Toetreding Wikimedia Chapters Association

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimedia Nederland is sinds juli/augustus 2012 voorwaardelijk lid van de Wikimedia Chapters Association. Het doel van deze nieuwe 'vereniging der verenigingen' is het ondersteunen van de nationale Wikimedia-verenigingen. Zie ook de statuten: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Chapters_Association/Charter

WMNL hoort daarmee tot ruim twintig (van veertig) nationale Wikimedia-verenigingen die deel uit maken van de WCA. WMNL is behalve het respecteren van de WCA-statuten geen plichten rijker geworden. Daarom is de oprichting van de WCA überhaupt relatief makkelijk geweest.

Tot nu toe is er geen WCA-begroting. Er zijn in principe drie mogelijkheden:

  1. Incidentele financiële steun door de nationale verenigingen, zoals reiskosten of de organisatie van een werkbijeenkomst.
  2. Reguliere contributies; deze zouden via een besluit van de WCA-raad moeten worden vastgesteld. Een nationale vereniging zou dan, als ze ermee instemt, dit in haar begroting moeten opnemen.
  3. De WCA zou direct geld van de FDC kunnen krijgen. Waarom zou het geld ook eerst indirect via de nationale begrotingen gaan. De FDC stelt echter bepaalde eisen aan aanvragers. Hoe dat zal worden opgelost valt nog te bedenken.

Het bestuur vraagt nu de Algemene ledenvergadering om uiteindelijke goedkeuring van de toetreding. In de begroting voor 2013 staat een potje voor reis- en vergelijkbare kosten voor de WCA en andere Wikimedia-samenwerkingen op internationaal niveau. Als bijvoorbeeld de WCA aan WMNL vraagt om een kleine werkgroep uit te nodigen dan zou dat mogelijk zijn. Grote, substantiële bedragen zouden echter pas in de begroting voor 2014 kunnen staan.