WCN 2012/Scholieren op Wikipedia

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Spreker: Teun Lucassen

Scholieren op Wikipedia

In deze studie is er onderzoek gedaan naar de inschatting van de betrouwbaarheid van Wikipedia door VWO-scholieren. In een groot experiment met meer dan honderd deelnemers zijn scholieren uit de onderbouw en bovenbouw (2e en 5e jaar) gevraagd om de betrouwbaarheid van enkele Wikipedia artikelen in te schatten. Hierbij was de helft van de artikelen van goede kwaliteit, de andere helft was beduidend minder goed. In tegenstelling tot eerder onderzoek bleken zowel de 2-VWOers als de 5-VWOers goed in staat om artikelen van hoge en lage kwaliteit van elkaar te onderscheiden. Ze deden dit vooral door te letten op het gebruik van moeilijke woorden, bronnen, illustraties, en de lengte van de tekst. De vraag is echter in hoeverre zij hun vaardigheden ook in de praktijk benutten, want bijna de helft van de scholieren (beide leerjaren) niet kon uitleggen hoe informatie op Wikipedia eigenlijk tot stand komt. Verder is het interessant om te zien dat 2-VWO leerlingen meer het idee hebben dat hun docenten Wikipedia betrouwbaar vinden dan dat 5-VWO leerlingen dit idee hebben.

Bijzonder aan dit onderzoek is dat het is uitgevoerd door twee VWO-scholieren, Maria Dijkgraaf en Felicity Frinsel, in het kader van hun profielwerkstuk. Zij deden dit onder begeleiding van Teun Lucassen, promovendus aan de Universiteit Twente. Het eindresultaat werd door de school als bijzonder goed beoordeeld en heeft inmiddels diverse malen aandacht van de media gekregen.