WCN 2011/Oproep voor sprekers

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

!!! Niet gebruiken, informatie gaat via de website www.wikimediaconferentie.nl!!


Oproep voor sprekers

De Wikimedia Conferentie Nederland 2011 is een eendaags evenement op zaterdag 5 november 2011 voor en door mensen die zijn geïnteresseerd in de de technische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Wiki's en de Wikimedia-projecten in het bijzonder, zoals de online encyclopedie Wikipedia. Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht voor Cultureel Erfgoed Instellingen. De conferentie wordt georganiseerd door de Vereniging Wikimedia Nederland, de officiële Nederlandse afdeling van de Amerikaanse Wikimedia Foundation, die projecten als Wikipedia, Wikibooks en Wikimedia Commons beheert.

Het grootste deel van de conferentie zal bestaan uit lezingen en workshops. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen die een interessant verhaal te vertellen hebben, een workshop willen geven of een discussie willen organiseren tijdens de conferentie van harte uitnodigen om een presentatievoorstel in te sturen. Een voorstel bestaat uit een korte samenvatting van de presentatie, het type presentatie (bliksemlezing, discussie, lezing, poster of workshop). De voertaal tijdens de conferentie is Nederlands, maar ook presentaties in het Engels worden geaccepteerd.

Programma, Thema Cultureel erfgoed

Tijdens de conferentie lopen er drie, mogelijk vier, sessies gelijktijdig. Eén van de thema's is cultureel erfgoed. Internationaal staat de samenwerking tussen GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) en Wikipedia zeer in de belangstelling. GLAM is in Nederland op zijn Hollands vertaald: Cultureel erfgoed. De verschillende paden zullen thematisch worden ingedeeld. Elke sessie duurt drie kwartier. Het programma begint met een gezamenlijke keynotelezing door een aansprekende of belangrijke spreker. De dag eindigt met een sessie waarin een brede discussie wordt gevoerd onder leiding van een gespreksleider.

Wikimedia onderwerpen kunnen onder andere technische ontwikkelingen betreffen, maar bijvoorbeeld ook onderwerpen over een gezonde gemeenschap.

Typen presentatie

Een sessie kan op verschillende manieren ingevuld worden:

 • Lezing
 • Open discussie
 • Workshop
 • Paneldiscussie
 • Bliksemlezing

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om, in overleg, een posterpresentatie te geven. Bezoekers aan voorgaande edities van WCN hebben te kennen gegeven interactie op prijs te stellen!

Lezing

Bij een lezing geeft de presentator uitleg over een onderwerp middels een mondelinge presentatie aan een groep bezoekers. Een lezing duurt 20 minuten, inclusief een korte periode voor het stellen van vragen door het publiek aan het einde van de lezing.

Open discussie

Bij een open discussie is de presentator discussieleider en leidt deze het onderwerp in. Vervolgens leidt de presentator de discussie tussen alle bezoekers over een of meerdere stelling(en). Hierbij wordt zo mogelijk toegewerkt naar een conclusie, een advies of samenvatting van argumenten. Deze uitkomst van de discussie kan dan openbaar worden gemaakt. Een open discussie duurt in principe 45 minuten, of kan in overleg opgedeeld worden in twee keer twintig minuten.

Workshop

Bij een workshop kan het publiek actief betrokken worden bij het onderwerp van de presentatie. Het is een zogenaamde hands-on presentatie. Hierbij zijn de bezoekers actief bezig voor in ieder geval een substantieel deel van de tijd. Dit kan zowel de vorm hebben van een uitgestippeld pad dat door eenieder wordt gevolgd met hulp, zodat de methode beter wordt begrepen, of de workshop kan een meer open karakter hebben, waarbij de presentator de deelnemers aan een gezamenlijk doel zet en ze ondersteunt in het zelf vinden van een manier.

Paneldiscussie

Bij een paneldiscussie nemen een aantal (ervarings)deskundigen plaats in een panel, waarbij zij met elkaar en met de deelnemers in discussie gaan. Het panel zal gewoonlijk een "voorzitter" hebben, welke de pannelleden bijeen zoekt, en welke ook een inleiding zal verzorgen. De discussieleider maakt geen deel uit van het panel.

Bliksemlezing

Bij voldoende interesse kan een sessie worden opgesplitst in 8 lezingen van 5 minuten. Hierbij worden presentatoren in de gelegenheid gesteld een korte toelichting op of samenvatting van een standpunt, werkwijze of project gerelateerd aan het thema, en kunnen enkele korte vragen gesteld worden. Dit is alleen te organiseren wanneer er voldoende presentaties beschikbaar zijn hiervoor, en de onderwerpen zich ertoe lenen.

Posterpresentatie

Bij voldoende interesse is er ook de mogelijkheid tot een posterpresentatie. Een presentator kan een mening, ervaring, werkwijze of project gerelateerd aan een van de subthema's toelichten middels een poster op een centrale plaats. Gedurende een bepaalde periode worden de bezoekers in staat gesteld om zich hier te oriënteren, en de presentator vragen te stellen. De poster staat in principe op zichzelf, en kan naderhand online worden geplaatst. Het is gewenst maar niet noodzakelijk dat de presentator aanwezig is op de conferentie om toelichting te geven.

Opnames van de presentaties

Het streven is van iedere presentatie een video of audio-opname te maken en deze onder een vrije licentie (zoals Creative Commons CC-BY / CC-BY-SA of GFDL) online te zetten. Als u niet wilt dat er een opname wordt gemaakt van uw presentatie (om welke reden dan ook) kunt u dit aangeven in uw voorstel.

Presentatievoorstel

Uw voorstel bestaat uit:

 • Een titel voor uw presentatie
 • Een korte samenvatting van uw presentatie (200-300 woorden)
 • Het type presentatie dat u wilt geven (zie hierboven bij 'typen presentatie')
 • Uw (echte) naam
 • Een e-mailadres of andere contactwijze
 • Eventuele opmerkingen

Contact

U kunt uw voorstel indienen uiterlijk vóór 1 september 2011 uitsluitend via het e-mailadres wcnwikimedia.org. Geef een titel aan uw presentatie en geef in 200 woorden aan welk onderwerp u behandelt wilt en op welke wijze. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor vragen. U hoort zo mogelijk voor half september 2011 of u een presentatie kunt geven.