Tot stand brengen van een gemeenschappelijk kader voor besluitvorming

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tot stand brengen van een gemeenschappelijk kader voor besluitvorming

Wat Onze beweging zal beslissingen in context nemen, omdat oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen er in verschillende delen van de wereld aanzienlijk anders uit kunnen zien. We streven naar gedeelde verantwoordelijkheid en inclusie. Om dit te laten werken, moeten we een Bewegingshandvest opstellen om een gemeenschappelijk begrip van de gedeelde principes, waarden en bestuursgedrag te definiëren en vast te leggen. Ook zal het handvest het het primaire doel van de Beweging uiteenzetten en een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid bieden voor huidige en toekomstige bewegingsdeelnemers.

Dit charter bepaalt de gedragsregels voor ons ecosysteem en dient als de basis voor het onderhouden van veilige en collaboratieve werkomgevingen die iedereen verwelkomen die zich met een constructieve motivatie aansluit. ] Wat de middelen betreft, zal het beginselen bevatten voor inkomstenbrede inkomstenstromen, een gemeenschappelijke richting en een gedeeld inzicht in hoe middelen moeten worden toegewezen, aan wie en met welk doel met passende verantwoordingsmechanismen

Waarom Een handvest van waarden en principes is van fundamenteel belang om de visie van alle deelnemers aan de beweging op één lijn te brengen en de ambities en hogere ambities van de beweging weer te geven - de visie. We willen een diverse beweging hebben, met nieuwe stemmen en gemeenschappen in besluitvormingsposities. Daarom is het van fundamenteel belang om over een gemeenschappelijk handelingskader te beschikken om te bepalen hoe we moeten samenwerken en hoe we de visie van de beweging kunnen versterken, zodat we in 2030 de essentiële infrastructuur van het ecosysteem van vrije kennis zijn geworden.

Hoe We verwachten dat het Handvest legitimiteit voor de hele Beweging garandeert, en we verwachten dat wordt beheerd doopr een wereldwijd orgaan voor governance en verantwoording .