Wiki Loves Art 2009/Achtergrondinformatie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Zie ook www.vrijebeelden.nl

Wiki loves art NL

Wiki loves art NL is een initiatief van Creative Commons Nederland, Wikimedia Nederland en Stichting Museumnacht Amsterdam (n8). Fotografieliefhebbers, musea & erfgoedinstellingen werken samen om vrij gelicenseerde foto’s van kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea en archieven online beschikbaar te brengen, en Wikipedia-artikelen te illustreren. In de zomermaand juni vinden er in heel Nederland verschillende events plaats die uiteindelijk op 21 juni 2009, de langste dag van het jaar, eindigen in de bekendmaking van de winnaar van degene die de beste foto gemaakt heeft. Het initiatief is een vervolg op de initiatieven Wiki loves art en Wikipedia Takes Manhatten, die respectievelijk in februari 2009 in de UK, en in oktober 2008 in New York plaatsvonden.

Vrije beelden gezocht!

Wiki loves art NL speelt in op een grote behoefte aan een grotere collectie vrije beelden van (Nederlandse) kunstvoorwerpen. De beschikbaarheid van vrij gelicenseerde foto’s van deze voorwerpen is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige en aansprekende informatie over kunstenaars, kunstgeschiedenis, en kunststromingen en musea. Wikipedia is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest belangrijke bronnen van informatie. Als vrije – door iedereen te gebruiken en aan te passen – online encyclopedie maakt Wikipedia uitsluitend gebruik van beeldmateriaal dat onder een vrije licenties gepubliceerd is of waarop geen auteursrecht meer rust. Van veel kunstvoorwerpen zijn echter geen vrije foto’s beschikbaar. Ofwel doordat er op het voorwerp zelf nog auteursrecht rust (hedendaagse en moderne kunst), ofwel doordat de foto’s door de fotografen niet onder een vrije licentie, zoals een Creative Commons licentie, beschikbaar gesteld worden.

Met Wiki loves art willen we de kwaliteit en de kwantiteit van vrij gelicenseerde foto’s van (Nederlandse) kunstvoorwerpen vergroten en de informatie over kunstvoorwerpen en musea op de vrije online encyclopedie Wikipedia verbeteren. Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia, roemde eerder het innovatieve karakter van het Wiki loves art. Mensen mogen fotograferen in musea en op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het beeldmateriaal op Wikipedia.

Musea & erfgoedinstellingen gezocht!

Fotoliefhebbers, amateurfotografen en musea werken in Wiki loves art samen om vrij gelicenseerde foto’s van kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea, archieven en verzamelingen online beschikbaar te brengen. We vragen Nederlandse musea & erfgoedinstellingen om werken uit de collectie aan te wijzen waarop geen auteursrecht meer rust of waarvan zij de benodigde rechten hebben om het maken en verspreiden van foto’s toe te staan. Op basis van deze lijst met objecten nodigen we een breed publiek uit om foto’s van deze werken te maken en onder een vrije licentie beschikbaar te stellen.

Deelnemende musea & archiefinstellingen stellen hun eigen huisregels op waar de deelnemers aan de wedstrijd moeten houden tijdens het fotograferen. Ook kunnen zij eigen events en/of prijsvragen organiseren om het nog aantrekkelijker te maken om deel te nemen. In de maand juni kunnen foto- en kunstliefhebbers op pad om objecten te fotograferen in musea verspreid over heel Nederland. Een jury bestaande uit professionals uit de museum- en fotowereld zal de foto’s beoordelen. Onder alle bijgedragen foto’s zullen tijdens een openbaar eindevent een aantal waardevolle prijzen uitgereikt worden. We willen hiermee niet alleen het aanbod van vrij foto’s te verbeteren, maar ook de discussie over de rol van open en collaboratieve online platforms in de museumwereld aanzwengelen.

In het kader van dit project willen wij daarom ook ruimte creëren voor een uitwisseling tussen musea, hun bezoekers en de Wikipedia gemeenschap. Hiervoor zal er op Wikipedia NL een pagina aangemaakt voor het project waar alle deelnemers informatie over aangesloten musea en de belangrijkste spelregels kunnen vinden en zal er op Facebook of Hyves een groep worden aangemaakt waar deelnemers en musea elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen over het project.

Collecties & communities verbonden

Uit de ervaringen van het Brooklyn Museum en de andere aangesloten musea & erfgoedinstellingen van Wiki loves art blijkt dat er veel animo voor het project is. Op de internationale fotowebsite Flickr staan inmiddels 3868 foto’s die door 336 leden geplaatst zijn. De Facebook-groep Wiki Loves Art bestaat inmiddels al uit 438 leden. Wiki loves art NL is voor Nederlandse musea & erfgoedinstellingen een uitgelezen kans om een groot en jong publiek van kunst- en cultuurliefhebbers aan te spreken en op een innovatieve manier kennis te laten nemen van de rijkdom van de collecties. Daarnaast zal de collectie beter op internet toegankelijk zijn en zal de collectie verrijkt worden van metadata en relevante contextinformatie. Om het initiatief extra ruchtbaarheid te geven zullen Creative Commons NL, Wikimedia NL en de n8 regelmatig verslag doen van de resultaten van het initiatief op hun eigen blogs en hiervoor hun publiciteitsmiddelen inzetten.

Planning

Conceptfase Februari 2009 is de conceptfase van het plan. Hierin worden lijsten opgesteld van potentiële deelnemende musea & erfgoedinstellingen.

Werving musea & erfgoedinstellingen In maart worden gezamenlijk musea & erfgoedinstellingen benaderd voor deelname aan het project en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst musea & erfgoedinstellingen Tijdens de informatiebijeenkomst begin april wordt het initiatief toegelicht en gekeken naar de stappen die musea & instellingen moeten nemen om mee te kunnen doen. Advies over auteursrecht zal op deze bijeenkomst ook ter beschikking komen.

Kickoff event Begin juni vindt er een kickoff event plaats.

Midzomernacht event Op 21 juni vindt de uitreiking van de beste foto plaats tijdens een informeel en publiek event.

Organisatie

Creative Commons Nederland Creative Commons Nederland (CC-NL) is een samenwerkingsproject van Waag Society, Nederland Kennisland en het Instituut voor Informatierecht (IViR). CC-NL streeft de ontwikkeling en promotie van en de voorlichting over de Creative Commons-licenties in Nederland na. De licenties stellen makers in staat om hun auteursrechtelijk beschermd werk voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht hen biedt, wordt opgegeven. Hiervoor zijn een aantal standaardlicenties ontwikkeld die gratis en openbaar op het internet beschikbaar zijn.

Wikimedia Nederland De Vereniging Wikimedia Nederland heeft tot doel om vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm te verzamelen en ontsluiten, vast te leggen en te bevorderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de vrijwilligers van de Wikimediaprojecten en de Wikimedia Foundation, en worden diverse activiteiten ondernomen en georganiseerd. Dankzij de servers en het netwerk van de Wikimedia Foundation kunnen duizenden mensen werken aan de projecten van de Foundation: Wikipedia, de vrije encyclopedie, WikiWoordenboek, Wikiquote, Wikibooks, Wikiversity, Wikinews, Wikisource, Wikispecies en Wikimedia Commons. De informatie op deze websites is gratis beschikbaar voor het publiek en vooral: vrij te bewerken en te verspreiden door iedereen.

Stichting museumnacht Amsterdam: N8 De n8 is het jongerenplatform van de Amsterdamse musea. Ze is opgericht om vanuit een jonge doelgroep (18-35) na te denken over de toegankelijkheid van musea. De jaarlijkse museumnacht is het bekendste project. Vanuit dezelfde gedachte is n8.nl inmiddels uitgebreid tot een site die het hele jaar nieuws en achtergronden brengt over musea in Amsterdam. De n8 zal als marketingpartner Wiki loves art NL bekend maken onder haar jonge doelgroep door on & offline communicatie.