Wikipedia publieksactie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het jaarplan 2014 van Wikimedia Nederland is als plan opgenomen: ‘Een publieksactie om onder het grote publiek de kennis over bepaalde basis-feiten van Wikipedia te vergroten’. Er is een werkgroep van vrijwilligers, bestuursleden en kantoormedewerkers die zich hiermee bezig houdt. In de afgelopen periode is er geïnventariseerd wat er over een dergelijke actie al reeds is bedacht en is er bij enkele chapters nagevraagd of zij ervaring hebben met een publieksactie.

Achtergrond

Uit het Motivaction onderzoek blijkt dat de kennis van het grote publiek over Wikipedia beperkt is, vooral op aspecten als vrijwilligersparticipatie en financiering. In 2014 zal WMNL een publiekscampagne ontwikkelen om het publiek beter te informeren over Wikipedia. Contactpersoon: Justus de Bruijn justus[at]wikimedia[punt]nl.

Briefing document voor bureaus

Vorige zomer gingen we op zoek naar een bureau dat met ons de publieksactie kon uitwerken en vormgeven. We hebben vier bureaus benaderd, met drie hadden we een nader gesprek. Dat gebeurde op basis van deze notitie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor bureau MV, omdat hun benadering het beste aansloot bij onze wensen.

Focus

Als focus van de campagne is gekozen “Wikipedia wordt gemaakt door vrijwilligers”. Een keuze die recht doet aan de waardering voor het werk van alle vrijwilligers die Wikipedia groot hebben gemaakt. Er is dus gekozen voor een puur informatieve campagne die niet wordt gecombineerd met een oproep (tot geld doneren, bewerken of lid worden van Wikimedia Nederland). Onze boodschap moest compact zijn en daarom richten we ons op vlaggenschip Wikipedia. Er zijn nog meer aspecten van de Wikimedia beweging die de moeite waard zijn om te communiceren, maar het is belangrijk dat de boodschap eenduidig en kenmerkend is. Mogelijk dat we in eventuele opvolgende publieksacties een ander kenmerk onder de aandacht kunnen brengen. Enkele Wikipedianen zullen te zien zijn in de campagne, die voornamelijk via social media zal lopen.

De begeleiding van bureau MV was in handen van een werkgroep bestaande uit Hay Kranen, Erik Zachte, Sindy Meijer, Justus de Bruijn en Sandra Rientjes. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Wikimedia Nederland op 17 januari is de opzet van de publieksactie gepresenteerd.

Communicatie

  • Jaarplan
  • Nieuwsbrief
  • Presentatie nieuwjaarsborrel