Wie zijn dat, leden

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina poogt een antwoord te geven op de fundamentele of principiële vraag van enkelen (die liever een stichting zien) wie dan wel de leden van een vereniging zouden moeten zijn?

Dus: Wie zijn de leden? Degenen die zich hebben gemeld bij het bestuur en de (door de algemene vergadering vastgestelde) contributies (geld in euro) hebben voldaan. En zoals altijd beslist het bestuur over toelating van leden.

Het lidmaatschap staat in principe voor iedereen open en is niet beperkt tot Nederlandstalige projecten. De 'local chapter'=afdeling in Nederland vertegenwoordigt de WMF en daarmee alle Wikimedia-projecten, ongeacht taal.

Zo is het elders geregeld

De Wikimedia Foundation Inc kent twee soorten leden: contributing members en volunteer members. Op de site van de Foundation is het lidmaatschap uitgelegd: http://wikimediafoundation.org/wiki/Membership De Foundation heeft nog geen betalende leden en je kunt het ook nog niet worden, zie http://meta.wikimedia.org/wiki/Membership . Maar, lees de bylaws goed, en wat er op http://wikimediafoundation.org/wiki/Membership staat: als je een account op een van de projecten hebt, ben je een 'volunteer active member' met alle rechten die de bylaws toekennen aan 'volunteer active members'.
Zou een local chapter ook twee soorten leden moeten hebben? De Franse en Duitse Chapters kennen alleen betalende leden. Niet helemaal waar, op papier kennen de statuten van de Franse organisatie ook rechten toe aan de gebruikers van de sites.

  • Wikimedia Foundation kent op papier: Contributing Active, Volunteer Active, Life, Sustaining, Sustaining/Corporate, en Honorary members (vertaald als zeg, betalend lid (of donateur-lid), niet-betalend lid (of lid-geen-donateur), lid-voor-het-leven, donateur (natuurlijk persoon), donateur (rechstpersoon), ereleden.)
  • De fransen kennen op papier: donateurs natuurlijke personen, donateurs rechtspersonen, leden (maar mij is in dit geval het onderscheid tussen donateur natuurlijke persoon en lid niet duidelijk), en gebruikers van de sites. De gebruikers van de sites hebben volgens de fransen initiatiefrecht en recht van moties op algemene vergaderingen.
  • De duitsers kennen op papier: actieve leden, ondersteunende leden en ereleden

Voorstel voor NL Wikimedia

Verzoek in Nederland is om twee soorten leden:

  1. Hoog-betalende leden met als enige verplichting contributie betalen, genoemd is een contributie van zeg vijftig euro (per jaar).
  2. Verminderd betalende leden, genoemd is een contributie van zeg vijftien euro en met aanvullende verplichtingen
minimum aantal edits op een van de Wikimedia projecten tweehonderd inhoudelijke edits op jaarbasis.
actieve betrokkenheid bij een der projecten