WCN 2012/Wikipedia-lemma

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sprekers: Laura van Broekhoven & Jan Auke Brink

Wetenschappelijke stagiairs vertalen onderzoek naar Wikipedia-lemma

Rijksmuseum Volkenkunde is door het Ministerie van OCW aangewezen als een wetenschappelijk kerninstituut. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines worden culturen bestudeerd. Per jaar biedt Rijksmuseum Volkenkunde circa 30 a 40 stageplaatsen voor studenten van (inter)nationale universiteiten. Daarmee zijn wij een kweekvijver voor jong talent en bieden wij studenten hands on experience met onze collecties en het museale veld.

Nu willen we de kennis die hiermee gegenereerd wordt breder delen en vinden we dat er ruimte is voor meer input van andere stakeholders. Als museum zijn wij grote voorstanders van Sharing Authority through User Generated Content. Daar maken wij ruimte voor in onze tentoonstellingen, maar ook op onze Website, Facebook en Twitter. Vanaf 2013 richten we ons Internship Program nog sterker op het delen van kennis door de bijdragen van stagiairs zowel op de website als op Wikipedia toegankelijk te maken.

In één van haar collegereeksen liet Laura van Broekhoven, hoofd van de sector Onderzoek, en tevens universitair docent, studenten aan Universiteit Leiden al Wikipedia-lemma’s schrijven als onderdeel van de eindopdracht. De resultaten zijn goed. Studenten leren zo uitkomsten op een relevante manier te delen en krijgen permanente feedback uit de hele wereld op hun bijdragen.

Het bijdragen aan of starten van een Wikipedia-lemma wordt 1 van de vaste eindproducten van een wetenschappelijke stage bij het museum. Het doel van dit project is tweeledig: stagiairs ervaring laten opdoen met het publiceren van encyclopedische informatie, en het bijdragen aan de verbetering van Wikipedia. Relevante foto’s worden aan Wikimedia toegevoegd en daardoor toegankelijk voor een breder publiek.