WCN 2016/Oproep voor sprekers

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oproep voor sprekers / Call for speakers

(English below)

De Wikimedia Conferentie Nederland op zaterdag 19 november, is de jaarlijkse conferentie over Wikipedia, vrije kennis en verwante onderwerpen. Het is dé gelegenheid voor sprekers om het publiek met hun onderwerp of project kennis te laten maken. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van het programma.

De conferentie heeft drie tracks:
1. Samenwerkingen: deze track informeert over de samenwerkingen tussen de Wikimedia-beweging met bijvoorbeeld musea, universiteiten en verenigingen
2. Wikimedia-wereld: een track over de internationale Wikimedia-beweging zelf, inclusief de vereniging Wikimedia Nederland
3. Wikipedia en vrienden: Wikipedia en haar gemeenschap, andere wiki’s en technische onderwerpen

Ook spreken op de conferentie? Dien een voorstel in! Wij nodigen iedereen met een voorstel voor een presentatie, workshop of discussie uit om een voorstel in te dienen. In basis is het programma ingedeeld in sessies van 35 minuten. Een sessie van 35 minuten bestaat uit presentatie, panel of workshop en tijd voor discussie of vragen uit het publiek. Stuur je voorstel zo snel mogelijk maar vóór 7 oktober 2016 in. Dat kan per e-mail aan info@wikimedia.nl. Geef in je voorstel het volgende aan:

WCN2015 Margreet van Dijk-41
 • Titel
 • Samenvatting (100-150 woorden): bijvoorbeeld, wat zijn de hoofdonderwerpen
 • Type sessie: presentatie, lezing, workshop, panel, open discussie, anders
 • Voorkeur sessie of bliksempresentatie
 • Naam indiener (echte naam of Wikipedia-gebruikersnaam)
 • Zeg in één zin wie je bent
 • Een e-mailadres, eventueel ook een andere wijze van contact
 • Nederlands of Engels?

Als we veel voorstellen binnen krijgen vragen we je misschien om met iemand anders samen een sessie in te vullen of een bliksempresentatie te overwegen.

Voertaal conferentie
De voertaal tijdens de conferentie is Nederlands, maar ook presentaties in het Engels zijn welkom.

Call for Speakers

The Wikimedia Conference Netherlands on Saturday, November 19th, 2016, is the annual conference about Wikipedia, free knowledge, and related topics. It is a great opportunity for speakers to present projects or developments that are related to the above mentioned subjects.

The conference has three tracks:
1. Collaborations: how the Wikimedia movement cooperates with, for example, musea, universities and associations
2. Wikimedia-world: a track on the international Wikimedia movement itself, including the association Wikimedia Nederland
3. Wikipedia and friends: Wikipedia and her community, wiki’s and technical topics

Do you want to give a talk at the conference? Submit a proposal!
We invite anyone with a proposal for a presentation, workshop or discussion to submit a proposal. The program is divided into sessions of 35 minutes. A 35 minutes session consists of a presentation, panel or workshop and discussion or questions from the audience. Send your proposal as soon as possible but before 7 October 2016 by e-mail: info@wikimedia.nl

Please provide us with the following information:

WCN2015 Margreet van Dijk-66
 • Title of presentation
 • Summary (100-150 words): for example, what are the main topics
 • Session type: presentation, lecture, workshop, panel discussion or other
 • Normal session or speed presentation (lightning talk)?
 • Your name (real name or Wikipedia user name)
 • Tell us in one sentence who you are
 • e-mail address, possibly also another way of contact
 • Dutch or English?

Please note: If we receive many proposals we may ask you present in a joint session or to consider a speed presentation.

On languages The language of the conference is Dutch, but presentations in English are welcome, too. We try to arrange the programme in a way that there is an English presentation in every time slot.