Vragen Trouw goede doelen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vragen waar Trouw met name naar kijkt:

Beschrijf in max. 400 tekens de strategie van uw organisatie (incl. doelgroep, activiteit(en), output en beoogde effect).

 • Wikimedia Nederland wil dat nog meer mensen zelf actief worden. Publieksevenementen die een beroep doen op de actieve deelname van geïnteresseerden, zoals Wiki Loves Monuments, zijn hiervoor in het verleden al zeer geschikt gebleken. Deze activiteiten bieden een goede 'niet-traditionele' weg naar de Wikimediaprojecten, het concept vrije kennis en de Wikimedia-beweging in zijn geheel. Het algemeen publiek ziet vaker en vaker dat achter de online encyclopedie 'Wikipedia' een goededoelenorganisatie staat met naam 'Wikimedia Nederland'. Dat kan bijvoorbeeld wanneer in een krantenartikel over Wikipedia ook Wikimedia Nederland staat vermeld, waar dat relevant is. In de jaren 2012-2015 maakt de vereniging het makkelijker om meer over het principe van vrije kennis te weten te komen en geeft bekendheid aan het principe, waardoor het voor individuen of groepen zelf eenvoudiger toe te passen is. Daarmee richt de vereniging zich in eerste instantie op mensen met een affiniteit voor Wikimedia-onderwerpen zoals vrije kennis.
 • (Optie 2) Wikimedia Nederland zet zich in voor het vrijmaken van kennis en beweegt mensen en organisaties, binnen alle geledingen van de samenleving, om hieraan deel te nemen. Naast dat Wikimedia Nederland de vrijwilligers achter de Nederlandstalige encyclopedie Wikipedia online ondersteunt, organiseert zij bijvoorbeeld ook wedstrijden, workshops en andere vormen van voorlichting, om zo de drempel voor mensen om hun kennis toe te voegen te verlagen. Het samenwerken met andere organisaties binnen dit werkgebied is hierbij vaak zeer belangrijk: zij hebben de kennis, Wikimedia Nederland heeft de werktuigen.

In hoeverre werd uw doelstellingskeuze beïnvloed door de aan-/afwezigheid van andere organisaties met een gelijksoortige doelstelling?

 • Volledig

Bij enigszins of volledig: Geef een voorbeeld van een andere organisatie en hoe deze uw doelstellingskeuze heeft beïnvloed.

 • De Wikimedia Foundation Inc. (WMF) is een in San Francisco gevestigde non-profit organisatie die zich inzet voor het verzamelen en ontsluiten van vrije kennis wereldwijd. De WMF is de organisatie achter de online encyclopedie Wikipedia. De Vereniging Wikimedia Nederland is een door de WMF erkend chapter. De doelstelling van de Vereniging Wikimedia Nederland is volledig afgeleid van die van de Wikimedia Foundation. Wikimedia Nederland heeft als doel in Nederland te bereiken wat de WMF wereldwijd wil bereiken.

Hoe onderscheidt u zich van organisaties die in dezelfde (sub)categorie actief zijn?

 • Hoewel er verschillende organisaties zijn die zich inzetten voor open content, zoals de open source beweging, is Wikimedia Nederland de enige in het taalgebied die zich daadwerkelijk inzet voor het online beschikbaar maken van materialen. Wikimedia Nederland ondersteunt hierbij andere verenigingen en instellingen, om zo vrije kennis voor iedereen beschikbaar te krijgen.

Werkt uw (partner)organisatie samen met andere organisaties?

 • Ja

Zo ja, geef een voorbeeld van een samenwerking.

 1. Het ondersteunen van translationrallies voor MediaWiki helpteksten
 2. Het informeren over de Marrons, hun cultuur en geschiedenis met name in de talen van landen waar de Marron voorkomen
 3. Bootcamp museummedewerkers
 4. Afbeeldingen van kunstwerken maken "Wiki Loves Art"
 5. Afbeeldingen van Rijksmonumenten maken "Wiki Loves Monuments"
 6. Gebruik van Wikipedia in bibliotheken "Wiki Loves Bieb"
 7. Politiek relevante persfoto's van na de Tweede Wereldoorlog vrijgeven
 8. Ontwikkelen mass upload tool

Vermeld hier de namen van de samenwerkingspartners (indien van toepassing).

 1. translatewiki.net en Stichting Open Progress
 2. Tropenmuseum
 3. Amsterdam Museum
 4. Creative Commons, Stichting Museumnacht Amsterdam en Digitaal Erfgoed Nederland
 5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Open Monumentendag
 6. Biblitheek Vlissingen
 7. Spaarnestad, Nationaal Archief
 8. WM UK, WM FR en Europeana

Overweegt uw organisatie regelmatig alternatieve activiteiten (indien er middelen voor zijn etc.) om uw doelstelling te bereiken?

 • Ja: onze activiteiten blijven zich op allerlei manieren ontwikkelen en ontplooien. In 2009 begonnen vrijwilligers van Wikipedia een molenproject, met het doel om alle artikelen over molens van een specifieke afbeelding te voorzien. In 2010 groeide dit, met steun van Wikimedia Nederland, tot de nationale fotowedstrijd Wiki Loves Monuments: een wedstrijd om alle rijksmonumenten in het land op de foto te zetten èn deze afbeeldingen beschikbaar te stellen onder een vrije licentie, waardoor zij door iedereen vrijelijk gebruikt konden worden. In 2011 werd de wedstrijd op Europees niveau georganiseerd en namen 18 landen deel: voor 2012 werken we aan de mondiale wedstrijd, waarbij reeds 45 landen zich inschreven hebben.

Geef een voorbeeld van een andere activiteit die uw organisatie overwogen heeft te doen.

 • Organiseren van een conferentie over vrij cultureel erfgoed

In hoeverre beïnvloeden resultaten uit een risicoanalyse de organisatiestrategie?

 • Enigszins

Bij enigszins of volledig: Geef een voorbeeld van een resultaat uit de risicoanalyse en hoe deze de strategie van de organisatie heeft beinvloed.

 • Een groot risico is dat ieuwkomers bij Wikipedia afhaken door onvriendelijke ontvangst binnen de gemeenschap. Het jaarlijks organiseren van fotojachten zoals "Wiki Loves Monuments" helpt bij het werven en ondersteunen van vrijwilligers en leden.

Primaire doelgroep

 • Wikimedianen (bewerkers van de Wikimedia projecten, zoals Wikipedia)

Overige doelgroep(en) waar de organisatie zich op richt:

 • Medewerkers van cultureel ergoedinstellingen zoals:
  • Musea
  • Archieven
  • Bibliotheken
 • Erfgoed enthousiastelingen,
 • Docenten, studenten en leerlingen van scholen en universiteiten

Specifieke doelgroepomschrijving:

Worden de primaire doelgroep of hun directe omgeving bij de vaststelling van de strategie betrokken?

 • Ja

Zo ja, beschrijf hier hoe dit gebeurt.

Via banners op alle Wikipedia pagina's is een oproep gedaan. In de periode juli 2009 tot juli 2010 hebben op de open wiki stratege.wikimedia.org participanten gediscussieerd, overlegd en een vijfjaar strategisch plan voor de Wikimedia beweging ontwikkeld.