbeeldingen van werken van hedendaagse kunstenaars. Bijvoorbeeld uitsluitend vrij hergebruik CC-by-SA mits het hergebruik is bestemd voor educatief en non-commercieel doel. Of ook een deal sluiten met bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs om een speciale regeling te bedenken om de reproductierechten vrij te kopen bij de rechthebbenden.
 • Een verschuiving van de nadruk op het toevoegen van kennis (kwantiteit) naar het verdiepen van artikelen en het verbeteren van kwaliteit. Expertise moet beter worden gewaardeerd, opdat mensen met kennis van zaken niet worden weggejaagd.
 • eerlijke mensen, de kans geven om iets te doen Wikipedia
 • Er heerst op de Nederlandstalige Wikipedia nu een volslagen onwelkome sfeer, waarbij gebruikers worden weggepest omdat ze andere ideeën hebben over wat een encyclopedie zou kunnen zijn. Ik durf nauwelijks bij te dragen aan discussies, hoewel ik denk meer dan voldoende inhoudelijke kennis te hebben. Bovendien is de Nederlandstalige Wikipedia veel te eenzijdig gericht. Als je schrijft of iets wilt lezen over voetballers dan heb je geen probleem, maar als je informatie zoekt over suffragettes of kunstgeschiedenis dan wordt het moeilijk.
 • Er is een gigantisch aantal pagina's dat wel beschikbaar is op de Engelstalige Wikipedia, maar niet op de Nederlandstalige Wikipedia. Ik heb het gevoel dat het vertalen van veel van deze pagina's een grote stap voor de Nederlandstalige Wikipedia zou betekenen, maar dat vertalingen toch als minder belangrijk worden gezien dan nieuwe artikelen. Het lijkt me dan ook een mooi idee om het vertalen van pagina's wat meer onder de aandacht te brengen.
 • Er is een goede community ontstaan door vrijwilligerswerk. Geen idee waarom een Wikimediabeweging zich moet gaan bemoeien met deze community zonder verder veel in te brengen op Wikipedia zelf.
 • Er lijkt een grote kloof tussen de Wikimediabeweging en de harde ke rn van Wikipediagebruikers die de beslissingen over vorm en inhoud van Wikipedia domineren. Wikimedia gaat niet over de inhoud, maar zou zich wel verantwoordelijk moeten voelen voor een meer open, waarderende en stimulerende cultuur van samenwerking op Wikipedia.
 • Er moet een sterkere nadruk komen op een gezonde gemeenschap: hoe zorgen we dat Wikimedianen constructief blijven samenwerken, hoe stimuleren we goed gedrag.
 • Er moet gewerkt worden aan verdere toekomstbestendigheid: zorgen voor nieuwe aanwas, zorgen dat nieuwe gebruikers zich welkom voelen en een ruimhartiger benadering van hun bijdragen, dit alles ook om meer diversiteit te waarborgen.
 • Er moet meer aandacht worden besteed aan het ontvangen van nieuwe bewerkers. Deze worden, naar mijn mening, nu nog te vaak afgeschrikt door ervaren gebruikers die denken alles beter te weten en dit op een soms egoïstische en onverstandige manier overbrengen.
 • Er moeten absoluut recente bronnen ter beschikking worden gesteld van wiki-auteurs (minstens de veelschrijvers). Nu zijn veel artikelen niet gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap, omdat die achter betaalmuren zit en de oude literatuur wel vrij op internet te vinden is.
 • Er moeten een paar trollen geblokkeerd en de inclusie mag terug: we komen geen serverruimte te kort en verwijderen veels te veel artikelen. De drempel hoeft niet omhoog!
 • Er zijn te veel medewerkers die te lang bijdragen en de discussies negatief domineren. De oude garde verpest het en wil alles bij het oude houden. Wikipedia heeft mede daardoor een links, progressief profiel en is niet neutraal.
 • Er zou een betere samenwerking moeten komen tussen de verschillende landen die bedekt worden door een Wikipedia taal.
 • Gaat wel goed. Wellicht kan informatie aanleveren vanuit bedrijven en instellingen beter worden gestimuleerd.
 • Geen expliciete mening.
 • geen idee
 • Geen idee
 • Geen idee Ik beperk mij voorlopig tot de basis: de verdere opbouw van het encyclopedisch deel
 • geen idee.
 • Geen idee.
 • geen mening
 • Geen mening over
 • Graag conformiteit van de opmaak van sjablonen tussen wikipedias in verschillende talen, zodat het eenvoudiger is om te werken in verschillende talen. Ik denk hierbij in het bijzonder aan het vermelden van referenties dat verschillend is tussen de en.wikipedia (gemakkelijk) en de nl.wikipedia (moeilijk).
 • groter gebruiksgemak, eenvoudiger procedures
 • Helder gedefinieerde vormen van samenwerking tussen individuele vrijwilligers en professionele mensen uit kennisorganisaties (bv. GLAMs), met als doel de vrijheid van de individuele vrijwilligers maximaal te laten bestaan om Wikimediaprojecten verder organisch te laten groeien en toch de rijkdom die in organisaties zit te verwelkomen.
 • Het gemak waarmee er in de artikelen tekst kan worden verwijderd, toegevoegd of gewijzigd. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen Wikipedia als 'sociaal (multimediaal) project' en als 'open source doorgeefluik van kennis'.
 • Het is een wereld die nog al veraf staat  van de hands-on praktijk. Minder lullen, meer poetsen, want het gaat om wel resultaat in de hoofdnaamruimte. Er lopen al zoveel zwetsers rond.
 • Het is voor mijn niet zinnig na 2030 te kijken, een datum die nog ver voor ons ligt maar me te richten op het heden. En daar zie ik een wereld waar veel strijd gevoerd wordt op allerlei gebied, zowel in de politiek, media als mensen om ons heen. Dit beeld zie ik ook op de Nederlandse Wikipedia helaas terug! Dan vraag ik mij daarbij af of men Wikipedia gebruikt om hun frustraties af te reageren of heeft men in het dagelijkse leven weinig te vertellen dat men geregeld oorlog voert op Wikipedia? Ik dacht dat het om kennis overdracht ging en elkaar daarbij te helpen? Van kleine kinderen zou je dit kunnen verwachten, maar mensen die elkaar vaak de loef afsteken omtrent de kennis die men bezit zou je verwachten dat daar ook een stuk beschaving bij aanwezig zou zijn. Maar aan het gedrag wat men vertoond is dat bepaald niet af te lezen. En vraag mij zelf dan ook af of ik daar nog langer deel van uit wil maken van zo gemeenschap die ook de nieuwkomers niet eens een hartelijk welkom heten plus hun hulp bieden zodat het voor hun aantrekkelijk is te blijven op Wikipedia!?
 • Het systeem achter Wikipedia moet dringend gemoderniseerd worden. De website is niet gebruiksvriendelijk en doet vaak ouderwets aan. Ik heb vaak het gevoel dat hulppagina's, lijsten of categorieën compleet verstopt zitten in een kluwen van hyperlinks en moeilijk vindbare pagina's. Dit is niet enkel voor nieuwe gebruikers erg onduidelijk, ook ervaren schrijvers vinden moeilijk hun weg in dit landschap.
 • Hierover heb ik geen duidelijke mening. Ik geloof niet zo in wereldverbetering, al sta ik niet vijandig ten opzichte van 'wereldverbeteraars' zolang ze geloofwaardig zijn en niet uit zijn op het mij opleggen van een volgens hen ideale wereld. Wat dit betreft komt Wikimedia mij vooralsnog sympathiek over. Ik maak daarom jaarlijks een bedragje als gift over naar Wikimedia. Als uw vraag luidt: 'Wat moet er absoluut veranderen?', krijg ik een beetje de kriebels. Ik houd niet van 'absolute noodzaak'. Ik ben tegen pseudo-religie en bijbehorende dogmatiek. Ik zou liever de vraag stellen: "Wat kunnen we veranderen om Wikimedia te verbeteren?''.
 • Houding moderatoren tov beginnende Wikipedianen
 • Iets informeler wellicht, verder alles OK.
 • Iets minder discussie in kroegen en dergelijke plaatsen, (maar niet afschaffen); iets meer moderatorenoverleg waarbij ze knopen doorhakken. (of is dat geen antwoord dat bij de vraag past?)
 • [Verwijderd - privacy gevoelig]
 • Ik ben niet bepaald op de hoogte van wat er binnen Wikimedia allemaal gebeurt, laat staan waar structurele verandering nodig is.
 • Ik heb er totaal geen zicht op. Ik ben nauwelijks geïnteresseerd in organisatiestructuur.  Wel moet in mijn ogen de pagina "Te verwijderen" verdwijnen.
 • Ik heb geen echt commentaar
 • Ik heb geen idee.
 • ik heb te weinig zicht op de beweging om hier iets over te kunnen zeggen.
 • Ik heb wel de indruk dat we teveel geld hebben en daarom maar projecten en ontwikkelingen gaan bedenken om mensen bezig te houden. Focus op de encyclopedie, dat is voldoende.
 • Ik hier niks aan toe te voegen.
 • Ik vind het moeilijk en tijdrovend om een inbreng te hebben
 • Ik vulde zojuist in dat de Movement Strategy me niet interesseert.
 • Ik weet het niet.
 • Ik zou inzetten op meer diversiteit: minder witte, hoogopgeleide mannen, en meer van al het andere.
 • inclusievere gemeenschap, betere community health
 • Komen tot besluitvorming over wat we gaan doen.
 • Maatregelen tegen vandalisme en tegen POV-pushen
 • Makkelijker de eikels onder de bewerkers er uitwippen.
 • Meer aandacht voor auteurs, geen discriminatie op basis van de internetaansluiting van bijdragers, niet de focus leggen op nieuwe aanwerf maar op het oplossen van de problemen waardoor mensen afhaken, een nog sterkere samenwerking met GLAM en de WMF zou zich hard moeten maken tegen de langdurige structurele vandalen die nu veel tijd van vrijwilligers opslokken.
 • Meer betrouwbaarheid
 • Meer diversiteit (gender gap), meer informatie over moderne onderwerpen (ik denk hierbij vooral aan YouTube, maar ook aan (nieuwe) films en series)
 • Meer focus op uitbreiden van artikels en werven van vrijwilligers die kunnen schrijven
 • Meer letten op taalfouten, de pagina's voorzien van voldoende voorbeelden. Ook handig: help mensen meer om een pagina te schrijven/bewerken. Het is moeilijk om te vinden hoe je aan een woord een link moet vastmaken, hoe je titels van ondertitels onderscheidt...
 • Meer neutraliteit. Sommige politieke lemma's zijn ronduit lachwekkend.
 • Meer ondersteuning door online training
 • Meer ondersteuning voor de kleine talen.
 • Meer schrijvende deelnemers Minder scherpe toonzetting in discussie, wellicht door meer aanwijzingen of coaching op teamwork en onderling stimuleren
 • Meer vermelden van bronnen; bijvoorbeeld zoals op de Engelse Wikipedia.
 • mentaliteit deelnemers
 • Met grote aarzeling: iets minder vrijblijvend, toets vooraf op kennis/gezindheid t.o.v kennis???
 • Met wereldwijde strategieën houd ik mij niet zo bezig. Ik beperk me even tot de praktische zaken. De Nederlandse Wikipedia zou er op vooruitgaan door meer het model van de Engelse Wikipedia te volgen. Deze is veel meer gericht op kwaliteitsverbetering (o.a. door het toekennen van niveaus aan artikelen en het gebruik van sjablonen voor artikelen die onder de maat zijn: 'stubs', artikelen zonder bronnen of met te weinig in-line referenties, enz.). Verder heeft de Engelse Wikipedia een oplossing voor mijn grootste ergernis op NL-Wikipedia, namelijk de overdaad aan (merendeels overbodige) doorverwijspagina's (DP's). Die oplossing bestaat uit het consequent kiezen voor wat wij hier de 'Amsterdam-constructie' noemen. Vergelijk bijv. [[w:nl:Koningin Wilhelmina|Koningin Wilhelmina]] met [[w:en:Queen Victoria|Queen Victoria]]. Ik - en ik neem aan andere schrijvers op Wikipedia - verdoe namelijk teveel tijd met het zoeken naar en corrigeren van links naar DP's. In een gemiddeld artikel van mijn hand gaat het dan al gauw over meer dan 100 DP's. Als dit een keer gecorrigeerd kon worden, zou dat een geweldige vooruitgang zijn. Een heleboel gebruikers, die zich nu met het zoeken naar 'foute' links naar DP's bezighouden, zouden weliswaar werkloos worden, maar misschien komen sommigen van hen dan wel aan het schrijven van artikelen toe. Voorwaar, winst.
 • Minder anonieme edits. Ik word gek van mensen zonder account die maar dom lopen te bewerken, geen idee hoe het werkt. Ik vind dat iedereen een account moet hebben en wellicht vanuit daar dat iedereen een basis cursus wiki krijgt ofzo, voordat je kan gaan bewerken.
 • minder navelstaarderij, minder onnodige bemoeienis door de WMF, beter contact tussen ontwikkelaars en gebruikers
 • Misschien dat je kan zien hoeveel mensen een pagina gelezen hebben.
 • Misschien een helder protocol opstellen met een volgorde waarin de deelonderwerpen van een lemma dienen te staan. Nu twijfel ik wel eens of mijn bijdrages een uniform geheel vormen met de pagina's van soortgelijke onderwerpen.
 • Mmm, ik had de hoop mijn onvrede te kunnen uiten over het feit dat ik ervaar dat andere, collegae, hetgeen ik toevoeg, als aanvulling dus, weer weghalen. Wat voor nut heeft het als je bij dingen die je leest een toevoeging schrijft, nieteens iets weghaald of veranderd, die door een ander weer weggehaald wordt. Triest, daarom schrijf ik steeds minder.
 • Momenteel zijn alle Wikimediaprojecten in de handen van een klein groepje pestkoppen, hier moet verandering in komen maar oppositie wordt niet getolereerd.
 • n.v.t.
 • neiging tot verambtelijking
 • niet langer "iedereen kan bijdragen", bij bewezen ongeschiktheid mensen afsluiten van bewerkingsrechten
 • niet zomaar pagina's deleten, want dan kan er niet verbeterd worden...
 • Niets
 • Niets. Er zijn weliswaar erg veel artikelen die beter kunnen, maar toch is het een mooi van-onderop proces.
 • Niks
 • nog geen idee
 • Of het tot scope behoort weet ik niet want, geen informatie. Het bewerken gaat veel te gemakkelijk waarom is het mogelijk dat iedereen oningelogd iets kan bewerken? Het voorkomen van vandalisme zou prio moeten zijn. Bijv. statische gegevens geverifieerd in wikidata niet zomaar kunnen wijzigen, en zeker niet oningelogd.
 • Oh dear...
 • Onderlinge communicatie, met name wat betreft beleefdheid en begrip.
 • Ongeregistreerde gebruikers mogen geen aanpassingen doen of geen informatie verwijderen.
 • Op de Nederlandstalige wikipedia heeft de laatste twaalf jaar een zelfselectieproces plaatsgevonden, waardoor de grootste schreeuwers en de mensen, die het grootste bord voor hun kop hebben, zijn overgebleven. Voeg daarbij de typisch Nederlandse, de beste stuurlui staan aan wal-mentaliteit en dit heeft er onvermijdelijk toe geleid dat er nog heel weinig serieuze bijdragers op de Nederlandstalige wikipedia zijn overgebleven. Op de Duits- en Engelstalige wikipedia zie jij dezelfde verschijnselen, maar in mindere mate. Wij moeten naar een systeem waar deze mechanismen worden doorbroken, anders is de ondergang van de kleinere wikipedia's, zoals de Nederlandstalige onvermijdelijk.
 • Pas
 • politieke correctheid en establishmentkarakter van WP moet dringend plaatsmaken voor een echte, vrije, kritische en objectieve informatieverstrekking
 • Positief en open staan voor verandering en diversiteit
 • Redactionele discussies die blijven spelen zouden afgesloten moeten kunnen worden Daardoor is het soms nodig om (van bovenaf) in te grijpen in het proces waarbij Wikipedianen onderling alle regels op hun taalversies afspreken
 • Saamhorigheid.
 • Snap ik niet
 • Sneller wegwerken van incapabele medewerkers
 • Soms kom je in aanvaring met mensen die als dictators over een artikel waken. Het is mij overkomen met o. a. [bewerkersnaam verwijderd]. Dit heeft mijn zin om aan de Nederlandse Wikipedia bij te dragen behoorlijk gedrukt. Je leert om bepaalde artikel en met rust te laten. Ik denk dat hier politieke structuren tegen inzetten de zaak alleen maar erger maakt, maar het zou fijn zijn als op de een of andere manier mensen op jet sociale aspect van hun Wikipediagedrag worden aangesproken. Zonder dus een politie of schoolmeestersbende in te stellen.
 • Structureel meer bewegende beelden bij artikelen
 • Terug naar de basis. Waarom is het ontstaan? wat is het in de kern en alle zijpaden en bureaucratie bij snoeien
 • Terug naar het concept van de crowdsourced wikipedia, reductie van de invloed vasn de kliekjes van de veelbewerkers.
 • Uitgaande van dat het nog steeds om de projecten c.q. Wikipedia (niet om WMNL) gaat:  De werksfeer (betere omgangsvormen), en meer duidelijke afspraken op vooral redactioneel vlak (een veel uitgebreider stijlboek voor vormgeving en tekstuele keuzes) maar ook aan de achterkant (hoe gaan we om met (massa)verwijderingsnominaties, hoe gaan we om met problematische collega's en verhoudingen, hoe gaan we om met kwaliteitsbewakingsprocessen zoals wat betekent een bewerking "als gecontroleerd markeren", hoe gaan we de transitie naar meer gebruik van Wikidata-gegevens maken, etc.).  De twee zijn nauw verbonden aan elkaar: bij gebrek aan duidelijke afspraken wordt er op meningen tegen elkaar in gewerkt, waardoor de omgangsvormen verslechteren, en vanuit de verslechterde werksfeer is het proces van goede afspraken vele malen moeizamer. Pas als de harde kern van de bewerkersgemeenschap besluit om gezamenlijk tot goede afspraken te komen, scheelt dat niet alleen in de ongelooflijke verspilling van elkaars tijd en energie (met alle zich telkens herhalende discussies en oplaaiende ruzies), maar wordt het project ook veel aantrekkelijker voor nieuwe bewerkers. Niet alleen vanwege in zekere mate betere werksfeer aan de achterkant, maar met overzichtelijke pagina's waarin de afspraken duidelijk geformuleerd staan, zal je als bewerker veel minder snel in allerlei discussies aan die achterkant verwikkeld raken (ofwel in een zoektocht naar afspraken, ofwel door een bewerking die onbedoeld tegen iemands sterke persoonlijke voorkeur in strijkt).  (einde zeepkistoptreden)
 • Veel minder bureaucratie die voortvloeit uit het oligarchische karakter van de hele gemeenschap vooral internationaal, maar zeker ook nationaal. Weer terug naar door de (actieve) gemeenschap bevestigingen van alle knoppenbezitters die (afgezien van ArbComleden) in wezen voor het leven worden gekozen.
 • Verbreding van onder-aanwezige onderwerpen. Verdieping wat nu dikwijls als NE of trivia gewist wordt (geen extra onderwerpen, wel extra info).   Sfeerbeheer
 • Verdergaande automatisering van controle van bewerkingen (m.n. vandalisme), omdat dat nu erg veel energie slorpt.
 • Volgens mij heb ik bij de vorige vraagstelling aangegeven dat ik niet geïnteresseerd ben in de Movement Strategy. Waarom dan toch doorvragen?
 • Voor mij persoonlijk kan er momenteel weinig aan verbeterd worden, behalve dan dat de mobiele versie alle functies moet bevatten die de desktop-versie heeft.
 • Voor Wikipedia: Het veel te strenge beleid voor het toevoegen van pagina's en tekstgedeelten. Het is zo niet leuk meer om bij te dragen, ik ben afgehaakt en doe alleen nog kleine toevoegingen aan bestaande teksten. Ik snap dat teksten waar en controleerbaar moeten zijn. Maar waarom bijvoorbeeld een pagina niet klein kan beginnen (en later door anderen worden aangevuld, wat toch de bedoeling van een wiki is) snap ik niet. Je kunt niet vanaf het begin volledig zijn, je vult elkaar aan.  Ook zou ik willen pleiten voor meer ruimte voor het doorgeven van ervaringen en persoonlijke kennis, die dus niet per se gebaseerd zijn op wetenschappelijke teksten. Mits vermeld waarop die is gestoeld, lijkt me die waardevol om door te geven. Voorbeeld: voor een biografie van iemand die de schrijver persoonlijk heeft gekend: feiten en beweegredenen voor bepaalde keuzes. Voor een buitenstaander zijn die vaak moeilijk of niet niet te achterhalen.
 • weet ik niet
 • Weet ik niet
 • Weet niet
 • Werkomgeving
 • Wikipedia is geen encyclopedie maar een "conversatie-ruimte". Dat houdt in dat als je daaraan deelneemt je absoluut "de vinger aan de pols" moet houden. Het heeft iets van het klassieke orakel, het kan je goed doen maar ook je "totale ondergang" bewerkstelligen.
 • Wikipedia lijkt aansluiting te missen met de sociale media. Nu maak ik zelf geen gebruik van die laatste maar ik stel me er wel vragen bij.
 • Wikipedia moet ten eerste uitbreiden, meer kennis delen en gebruikers ervaring laten opdoen door bijvoorbeeld oefeningen. Ook zou het ideaal zijn als Wikimedia gebruikt mag gaan worden als officiële bron voor kennis.
 • Zo weinig mogelijk. Persoonlijk ben ik absoluut niet gebaat bij verandering en ik ben niet de enige. Probeer liever de populariteit die we hebben te behouden en de kwaliteitsnormen nog wat te verbeteren.
 • Zoals het nu loopt vindt ik het goed ik zie zelf nog geen minpunten


Vraag 25. Hoe vaak communiceert u met andere Wikipediabewerkers via de volgende kanalen?

Anders, namelijk:

 • 2x op Wikimedia nieuwjaarsborrel geweest
 • bijeenkomsten
 • ik communiceer alleen via de projecten omdat ik dat ook van anderen verwacht (transparantie)
 • Ik ken iemand persoonlijk.
 • Ik probeer het wel eens op IRC, maar de respons valt vaak tegen. Niet populair genoeg.
 • ik via bewerkingssamenvattingen (duidelijk maken waarom de bewerking gedaan wordt)
 • in het echt
 • In persoonlijke ontmoetingen
 • irl
 • IRL
 • [verwijderd: onzin]
 • Moet de toekomst leren
 • Niets
 • ontmoeting
 • persoonlijk contact
 • procespagina's
 • school
 • Signal
 • Skype en een ander chatprogramma
 • sporadisch in levende lijve
 • TBP
 • telefoon
 • uit principe alleen op de projecten zelf
 • Vergaderingen in persoon.
 • Waarom zoveel aandacht om niet-transparant te overleggen: dat kan toch op Wikipedia gebeuren?


Vraag 29. Wat waren voor u belangrijke redenen om een bijeenkomst van/voor Wikipedianen te bezoeken?

Anders, namelijk:

 • Aanwezig als trainer
 • actieve workshops en schrijfsessies
 • Anderen vaardigheden bijbrengen
 • beginners tips geven en/of trucs leren
 • commentaar vragen
 • Het stichten van Wikipedia België
 • ik ging in de hoop andere schrijvers te ontmoeten, maar die waren er bijna niet, alleen maar regelaars...
 • Ik hield zelf één keer een lezing.
 • Maar de mensen die ontmoette bij Wikimedia Nederland bleken ook onwellevend gedrag te vertonen.
 • meewerkend in de organisatie
 • nominatie voor een prijsje
 • Om te overleggen of samenwerking te zoeken
 • Omdat ik betrokken was bij een uitreiking van iets en omdat ik een mede-wikipediaan die ik ken daar zou ontmoeten.
 • opkomen voor het belang van vrije informatie
 • praatje houden
 • prijs
 • vanwege interessant schrijfthema
 • Verkenning van de mogelijkheden
 • was in de buurt


Vraag 30. Kunt u aangeven waarom u nooit een bijeenkomst van/voor Wikipedianen heeft bezocht?

Anders, namelijk:

 • ben mantelzorger en vermijd dus buitenshuis te zijn zonder noodzaak
 • de tijd ontbreekt me
 • doorgaans zijn deze niet in het afgelegen Groningen (waar ik woon)
 • Een keuze voor een dag weg voor Wikipedia of tijd met mijn gezin is een keuze voor mijn gezin. (dus als ik vrijgezel was geweest was ik wel gekomen)
 • geen bijeenkomsten in belgië
 • geen tijd
 • Geen tijd.
 • Het gaat vaak om thematische bijeenkomsten, gebonden aan geslacht of ethniciteit o.i.d.
 • Het is vanwege mijn motorische handicap moeilijk om een bijeenkomst bij te wonen
 • ik ben hiervoor niet actief genoeg op de wikipedia
 • Ik ben niet heel erg geïnteresseerd
 • Ik ben nog minderjarige
 • Ik ben nooit uitgenodigd. Het ontmoeten van Wikipedianen in mijn regio zou ik zeker niet uit de weg gaan.
 • Ik heb geen tijd (= prioriteit) hiervoor.
 • Ik mag de meeste mensen hier niet, het liefst ontmoet andere mensen die mentaal volwassen zijn.
 • Ik richt me op de inhoud
 • Ik weet van publiciteit daaromtrent anders dan wat ik via deze enquête vernam.
 • [verwijderd: p.a.]
 • ik woon in België, wikipedia is te Nederlands
 • Ik woon niet in Nederland
 • In het dagelijks leven heb ik moeten ervaren "dat mensen mij liever zien gaan dan komen".
 • Inmiddels te oud voor.
 • Is te zeurderig en niet open
 • Jullie zijn gewoon een intolerant links clubje.
 • Kwamen slecht uit qua tijd. Zuidwesten van Engeland heeft slecht OV.
 • Matige interesse en als ik eens iets zie, dan kan ik niet.
 • neutraal blijven t.o.v. onderwerpen en meewerkende personen/gebruikers
 • niet voor behoud van anonimiteit per se, maar het is wel een factor; een ontmoeting met andere bewerkers zal best leuk en interessant zijn, maar die behoefte is er niet sterk genoeg
 • nog niet van gekomen.
 • nooit aan gedacht
 • Onaangename autistische gebruikers en trollen die het project hebben gekaapt
 • reisafstand
 • Te druk met andere zaken. Ik sluit niet uit dat ik een keer ga komen.
 • te jong
 • Te veel andere verplichtingen (ik plan dit binnenkort)
 • te ver weg
 • te volle agenda
 • tijdgebrek
 • Tijdgebrek
 • Vaak andere plannen
 • we moeten eerder de overlegpagina's gebruiken
 • Wikipedia is niet neutraal, te links en ik voel me niet thuis bij de oude garde
 • Zijn geregeld op Zaterdagen en voor een groot deel van Nederland is dat een werkdag


Vraag 31. Veel Wikipedianen hechten waarde aan hun anonimiteit binnen de gemeenschap. In hoeverre deelt u wat u doet voor Wikipedia met mensen buiten de bewerkersgemeenschap?

Anders, namelijk:

 • af en toe
 • Als mensen toevallig zien dat ik aan het werk ben vertel ik erover, anders niet
 • Het komt zelden ter sprake
 • i werk niet echt voor wikipedia
 • ik ben er open over wanneer het relevant is of ter sprake komt
 • Ik heb nooit van dergelijke gesprekken gevoerd.
 • Ik praat soms open over mijn werk voor Wikipedia
 • ik vertel mensen buiten de gemeenschap wel dát ik Wikipedia bewerk, maar niet wélke bewerkingen ik precies uitvoer.
 • Mocht het ter sprake komen dan zou ik er best over vertellen, maar dat doet hetbsimpelweg nooit
 • niet
 • Niet
 • nooit over gedacht om het te vertellen en zij vondden het tovh niet belangrijk of interessant.
 • openlijk als het ter sprake komt, maar terughoudend als het niet ter sprake komt
 • situatieafhankelijk, soms wel.
 • vetel alleen aan mensen met dezelfde liefde voor de desbetreffende pagina's. Ik ben open erover, maar vertel niet aan iedereen dat ik een filmpagina heb aangemaakt als ik weet dat het de ander toch niet boeit.
 • wanneer relevant vertel ik iets
 • Weet ik niet
 • weinig behoefte


Vraag 35. Wanneer is iemand in uw beleving een goede Wikipediaan?

Anders, namelijk:

 • al het bovenstaande, maar bovenal: als iemand artikelen schrijft, die voldoende in-line referenties bevat en daardoor als betrouwbare informatiebron kan dienen
 • alle bovenstaande als deelaspect, maar vooral de aangeduide
 • Als de bijdrage van betrokkene objectief en feitelijk en goed gefundeerd is
 • als iemand actief is op Wikipedia enkel en alleen om Wikipedia te verbeteren
 • Als iemand betrouwbare bronnen gebruikt voor bijdragen
 • als iemand constructief bijdraagt aan Wikipedia op een bepaald gebied. Dat kan zijn van alles zijn (artikelen schrijven of verbeteren, vandalismebestrijding, inwerken nieuwe gebruikers). Hierbij vind ik cruciaal dat overleg met anderen constructief gevoerd wordt.
 • als iemand constructief meewerkt aan de opbouw van de encyclopedie, maakt niet uit hoe
 • Als iemand demonstreert dat hij leesvaardig is.
 • als iemand deskundig en redelijk overlegt
 • als iemand een artikel beter maakt
 • Als iemand een goed en degelijk artikel schrijft
 • Als Iemand goed bijvult
 • als iemand goed kan schrijven
 • Als iemand goede, wetenschappelijk verantwoorde artikelen schrijft.
 • Als iemand heldere en goede artikelen schrijft
 • Als iemand hoog opgeleid is, een hoog IQ heeft, goed kan schrijven en overleggen en sociaal aangepast gedrag vertoont.
 • Als iemand inhoudelijk goede bijdragen levert
 • Als iemand kennis deelt.
 • Als iemand kennis van zaken heeft van het onderwerp waarover hij / zij schrijft, het eigen gelijk kan relativeren, recht doen aan wat anderen gezegd hebben, en dat in goed leesbaar Nederlands.
 • als iemand kwalitatief goede artikelen schrijft
 • Als iemand kwalitatief goede artikelen schrijft die zijn gebaseerd op controleerbare bronnen
 • Als iemand kwalitatief goede, onderbouwde artikelen schrijft
 • als iemand logische en objectieve argumentatie en feiten niet arrogant negeert; als iemand zich niet als een bulldozer gedraagt bij het ontdekken van foutjes; iemand die onafhankelijk denkt en schrijft, vrij van politieke correcte zelfcensuur
 • als iemand moeite doet om de kwaliteit van de info in eigen artikelen en die van anderen hoog te houden
 • Als iemand naar eer-en-geweten constructief bijdraagt; 1 goede bijdrage is daarvoor in principe al genoeg
 • als iemand neutraal, objectief en waarheidsgetrouw schrijft
 • Als iemand niet teveel voldoet aan bovenstaande kenmerken maar zich vooral tot de basis beperkt van korte en feitelijke artikelen
 • als iemand objectief de inhoud van artikelen bewerkt, beoordeelt en/of controleert
 • als iemand op vragen en opmerkingen ook reageert.
 • Als iemand overlegt op basis van artikel-ervaring en -kennis en Wikipedia niet gebruikt als een blog
 • als iemand relevante bijdragen levert
 • Als iemand schrijft over zaken waarover hij/zij goede bronnen ter beschikking heeft en zich bij inhoudelijke discussies over artikelen ook beperkt tot die onderwerpen waar hij/zij vertrouwd mee is.
 • Als iemand veel bijdragen heeft
 • Als iemand veel kennis heeft
 • Als iemand voor een onbepaalde tijd is/was geblokkeerd, deze mensen lijken meer on de inhoud de geven en minder om "de gemeenschap".
 • als iemand voornamelijk in het belang van de encyclopedie handelt in plaats van het eigenbelang
 • als iemand weinig overlegt, niet op Wikipedia noch erbuiten loopt te ouwehoeren
 • Als iemand wikipedia niet gebruik om zijn politiek correcte mening op te dringen.
 • Als iemand Wikipedia niet gebruikt om zijn of haar frustraties kwijt te raken of Wikipedia nodig heeft om te laten zien hoe goed men wel is (daar zijn zat clubs voor om dat daar te praktiseren)!
 • als iemand zich constructief, vriendelijk en kritisch opstelt
 • Als iemand zich verdraagzaam opstelt, met begrip voor de diversiteit aan andere bewerkers.
 • bijdragen heeft geleverd of nog levert
 • Bovenstaande is allemaal bijzaak. Het gaat om (1) het constructief overleggen/samenwerken voor de ander respecteren, luisteren en weten waar je beperkingen liggen en (2) goed inhoudelijk werk en dat kan van alles zijn zoals hierboven genoemd
 • Dat is voor iedereen anders. Hangt af van je persoonlijke kwaliteiten.
 • De meeste opties zijn een pre, maar geen vereiste en zeker geen garantie. Als je artikelen maar juist, neutraal, leesbaar en compleet zijn en je zoekt geen ruzie ben je wmb een goede Wikipediaan.
 • een goede wikipediaan bestaat niet
 • Een goede wikipediaan laat zich zo niet definiëren. Iemand kan zijn begonnen als een slechte wikipediaan, maar na de eerste blokkade zich hebben gebeterd, waardoor die persoon mogelijk al tien jaar een goede wikipediaan is. Voldoen aan (blokkade-eis uitgezonderd) een van bovenstaande eisen geeft een grote kans dat je een goede Wikipediaan bent, maar als je niet helemaal voldoet aan alle die eisen, ben je niet per sé een slechte wikipediaan. En uitblinken op een van de 'eisen', maar slecht scoren op een andere is ook mogelijk, dus het verschilt per wikipediaan.
 • Geen idee
 • geen mening
 • Geen mening.
 • geen schrijffouten maakt
 • iemand die respect toont voor het werk van anderen
 • iemand die zijn eigen beperkingen kent en daarbinnen blijft bij de bijdragen, inhoudelijk zowel als sociaal
 • ik heb geen enkele beleving bij het begrip 'goede Wikipediaan'
 • integer is
 • juist iemand die niet steeds op allerlei overlegfora te vinden is
 • kennis heeft van logica
 • kennis van zaken heeft
 • kwalitatief goede artikelen levert
 • kwalitatieve bewerkingen
 • Nuttige artikelen
 • ongeacht het aantal bewerkingen dat iemand doet: als zijn toevoegingen, verwijderingen of correcties steun vinden in betrouwbare bronnen en hij die bronnen ook vermeldt
 • positief kritisch bijdraagt
 • Positieve instelling bij bewerken en overleg
 • regelmatige bewerkingen en geschreven artikelen up to date houden
 • respect heeft voor andere meningen
 • sommige antwoorden zijn op zichzelf voldoende, bij andere factoren is een combinatie nodig
 • Te generaliserende vraag, alles aspecten kunnen van toepassing zijn.
 • Veel research doen, alvorens een artikel te plaatsen
 • Voornamelijk als iemand kwaliteit levert, gebruik makend van literatuur en bronvermelding
 • Wanneer die meer aan artikelen werkt dan overlegt
 • Zijn mogelijkheden en beperkingen kent
 • Zo een oordeel heb ik niet over mensen
 • Zolang men maar constructief (en beleefd genoeg) communiceert, is bijna elk van de genoemde opties iets waarmee men een "goede Wikipediaan" kan zijn (samenwerkingsproject: gezamenlijk hebben we al die kwaliteiten). Plus (door de gemeenschap) slecht te meten kwaliteiten als oprechtheid, geen verborgen agenda.


Vraag 41. Wat zijn volgens u mogelijke oorzaken van deze stress? (Bedoeld wordt: stress bij het bewerken van de Nederlandstalige Wikipedia)

Anders, namelijk:

 • Aantal mensen dat zonodig overal wat van moeten vinden, terwijl hun prestaties op artikelniveau laag zijn in aantallen, kwaliteit of inzicht
 • als iemand iets niet aanstaat, kan dat blijkbaar gewoon gewist worden (de gehele pagina)
 • als men niet schrijft met het oog op de lezer, maar het eigen gelijk
 • Als moderator neem je soms een beslissing waarvan je weet dat er altijd een partij is die hierover 'verhaal' komt halen en die is vaak overtuigd van diens eigen gelijk
 • Als schrijver bedruipt je een minderwaardig gevoel tegenover de geharnaste overlegtijgers, waarvan een behoorlijk aantal amper in de hoofdnaamruimte werkt, terwijl ze overal de stemming overheersen, tot en met de chat en andere ruimtes toe
 • andere kernwaarden hoe men zich dient te gedragen
 • Angst voor bewerkingsconflicten
 • Bedreigingen van editors die enkel fan zijn van een persoon en paparazzi geloven
 • Bewust niet-constructief overleg: opponent bleef hetzelfde punt naar voren blijft brengen zonder te reageren op de argumentatie. En daar staat een moderator gewoon met de neus bovenop.
 • censuur via trollen
 • Combinatie van hoge eisen aan mijzelf en verantwoording moeten afleggen aan nitwits
 • de werklast bij correctie slechte/onvolledige bewerking
 • Een andere manier van insteek. Je vraagt je af of de xenofobie niet aan terrein wint.
 • Eigen karakter
 • gebruikers die het samen opnemen tegen (het werk van) een andere gebruiker om zeer futiele zaken
 • geen community
 • [verwijderd: p.a.]
 • Het voelt niet goed wanneer mensen buiten Wikipedia om al een mening hebben gevormd. Ik heb wel eens gedacht dat het dan wel aan mij zal liggen. Maar ik lees ook wel eens dat mensen buiten Wikipedia overleggen, waar ik niet aan mee doe omdat ik dat niet transparant vindt en dat niet goed voelt.
 • Ik ken er niet veel van.
 • Ik wil iets snel doen, en dan maak ik slordigheidsfoutjes..
 • In vorige vraag had de mogelijkheid moeten voorzien zijn zowel de positieve als de negatieve zijden tegelijk aan te tonen.
 • Inhoudelijk onjuiste aanpassingen in mijn bewerkingen, plus de discussies daarover.
 • Je weet nooit of je artikel niet zal worden verwijderd
 • kritiek krijgen omdat men per se kritiek wil geven.
 • Mensen die hun politieke mening opdringen en niet neutraal schrijven.
 • mijn eigen onvermogen om echte kwaliteit aan te dragen
 • moderatoren die een besluit niet kunnen of willen onderbouwen.
 • na 9 jaar, en misschien ook wel door het winnen van de schrijfwedstrijd [jaartal verwijderd-privacygevoelig], heb ik minder last van andere Wikipedianen; de waardering is zo ongeveer 0, maar dat komt misschien omdat ik in de luwte werk, over onderwerpen schrijf die maar weinigen interesseren en mij weinig bemoei met anderen
 • Nauwelijks contacten. Soms onbegrijpelijk arrogante, pedante commentaren van (zelfbenoemde?) chefjes.
 • Niks
 • normale stress
 • onduidelijkheid over criteria
 • onprofessionele arbitragecommissie en groepjesvorming op Wikipedia (overleg buiten het zicht)
 • Onterechte aanvallen en beschuldigingen door medegebruikers vanuit hun eigen standpunt
 • onzekerheid
 • Onzinartikelen en vandalismepagina's door anoniemen
 • problemen met sjablonen
 • steeds terugkerende discussies, doordat er geen knopen worden doorgehakt
 • te gemakkelijk compleet verwijderen van serieus bewerkte artikelen
 • Te strenge en argwanende beoordelingen, terwijl ik alleen maar iets schrijf als ik er verstand van heb. Ik verwacht meer voordeel van de twijfel.
 • te veel clubjes
 • Te veel ruzie en agressie buiten mijn directe wikipedia werkveld, maar waarbij goede wikipedianen het slachtoffer van zijn
 • Te veel terugdraaien niet om de inhoud maar vorm
 • Te veel vandalistische bewerkingen
 • te weinig ervaring
 • Technisch moeilijk
 • Teveel mensen die gelijk willen hebben, koste wat het kost.
 • VEEL te slap beleid t.o.v. langdurige probleemgebruikers.
 • verkondiging van eigen religieuze, politieke of 'wetenschappelijke' mening. Normatief denken in plaats van descriptief.
 • Vernielzuchtig gedrag door mensen die feitelijk trollen zijn, maar toch alsmaar mogen blijven. Zij zitten soms ook in de hogere functies, zoals moderator..
 • Verwijderingsvoorstellen door mensen zonder verstand van zaken
 • Weinig constructieve feedback van sommige andere bewerkers die niet vertrouwd blijken met een bepaald onderwerp.


Vraag 42. Heeft u tips of suggesties voor het verminderen en/of voorkomen van de stress die u ervaart bij het bewerken van Wikipedia?

Ja, namelijk:

 • relativeer het belang van Wikipedia - laten we als gemeenschap eens duidelijk paal en perk stellen aan ongewenst gedrag
 • (stub) Artikels zouden vlugger moeten worden aanvaard als ze technisch en inhoudelijk correct zijn, ook al is het (Vlaamse) onderwerp minder bekend (bij de Nederlanders). Auteursrechten, NPOV, structuur, categorieën en referenties moeten natuurlijk in orde zijn.
 • Af en toe een tijdje minderen of helemaal wegblijven
 • alleen ingelogde accounts kunnen nieuwe pagina's starten.
 • als iedereen online net zo zou reageren naar elkaar als dat je in het echte leven ook doet, zou het veel negativiteit en agressie schelen.
 • Als iemand bewust of onbewust terugdraait krijg ik een rode alert. Dit is vaak zeer storend en lokt geagiteerde onenigheid uit. Persoon bewerkt de voorlaatste versie en verandert laatste tekstbijdrage, dit schijnt te resulteren in deze rode alert. Persoon die artikelbaas speelt geeft geen teken van dank of respect, integendeel hij/zij geeft denigrerende commentaren in de bewerkings-samenvattingen.   Ook krijg ik nauwelijks-relevante botalerts in blauw over bepaalde activiteiten op MetaData, maar ik weet niet hoe ik deze uit kan zetten.
 • anderen in hun waarde laten.
 • Beginners niet wegjagen, steunen, informatie geven en assisteren ipv een pagina botweg verwijderen zonder verdere informatie. Werkt wél goed bij de Duitstalige en Engelstalige Wikipedia.
 • bepaalde zeer negatieve medewerkers met een niet-constructieve bijdragen (alleen discussiëren om het discussiëren) en een oncollegiale werkinstelling bannen en langdurige artikelblokkades geven.
 • Bewerken zonder account onmogelijk maken
 • Bewerkingsrechten opschorten van notoire ruziezoekers
 • coaching programma voor senioren gebruikers die gevraagd en ongevraagd worden gewezen op hun gedrag op met name de beoordelingspagina's en hun opmerkingen bij bewerkingen die ze op pagina's verrichten
 • constructief overleg
 • Dat men Wikipedia echt gaat zien als een samenwerkingsproject en niet als een oorlogsgebied om elkaar te bestrijden. Plus de kennis die de ander meer heeft om die dan in te zetten om te helpen i.p.v. de loef af te steken om te laten zien hoe goed men wel is. Natuurlijk is het belangrijk dat de kwaliteit van de encyclopedie goed is, maar het zijn niet de Olympische Spelen waar we aan deelnemen (want daar kun je laten zien hoe goed je bent of bij een tv of radio quiz)!
 • Dat moderatoren meer uitgaan van de kennis en goede bedoelingen van de schrijvers. Dat ook kleine bijdragen worden gewaardeerd.
 • De computer afsluiten en morgen opnieuw kijken
 • De medewerkers zijn meestal erg links en veel te lang betrokken bij Wikipedia, waardoor ze denken dat het van 'hen' is en niet van de community.
 • Duidelijker regels, vastgesteld door een kleine groep medewerkers en NIET overlaten aan de "gemeenschap". Slecht dat moderatoren in principe door de gemeenschap worden benoemd en dan nog wel voor het leven. Slecht dat benoeming leden van de Arbcom niet geschiedt door middel van functie-eisen en dus nergens aan hoeven te voldoen. De meest grote onbenul kan lid worden van zo'n clubje. Ben zelf ook [info verwijderd die naar identiteit kan lijden] lid geweest, maar snel uitgestapt. [Bewerkersnaam verwijderd]  was zo'n voorbeeld : niet droog achter de oren en miste totaal de bekwaamheden om de functie goed te vervullen. Enigszins overdreven, maar een gewone werknemer moet je niet vragen om in een Raad van Commissarissen te gaan zitten.
 • Een beetje meer hulp, geduld en beter Nederlands van anderen zou welkom zijn al moet ik bekennen dat mijn eigen Nederlands ook niet altijd even best is
 • een einde maken aan censuur. Ook open naar groepen die ook in de verdrukking raken maar zelfs in deze enquête worden overgeslagen ( zoals vaders en mannen in het algemeen). Zelfs deze enquête stuurt op vooroordelen
 • Een gedragscode waarbij bewerkers onderschrijven constructief te werk te gaan, met voorbeelden van wat dat dan betekent. Vandaag worden bijvoorbeeld regelmatig hele versies teruggedraaid, met zeer beknopte of vage opgave van de reden. Beginnende Wikipedianen raken zo snel ontmoedigd. Het zou constructiever zijn als zo iemand kleine problemen gewoon aanpakt. Sommigen doen dat vandaag ook, anderen hanteren (te) snel de botte bijl. Misschien zijn er ook minder 'officiële' manieren dan een gedragscode mogelijk om dat te bereiken.
 • Een meer constructieve 'samen-schrijven' mentaliteit.
 • Een meldpunt, waar je wat feedback kan krijgen en wat steun.
 • Een tekentje waaraan je kunt zien dat iemand anders al aan het artikel bezig is dat je wilt bewerken.
 • Eerder ingrijpen bij bewerkingen door neutrale en objectieve moderatoren bij eenzijdig doordrukken van een inhoudelijk politiek gekleurd/niet neutraal standpunt.
 • En en toe een break nemen en iets anders gaan doen. Vermijd conflicten, vaak is het beter de zaken te laten gaan die de moeite niet waard zijn. Als er dan toch een conflict is, de-escalerend reageren en naar een consensus/compromis toe werken. Ga argumenten en discussies niet eindeloos herhalen. Nooit op de persoon spelen. Als je merkt dat iemand niet vatbaar voor argumenten, zoveel mogelijk negeren.
 • Er is een groep van enkele tientallen Wikipedianen, die relatief veel invloed uitoefenen op de gemeenschap. Vaak laten ze anderen te weinig ruimte om zich te ontplooien. Ook is er een groepe Wikipedianen, die al zeer lang actief is op Wikipedia, en zich tegenwoordig vooral lijken bezig te houden met het voordragen van artikelen voor verwijdering. Ze stellen zich daarmee boven nieuwere Wikipedianen, die soms inmiddels ook al jaren actief zijn. Ze vergeten dat het zelf schrijven en bewerken van artikelen het hoofddoel is. In de Kroeg zou er meer etiquette moeten zijn, zodat ook bijvoorbeeld vrouwen en niet-westerse mensen zich veiliger voelen. Ervaren Wikipedianen vergeten te vaak dat zij het zelf ooit ook hebben moeten leren, met vallen en opstaan. Het valt mij verder op hoe vaak regels rondom instituties gebrekkig zijn geregeld. Benoeming- en afzettingsprocedures en regels rondom stemmingen en peilingen zijn vaak van te lage kwaliteit.
 • Er zijn 'gewone' gebruikers die hun mening geven op verzoekpagina's voor SysOps, ArbCom, peilingen, verkiezingen, enz. enz. enz. Kan daar paal en perk aan gesteld worden? Dan komt mijn mening als schrijver nog amper aan bod. Dat kan toch niet de bedoeling zijn...?
 • Even stoppen met Wikipedia of overleg met ruzie mijden.
 • ga altijd uit van goede wil
 • Grotere rol arbcom, preventiever vandalisme bestrijden
 • Harder optreden tegen mensen die duidelijk ongeschikt zijn om op Wikipedia te werken, hetzij vanwege zelfoverschatting, hetzij wegens gebrek aan de voor samenwerking vereiste communicatieve vaardigheden
 • Het autistisch gehalte op Wikipedia is hoog. Dat maakt communicatie vaak lastig. Een oplossing is echter niet voorhanden.
 • Het blijft een hobby.
 • Het blokkeren van bepaalde personen die constant de baas willen spelen, liefst onherroepelijk voor onbepaalde tijd.
 • Het is idioot dat op iemand die al 8 keer geblokkeerd is geweest wegens persoonlijke aanvallen keer op keer de verhogingsregel niet wordt toegepast. Dat deed voor mij de deur dicht.
 • Het is niet zozeer stress, maar een onplezierig gevoel, waardoor de meeste mensen steeds minder zullen bijdragen. Jij moet eens kijken naar Stackoverflow (reputatiepunten) en YouTube commentaar (likes) waar een goede bijdrage sneller een positief gevoel op zal leveren.
 • Het verplichtend onder eigen naam werken en zich niet kunnen verschuilen achter pseudoniemen.
 • Ik snap niet waarom BN'ers uit de showbizz en sport wel en verdienstelijke rtv-programmamakers geen pagina kunnen krijgen. Ik maakte er een over een gelauwerde tv-journalist en die pagina werd verwijderd omdat deze persoon onbekend zou zijn. Er was niemand uit de gemeenschap die mijn pleidooi steunde.
 • Ik zou moeten opzoeken op het internet hoe dit moet, maar eerlijk gezegd ben ik een beetje lui.
 • kwaliteitseisen stellen en sneller blokkades voor onbepaalde tijd opleggen aan mensen die duidelijk niet aan een encyclopedie willen werken
 • Langdurige probleemgebruikers veel sneller buiten gooien (blokkade OT). Ze verpesten de werksfeer en kosten veel tijd
 • Lees een tijdje de kroeg niet.
 • Let veel en veel scherper op de neutraliteit van een artikel.
 • Maak het bewerken nog gemakkelijker. Sjablonen en bronvermeldingen zijn nog steeds een ramp qua bewerkelijkheid.
 • Maak het makkelijker om elkaar te bedanken voor een bewerking
 • Meer (technische) mogelijkheden inbouwen om thema-gericht te kunnen (samen)werken. Wikiprojecten beter omkaderen en (technisch) ondersteunen
 • Meer aandacht voor onvriendelijke of agressieve bewerkers. Is daar een meldpunt voor? Betere begeleiding van nieuwe bewerkers, met name minder snel hun artikelen voordragen voor verwijdering maar in plaats daarvan ze helpen hun artikelen te verbeteren.
 • Meer controle op accounts
 • Meer naar bronnen verwijzen; meer stimulerende woorden gebruiken, nadrukkelijker beleefd zijn
 • Meer ondersteuning door duidelijk aan te geven welke artikelen aanvaard worden.  Dit niet te laten afhangen van toevallige lezers van het artikel
 • meer openstaan voor bijdragen die nog verder verbeterd kunnen worden
 • Meer respect voor mensen met een grote staat van dienst. Minder promotie voor overleg buiten de pagina's van Wikipedia om (op bijeenkomsten na).
 • meer tijd gebruiken
 • Meer uitgaan van goede wil van medebewerkers of niet bij elk nieuw artikel van iemand anders de vraag stellen of het onderwerp wel encyclopedisch relevant is. Niet iedereen is in dezelfde onderwerpen geïnteresseerd.
 • Meer uitgaan van het goede van de mens. Bijv. als ik niet ingelogd ben wordt een bewerking veelal teruggeplaatst, terwijl als ik wel ingelogd ben wordt deze gehandhaafd. Ook meer begrip voor fouten van nieuwkomers.
 • Men dient er standaard van uit te gaan dat elke Wikipediaan het beste wil voor de encyclopedie. Echter daar mag geen plaats zijn voor haantjesgedrag en moderatoren die hun macht misbruiken om zo hun persoonlijke mening door te drukken. Klachten over moderatoren zou dus extra serieus moeten worden genomen en ook als zodanig worden onderzocht. Een moderator is niet feiloos en dient ook niet zo te worden behandeld ondanks zijn/haar lange staat van dienst.
 • mij tijdelijk blokkeren
 • minder artikelen volgen
 • Minder meedoen aan discussies en TBP
 • Misschien zouden er "erkende bewerkers" (experts) op bepaalde vakgebieden kunnen komen.
 • Moderator zijn niet meer anoniem en men kan pas terugdraaien wanneer men zelf x aantal eigen bewerkingen doet per jaar. En de terugdraairegels moeten specifieker zijn voor lagere niveaus. Goede Def van vandalisme.
 • Naar mijn mening moet iemand eerst aantonen kennis van zaken te hebben van het onderwerp waarover hij / zij wil schrijven alvorens toegelaten te worden. Ook moet men zich realiseren dat één bron geen bron is. In mijn vakgebied wort te vaak op basis van één uitspraak van één auteur een compleet artikel getoonzet.
 • Nastreven van een minder fundamentalistische aanpak van Wikipedia, beperken van invloed van niet-constructieve medewerkers
 • Net als deze enquête lijken veel bijdragers erg met wikipedia als meta-object bezig. Vergaderingen, discussies, enquêtes. Moet misschien ook gebeuren, maar ik zou het meer ontmoedigen. Ik zou liever zien dat men bezig is met het schrijven en bewerken van inhoudelijk goede bijdragen. Op dit moment is de gemeenschap naar mijn mening te veel met zichzelf bezig.
 • Niet bot verwijderen van een tekst, omdat die uit de Engelse Wikipedia is vertaald, maar nog niet in het Nederlands beschikbaar was. Voor mij een reden om inspanningen te verminderen.
 • Niet reageren op discussies. Of er gewoon stoppen met bewerkingen op wikipedia
 • Niet voortdurend vitten over een bronvermelding als er een nieuwe pagina wordt aangemaakt.
 • Niet Wikipedia bewerken, het is de domein van pestkoppen die niets om de lezers geven.
 • Notoire dwarsliggers blokkeren. Als 1 persoon continu problemen heeft met veel andere bewerkers is wel duidelijk dat het niet aan de andere bewerkers ligt. Wikipedia is geen project om mensen met (psychische) problemen op te vangen, maar om kennis te delen.
 • Open groepjes van gelijk gestremde op een onderwerp.
 • opheffen arbitragecommissie
 • Opheffen rubriek Te verwijderen, Deze rubriek roept op tot zelfcensuur, overbodige verwijdering van artikelen, eeuwige discussies of NE en WE, hetgeen uiteindelijk POV is, wat we niet willen, creëert een onaangename werkzweer. Zou vervangen moeten worden door keus tussen "nog te verbeteren/aan te vullen", "direct verwijderen gebrabbel/geklets dan wel copyrightschending".
 • Persoonlijk: mij terugtrekken (al dan niet voor langere tijd) uit het project. In het algemeen: zie mijn zeepkistverhaal.
 • Regelmatig een wiki-pauze inlassen en andere dingen gaan doen.
 • Ruimhartiger benadering van andermans bijdragen: niet meteen dingen schrappen of op de verwijderlijst plaatsen, maar constructief meehelpen om dingen te verbeteren. Fatsoenlijk overleggen, i.p.v. meteen verbeteren.
 • Sneller blokken bij onbeleefd gedrag. Moderatoren moeten letten op onwil om op overlegpagina's werkelijk te overleggen, dwz. wanneer men niet ingaat op de argumentatie en dus het overleg in feite traineert. Moderatoren moeten vaker UIT ZICHZELF bewerkers hierop aanspreken, want lang niet iedere bewerker gaat klagen als hij wordt dwarsgezeten, sommigen stoppen er gewoon mee.
 • Sommige zijn gewoon te grof. En er zijn mensen met psychische problemen.
 • Stel meer prijzen in voor gewenst gedrag ('wiki-uilen' zijn bijvoorbeeld vooral gericht op traditioneel redactioneel werk, maar kunnen breder ondersteund worden. En onderpin die dan ook met een sterkere waardering vanuit WMNL, bijvoorbeeld een waardebon.)
 • Stimuleer dat ipv het taggen of ongedaan maken van suboptimale edits, meer wordt gepoogd ze te verbeteren.
 • Stimuleer vooral overleg op Wikipedia en niet via andere platforms als sociale media, chats, e-mail en dergelijke. Dat creëert namelijk een gemeenschap buiten de gemeenschap, terwijl de kracht van Wikipedia juist voortkomt uit openheid en transparantie.
 • Strenger toezien op de werksfeer door mods en langere blokkades voor mensen die de werksfeer verpesten. [Verwijderd: p.a.]
 • streven naar aantrekken kwalitatief goede gebruikers, de kwaliteit van Wikipedia is niet zo hoog
 • Striktere regels bij de ArcCom. Ik heb soms het gevoel dat de Engelse wiki een betere sfeer heeft omdat ze gekkies er sneller afgooien.
 • Systematisch personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid. Betere analyse en omschrijving van ongewenst gedrag en trolgedrag. Betere manieren om geschikte en ongeschikte mensen van elkaar te onderscheiden. Begeleiding van vrijwilligers. 'Ontslag' voor mensen die ongeschikt zijn. Interventies die meer rust brengen in de gemeenschap. Activiteiten (zoals openbare stemmingen, 'overleg gewenst', te blokkeren personen, druk bewerkte artikelen wegens actualiteit) die systematisch aanleiding geven tot relletjes vervangen door betere alternatieven, of beter modereren. Gespreksleiders in de Kroeg en bij andere belangrijke overleggen. Kortom, meer sturing op sfeer en inhoud en op gewenste en ongewenste vrijwilligers.
 • Transparantie en openheid van overleg. Aanmoedigen dit in principe op Wikipedia te doen.
 • Veel makkelijker communicatieplatform. Technische hulpmiddelen voor bewerkingen in artikelen verbeteren.
 • vergrendelen van bepaalde stukken kennis, omdat onwelgevallige kennis in bepaalde artikelen gecensureerd wordt door gebruikers met een overtuiging. Voorbeeld: bij het lemma bijbel (christendom) kun je niet schrijven dat deze ook binnen de vrijmetselarij gebruikt wordt, omdat orthodoxe christenen (die veel over dit onderwerp schrijven) niets op hebben met de vrijmetselarij, terwijl toch echt de christelijke bijbel binnen de vrijmetselarij gebruikt wordt.
 • Voorkomen van persoonlijke aanvallen aan het adres van nominatoren op overlegpagina's; Het strenger bestraffen van zogeheten wraaknominaties
 • Werksfeer verstorend gedrag eerder aanpakken, misschien daar speciale moderatoren/coaches voor aanstellen.   Scherp controleren op artikelen die met het oogmerk van bedrijfspromotie zijn aangemaakt dus het strikt handhaven van de relevantie criteria voor met name bedrijven, stichtingen en personen. Ik erger mij daar persoonlijk aan.
 • Wikipedia minder bewerken. Laat ze het maar lekker uitvechten met z'n allen.
 • zie mijn opmerkingen bij Movement Strategy 2030
 • Zoals ik eerder al impliciet aangaf: Constructieve discussies zonder gegooi met modder of verwijten helpen de stress te verminderen.
 • zorg ervoor dat de opmaak van artikels niet teveel verschilt tussen de nl.wikipedia en de en.wikipedia, in het bijzonder het gebruik van de sjablonen. Er is een limiet aan het aantal sjablonen dat men uit het hoofd kan kennen.
 • Zorgvuldige bijdragen worden soms te snel verwijderd door onbegrip of vooroordeel. Verzoek om terugplaatsing wordt meestal afgewezen zonder goede argumenten. Ik vind dat het verwijderen van bijdragen niet te gemakkelijk moet zijn. Laat twijfelgevallen staan met een sjabloon waarin om deskundige beoordeling gevraagd wordt.


Vraag 44. Kunt u aangeven waarom u heeft overwogen/overweegt om te stoppen? (Toelichting: met bewerken van de Nederlandstalige Wikipedia)

a. Vanwege een specifieke gebeurtenis, namelijk:

 • 'Gedwongen' vertrek bepaalde moderator
 • (toegestaan) getrol
 • Afzetten en daarbij het vertrek van MoiraMoira en Arver. Niet vanwege het vertrek zelf, maar vanwege de aanleidingen.
 • Bedreigingen ontvangen
 • Behandeling van [gebruikersnaam verwijderd]  in de Kroeg
 • Blokkade die het onmogelijk maakte om fouten te herstellen
 • censuur en samenzwering vanuit een groep orthodoxe christenen.
 • De acties van sommigen ([vier bewerkersnamen verwijderd])
 • De lobby van de Wikimedia Foundation in het Europees parlement tegen privacybeschermende maatregelen en auteursrechten beschermende maatregelen.
 • een domme administrator
 • een naar dispuut met een andere gebruiker
 • halsstarrig negeren van logische, evidente feiten en argumentatie over delicate thema's zoals Bende Van Nijvel, klimaatverandering, multiculturalisme
 • Het lynchen van MoiraMoira en DirkVE en het niet aanpakken van de aanstichters.
 • het verwijderen van een pagina
 • iemand die op botte wijze snoeide in artikel (later wel netjes opgelost)
 • Ik vond de afzetting en daarbij horende persoonsbeschadiging van MoiraMoira ronduit schandalig. Zij heeft zeer veel tijd en energie in Wikipedia gestopt en werd mede door enkele gebruikers die ik wel hoog had zitten op schandelijke wijze weggestuurd. Dit kan echt niet, zo ga je niet met mensen om. De lol is wel voor een deel weg, ik was bijna gestopt.
 • in twijfel trekken van deskundigheid
 • Meerdere/combinatie: dat een onderwerp werd afgekeurd, terwijl dat door anderen was aangedragen + mijn bijdrage om hiaten in een bestaande pagina op te vullen werd te miniem geacht
 • Mijn aanvullingen worden verwijderd.
 • Mijn pagina verwijderd
 • negatieve opmerking van een andere gebruiker.
 • niet-respectvolle reactie op geuite meningen
 • Ongehoord gedrag van zowel moderator als bewerker
 • privacy schendingen
 • Specifieke personen die mij irriteren.
 • Toen een literatuuropgave werd gewijzigd door iemand die zelf de boeken niet kende, was ik er wel even klaar mee.
 • verwijderen van en bijdrage omdat die vertaald was; ik wist niet dat dat blijkbaar niet mocht of zo
 • Verwijdering artikelen op basis van dubieuze criteria (voorkeuren van collega's)


b. Anders, namelijk:

 • bewerkingsoorlogen met gebruikers die blijkbaar niet weten hoe Wikipedia werkt. Vind ik zonde om daar m'n vrije tijd aan te besteden.
 • BTNI
 • Constante aanvallen en onophoudelijke directe terugdraaiingen van hun onwelgevallige bewerkingen, door bepaalde gebruikers met politiek standpunt.
 • de rang op wikipedia is belangrijker dan de kennis van (chemische) zaken
 • Een vrij groot deel van de bewerkers is onvoldoende deskundig en taalvaardig voor het schrijven in Wikipedia.
 • eentonig
 • Er zijn een paar bewerkers die heel erg vaak bewerkingen (niet specifiek die van mij) terugdraaien onder verwijzing naar de richtlijn Privacy van Levende Personen. Deze bewerkers bepalen de facto de toepassing hiervan en reageren vaak onbeleefd, ook tegen nieuwe bewerkers
 • Gaat soms vervelen.
 • gebrek aan inkomen
 • [verwijderd:p.a.]
 • Het afzetten van MoiraMoira als moderator.
 • Het niet wederkerige gedrag van sommige zich belangrijk vindende wikipedianen
 • het voor mij persoonlijk verslavende karakter. Het kost mij veel tijd en dat heeft gevolgen voor de privésfeer.
 • Ik ben ook daadwerkelijk gestopt. Ik heb daarna tweemaal geprobeerd of ik weer plezier kon vinden in het bewerken van Wikipedia, maar ik kwam dezelfde ruziemakers weer tegen en toen was het voorgoed voorbij voor me.
 • Mods die geen knopen durven doorhakken
 • Niet alleen vanwege de werksfeer. Maar ik ben me bewust dat er belangrijkere zaken in het leven is waar we als mens denk ik te weinig rekening mee houden. Namelijk dat het na het leven niet ophoudt ook als proberen velen dat heb ik het idee weg te duwen als onzin. Maar hoe je er ook tegenaan wil kijken, als je eenmaal je leven heb afgelegd en je komt tot de ontdekking dat er wel meer is dan is er geen weg terug om nog een andere keuze te maken (de keuze ken je enkel als je leeft maken)!
 • Onnodige verwijdering artikelen; tweedeling op Wikipedia
 • Op mijn vakgebied zijn haast uitsluitend leken actief. Heb geprobeerd mijn collega's op te porren, maar tot op heden zonder merkbaar succes.
 • te veel afleiding
 • verslavend. eigenlijk zou ik liever boeken en kranten lezen.
 • werkt verslavend
 • Wikipedia heeft een linkse bias, dit komt omdat de meerderheid van moderatoren en bewerkers dat zijn. Niet neutraal.
 • Wikipedia wordt voor sommige onderwerpen een bron van desinformatie.


Vraag 47. Wikimedia Nederland wil de gemeenschap graag op de hoogte houden van bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten. Wat zijn voor u acceptabele manieren voor Wikimedia om bewerkers op de hoogte te houden?

Anders, namelijk:

 • De pagina Wikipedia:Mededelingen
 • Echt actief op Wikipedia niet als de kat in de boom.
 • een banner mits in samenspraak met de gemeenschap
 • een mailtje
 • een mass-mailing naar een voldoende geselecteerde groep gebruikers die dat niet tevoren hebben aangegeven (bijvoorbeeld: voormalige deelnemers aan vergelijkbare activiteiten, mensen die aangeven in een bepaalde regio te wonen, enz) - maar alles met mate!
 • email
 • facebook, linkedin
 • Geen belangstelling voor deze activiteiten
 • Geen mening./Ik weet het niet.
 • Gewone email
 • ik hoef hierover geen info te ontvangen
 • Ik hoef niet op de hoogte gehouden te worden
 • ik lees het in principe op Wikinews omdat daar verschillende nieuwsbrieven staan
 • Ik verhoop gelijkaardige activiteiten van de Nederlandstalige Wikipedia België
 • Ik vind het positief dat ik daar nu al veel van terug kan vinden op Wikinews. Daar mag om mij nog meer gepubliceerd worden.
 • Ik zie nu pas dat er ook via Wikinews nieuwsberichten worden gecommuniceerd. Verder geen suggesties.
 • Lekker communiceren, als je dat met een botbitje doet, heeft niemand last van "volglijstvervuiling" waar soms over geklaagd wordt
 • Niet via banners aub. Ik word gek van die dingen, het zijn er veel te veel.
 • Nieuwsbrieven
 • ook via de andere zusterprojecten
 • Via een mailinglist server
 • Via een Wikipediapagina waar je je op kunt abonneren.
 • via social media bv. groep op LinkedIn
 • Via wiki-mail een eenmalige opt-in vragen voor communicatie via een voor de ontvanger wenselijk kanaal
 • Via Wikimail, indien je je daar ook voor kan afmelden
 • via Wikinews
 • Wikimail van bewerkers die van tevoren hebben aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen
 • wp:Ontmoeten
 • Zoals nu: Nieuwsbrief met link in de kroeg
 • zoek maar lekker zelf uit - ik heb geen interesse