Wikipedian in Residence KB & NA

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Hay Kranen (1983), de eerste Nederlandse Wikipedian in Residence
Foto:Sebastiaan ter Burg

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) willen de grootste collectie papieren erfgoed van Nederland graag in dienst stellen van Wikipedia en aanverwante Wiki-projecten. Daarom hebben beide instellingen een gezamenlijke Wikipedian-in-Residence aangetrokken.

Na een sollicitatieprocedure in juni hebben de KB en het NA uiteindelijk de ervaren Wikipediaan Hay Kranen in huis gehaald om een brug te vormen tussen de rijke (papieren en digitale) collecties van de KB en het NA en het hergebruik van deze content op Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikisource. Hay is een initiator, coördinator en facilitator van projecten en evenementen die de samenwerking tussen de KB, het NA en de Wiki-gemeenschap gaat uitbouwen en versterken. Zo wordt er een basis gelegd voor een meer duurzame relatie tussen de KB en het NA en de projecten van Wikimedia. Hay is met zijn werkzaamheden begonnen op 7 oktober 2013 en zal 9 maanden later het project afronden.

De KB en het NA zijn de eerste Nederlandse erfgoedinstellingen die zo'n Wikipedian-in-Residence in huis gaan halen. Hiermee treden ze in de voetsporen van vermaarde buitenlandse instituten zoals het British Museum, het Smithsonian Institution, het Paleis van Versailles en het MoMa.

Achtergrond van het project

De KB geeft iedereen duurzaam toegang tot Nederlandse publicaties. Als 'nationaal geheugen' beheert het NA de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn. Gezamenlijk hebben beide instellingen de grootste collectie papieren erfgoed van Nederland, met nationaal én internationaal belang.

Beide instellingen zijn druk bezig hun papieren bezit te digitaliseren en online te brengen, zodat veel meer mensen deze rijke schatten kunnen ontdekken. Zo biedt de KB bv. fraaie webexposities, Historische Kranten of achtergronddossiers en heeft het NA gahetna.nl

Om dit cultureel-wetenschappelijk erfgoed zo breed mogelijk te verspreiden zorgen de KB en het NA ervoor dat hun content ook op landelijk en internationaal niveau te vinden is, bv. via het Geheugen van Nederland en de Europese erfgoedportal Europeana. Daarnaast proberen zij – binnen de beperkingen die het auteursrecht geeft - zoveel mogelijk van hun gedigitaliseerde bronnen onder open voorwaarden aan te bieden, om zo vrij (her)gebruik door en voor iedereen mogelijk te maken.

Wikipedia, de vrije encyclopedie waar iedereen aan mee kan helpen, is met 500 miljoen unieke bezoekers per maand één van de meest geraadpleegde bronnen ter wereld. Deze door vrijwilligers gerunde site is voor heel veel Nederlanders (na Google) het eerste startpunt bij het vinden van informatie; 93% van de bevolking weet Wikipedia te vinden. De sites van de KB en het NA zijn maar bij zo’n 6% van de bevolking bekend. Wikipedia is daarom een ideale plek om de content en kennis die de KB en het NA in huis hebben breed onder de mensen te brengen. Dit gebeurt nu al op incidentele schaal, zo wordt bv. in het artikel over Prinses Beatrix verwezen naar de Historische Kranten van de KB en in het artikel over Perzische Golf naar de kaartencollectie van het NA. Ook heeft er in september 2010 een beelddonatie van ruim 1000 foto's van politici en beroemde gebeurtenissen plaatsgevonden aan Wikimedia Commons. Door de vrijgave juni 2012 van ruim 140.000 afbeeldingen door het Nationaal Archief uit het ANEFO fotoarchief als open data (cc-by-sa-3.0-nl) is er door uploads van vrijwilligers op Wikimedia Commons een nieuwe categorie met ruim 5300 afbeeldingen ontstaan.

Er was tot nu toe echter nog geen sprake van een meer vastomlijnde samenwerking met Wikipedia. Maar als het aan de KB en het NA ligt, komt daar op korte termijn verandering in; deze instellingen willen binnenkort graag hun papieren en digitale collecties in dienst stellen van Wikipedia-gemeenschap. De KB en het NA werken hierbij samen met Wikimedia Nederland, de vereniging die de Nederlandse vrijwilligers die aan Wikipedia en aanverwante Wiki-projecten werken ondersteunt.

Typische projecten van een Wikipedian-in-Residence

De Wikipedian-in-Residence is in het algemeen een initiator, coördinator en facilitator van projecten en evenementen die de samenwerking tussen de 'gastinstelling' (in dit geval de KB en het NA) en de Wiki-gemeenschap gaat uitbouwen en versterken. Denk hierbij bv. aan

  • Het organiseren van schrijfdagen (edit-a-thons) om samen met Wiki-vrijwilligers, geïnteresseerde studenten, scholieren en overige leden van het publiek Wikipedia-artikelen te bewerken. Op 13 mei 2013 werd in Utrecht zo'n schrijfdag gehouden, de pagina van de Europeana Fashion edit-a-thon geeft een goede indruk van de opzet en uitkomsten van zo'n dag.
  • Het organiseren van challenges, lezingen, colleges, bijeenkomsten, backstage-rondleidingen en andere evenementen
  • Het geven van voorlichting over Wikipedia (en overige Wikimedia-projecten) en haar gebruiken, normen en waarden etc.
  • Het gebruik van Wiki-content in de eigen websites van de gastinstelling stimuleren
  • Het coördineren van donaties van publiek domein scans, foto’s en andere media-bestanden van de gastinstelling aan Wikimedia Commons

Op de Engelstalige Wikipedian-in-Residence pagina vind je aanvullende informatie over de aard van een WiR-project.

Vragen en antwoorden over het project

Vragen en antwoorden over dit project staan op een aparte pagina Vragen en antwoorden Wikipedian-in-residence KB en NA.

Onderaan deze pagina vind je een aantal vragen en antwoorden die specifiek over de vacature voor de WiR gaan.

Werving en vacature Wikipedian in Residence (gesloten)

De werving voor de eerste Wikipedian-in-Residence van Nederland is gesloten. Hij liep van 24 mei t/m 15 juni. De keuze is gevallen op Hay Kranen. De vacaturetekst tref je hier aan.

Leer- en aandachtspunten bij het opzetten van een WiR-project

We hebben bij de (interne) voorbereiding van ons Wikipedian-in-residence project bijzonder veel baat gehad bij alle vrij beschikbare informatie die andere WiR-GLAMs hebben gedeeld. Zonder deze informatie hadden we nooit .... Lees verder op Leer- en aandachtspunten bij het opzetten van een WiR-project

Externe links

Evenementen & bijeenkomsten

In het kader van deze samenwerking organiseren de KB en het NA allerlei evenementen, al dan niet bijgestaan door de Wikipedian-in-Residence Hay Kranen. Ook bezoekt de Wikipedian-in-Residence conferenties, seminars, workshops en andere evenementen om daar te spreken over het project. Daarnaast bezoeken de GLAMwiki-coördinatoren van de KB en het NA diverse Wiki-bijeenkomsten om contact te houden met de community en hun kennis over het Wiki-universum up-to-date te houden We houden er een overzicht van bij op onze projectpagina op Wikipedia, onder de tab Evenementen & bijeenkomsten

Presentaties

Een overzicht van presentaties die gegeven zijn i.h.k.v. dit project vind je op onze projectpagina op Wikipedia, onder de tab Presentaties & documenten. Hier vind je ook artikelen, achtergronddocumenten, brochures, folders etc.

Projectresultaten

We houden een overzicht bij met de harde en zachte resultaten van het WiR-project op onze projectpagina op Wikipedia, onder de tab Resultaten

Projectinformatie in het Engels

Om ons project ook voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk en begrijpelijk te maken, houden we ook een projectwiki bij op de Engelstalige Wikipedia bij.