Verslag Wikimedia Conference Berlin

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Motto

Verslag Wikimedia Conference Berlin

De voorzitter, Frans Grijzenhout, de directeur, Sandra Rientjes en bestuurslid internationaal, Ad Huikeshoven hebben de Wikimedia Conference Berlin bezocht. Het motto van de bijeenkomst was 'a host of possible dramas and exchanges', naar de tekst van een graffiti op een muur in de buurt van de conferentie. Het is een citaat uit een recensie van kunstwerk van William Leavitt, in het bijzonder over zijn werk Painted Image (1972).

De deelnemers

Het was een meerdaagse conferentie, met dertig workshops en lezingen, en deelnemers uit meer dan veertig landen. Van de lezingen en workshops zijn verslagen op meta te lezen en de meeste presentaties zijn geüpload naar commons.

De conferentie bood de gelegenheid tot netwerken en het aangaan en verstevigen van relaties. In voorgaande jaren had de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation een eigen besloten bijeenkomst en waren de trustees beperkt aanwezig tijdens avondprogramma. Bijzonder dit jaar was dat de leden van de Board of Trustees niet alleen aanwezig waren tijdens de conferentie, maar ook deelnamen aan de lezingen en workshops en zich mengden met de overige deelnemers. Dat hielp zeker de relatie tussen Chapters en de WMF te verbeteren en de opgelopen spanningen te verminderen.

Avondbijeenkomst op kantoor WMDE

WMNL ontvangt ieder jaar een grant van de WMF. Er is door de delegatie gesproken met leden van de Board of Trustees (BoT)van de Wikimedia Foundation, met leden van de Funds Dissemination Committee (FDC) en met medewerkers van het kantoor van de WMF die over grantmaking en reporting gaan.

FDC feedbacksessie

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat aan chapters steeds hogere eisen worden gesteld. Van diverse kanten is ons verzekerd dat WMNL goed bezig is, en dat de jaarplannen en rapportages van hoge kwaliteit zijn. Dat schept voor WMNL rust en vertrouwen in de toekomst.

De WMF stelt steeds hogere eisen aan de rapportages. Ze verwachten niet alleen een verslagen van activiteiten, onderbouwd met SMART gedefinieerde kengetallen en prestatie-indicatoren, maar ze verwachten ook dat chapters aan evaluatie van programma's gaan voldoen volgens welhaast wetenschappelijke methoden. Voorafgaande aan de conferentie was er een tweedaagse workshop in het uitvoeren en ontwerpen van programma evaluaties gegeven. Vanuit het WMNL-kantoor heeft projectleider Sebastiaan ter Burg deelgenomen aan die workshop.

Sebastiaan tijdens de PE&D workshop

Wikimedia Duitsland heeft in de zomer van 2013 het initiatief genomen tot het organiseren van een 'Chapters Dialogue'. Kira Krämer is negen maanden op pad gestuurd om 100 mensen te interviewen, niet alleen van chapters, maar ook van FDC, AffCom, en de WMF Office. Ze ging met veel vragen op pad. Tijdens de conferentie hebben we kennisgenomen van de bevindingen van de Chapters Dialogue.

Veelkleurige post-its illustreren de bevindingen uit de Chapters Dialogue

Het Chapters Dialogue proces eindigt met meer vragen dan waar het mee begonnen is.

Zes grote vragen

Wikimedia Duitsland stopt met dit proces, omdat ze van mening zijn geen mandaat voor een vervolg te hebben. De onderzoekster wilde ook geen conclusies trekken of aanbevelingen doen op basis van de bevindingen, gelet op haar beperkt mandaat. Een video van de presentatie en een rapport worden midden mei verwacht. Maria Sefidari heeft in een blog verslag gedaan van de presentatie.

AffCom op het podium

Tijdens de conferentie was er ook een tweedaagse bijeenkomst van de 'Affiliations Committee' (voorheen Chapters Committee). Oud WMNL-bestuurslid Lodewijk Gelauff woonde de conferentie bij als lid van de Affiliation Committee (AffCom). De conferentie en in het bijzonder AffCom werden op vrijdagavond 11 april 2014 geschokt door het nieuws dat Cynthia Ashley-Nelson die ochtend dood op haar hotelkamer gevonden was; ze was 's nachts in haar slaap overleden. Op het blog van de Wikimedia Foundation is een in memoriam verschenen.

De dag ervoor was Cynthia, vier maanden nadat ze tot de AffCom was toegetreden, gekozen als vicevoorzitter van de AffCom. De feestelijkheden tijdens de conferentie werden gestaakt en het programma werd aangepast. Binnen een uur waren er vrijwillige rouwbegeleiders paraat voor de deelnemers van de conferentie op kantoor van WMDE. Eén van hen had de pagina over rouwbegeleiding op de Duitstalige Wikipedia geschreven.
Eens in de twee jaar selecteren 'Affiliates' (voorheen Chapters) twee leden voor de BoT van de WMF. Tijdens de conferentie was er een vragen- en antwoordsessie met de kandidaten. Het bestuur van WMNL heeft tot 31 mei de tijd om de voorkeursvolgorde voor deze kandidaten kenbaar te maken.