WCN 2012/Wikibook

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Spreker: Jos Punie

Het gebruik van Wikimedia Commons en Wikibooks in interactieve onderwijsvormen voor het secundaire onderwijs

Een eigen papieren cursus kan de vertrekbasis worden voor een Wikibook-project. Illustraties en animaties kunnen vanuit Wikimedia Commons als verhelderende leermiddelen toegevoegd worden aan de elektronische Wikibook-versie van de cursus.

In een Wikibook over kosmografie verhelderen animaties van Wikimedia Commons begrippen als bijvoorbeeld coriolisfactor, de schijngestalten van de maan en de getijdenwerking. Dit biedt een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de papieren cursus.

De leerlingenactiviteit kan wordt via werkbladen aangewakkerd. Via gerichte vragen dienen de leerlingen zich te focussen op de teksten van het Wikibook, terwijl ook de animaties nauwkeurig bekeken moeten worden om inzichtelijke opdrachten tot een goed einde te brengen.

De werkbladen kunnen ook via het elektronische leerlingenplatform (ELP) van de school aangeboden worden. In Vlaanderen is Smartschool het meest gebruikte ELP. Leerlingen kunnen hun antwoorden via het ELP uploaden. De respons van de leraar kan individueel gebeuren en/of via een blad met standaardantwoorden.

Een ELP zoals Smartschool heeft ook een eigen Wikimodule. Hiermee kunnen ook groepstaken opgevolgd worden. Als leraar kan je een opdracht thematisch opsplitsen en voor elk thema één of meer leerlingen verantwoordelijk stellen. Via de historiek-pagina’s van zo een wiki-project heb je een meetbaar en objectief criterium voor de inbreng van elke individuele leerling; dat is iets wat bij een papieren groepswerk moeilijker in te schatten is.

Zie van deze auteur de inhoud van zijn voordracht op Wikibooks zelf