Wikiplay

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Red Urban, een digitaal reclamebureau gevestigd in Amsterdam, heeft Wikipedia een bijzondere donatie gegeven. Geen donatie in geld maar een donatie in de vorm van een idee. Zij hebben een visuele schets gemaakt van een game op basis van de vrije kennis die in Wikipedia beschikbaar is (zie URL/Verwijzing onderaan dit artikel).

In dit document wordt het idee verkend en enigszins uitgewerkt. Er is een bijlage met de grafische uitwerking. Het doel van beide documenten is een bijdrage leveren aan een goede besluitvorming.

De game

Het idee is een mobile game te maken waarin max. 4 mensen een spelkring vormen en tegen elkaar spelen. Je nodigt thuis of onderweg deelnemers uit. Je kunt de game dus overal spelen waar een verbinding is (gsm, Wifi, kabel). De samenstelling van de kring kan per game wijzigen. Op je display (smartphone, tablet) verschijnt een vraag met een multiple choice antwoord. Eén daarvan is goed. Heb je het goede antwoord dan win je een puzzelstukje op de wereldbol van Wikipedia. Zie bijlage. Iedere ronde kent een eigen onderwerp. In het gevisualiseerde voorbeeld in de bijlage is dat bier. Op de wereldbol van Wikipedia zitten, pakweg 54 puzzelstukje. Wie het eerste 14 puzzelstukjes heeft is de winnaar van die ronde. In de volgende ronde kiezen de deelnemers een nieuw onderwerp. Tot zover het idee. Kijk even naar het spel in de bijlage. Je kunt je daarmee gemakkelijk een beeld vormen.

Wat te doen?

Ik heb een eerste uitwerking gemaakt. Die zal ongetwijfeld kunnen worden aangevuld. Verbeteringen/ aan vullingen zijn dan ook van harte welkom.

Wat te doen ?

 1. Het opstellen van de logica/ de spelregels van de game;
 2. Het maken van een functioneel ontwerp voor de app / het programma;
 3. Het ontwikkelen van onderwerpen met een set vragen en antwoorden op basis van de informatie uit Wikipedia;
 4. Het opzetten van een projectgroep.

Stap 1 het opstellen van de logica/de spelregels

Ik stel me voor dat de spelregels worden ontwikkeld aan de hand van een uitgewerkte set vragen en antwoorden van een paar onderwerpen. Gewoon net als een kaartspel. Dat is de start. De game wordt gespeeld en de ervaringen worden omgezet in spelregels. Die spelregels dienen als input voor de ontwikkelaars van de app.

Stap 2 het maken van een functioneel ontwerp voor de app

Er is een aantal functionaliteiten die de app moet bevatten, zoals :

 • De bovengenoemde spelregels;
 • Functionaliteit om een spelkring te vormen en te onderhouden;
 • Bijhouden en presenteren van de voortgang (scores en uitslag);
 • Functionaliteit om te bepalen wat het goede antwoord is;
 • De mogelijkheid om user generated content toe te voegen.

Deze lijst is ongetwijfeld niet compleet, maar hij geeft wel een beeld van wat ontwikkeld moet worden. Bij de app gaat het om de functionaliteit om een spelkring te vormen en te onderhouden, evenals de functionaliteit om het goede antwoord te bepalen op basis van artikelen, die tekst en slechts beperkt gekwalificeerde data bevatten.

Stap 3 het ontwikkelen van de vragenset

Dat hoeft niet moeilijk te zijn, maar zal wel veel werk vragen. Stel dat je een maximum neemt van 108 (wellicht 224, meerdere vragen per wiki, puzzelstukje) vragen (één vraag per Wiki-puzzlstukje) en voor de start wil je 30 onderwerpen aanbieden dan zal dat wat spitwerk vragen. De eerste set van pakweg 30 onderwerpen moet gereed zijn als het spel wordt gelanceerd. Uitbreiding van het aantal onderwerpen kan door ieder lid van de Wikipedia community worden gedaan. Dat is een van de sterke kanten van Wikipedia.

Eenduidige antwoorden vinden in een tekst georiënteerde verzameling als Wikipedia is een tikkeltje lastig en ik stel me voor dat dat moeilijk in logische regels is te vatten. Zeker bij de start zal het dus handig zijn een aparte verzameling met antwoorden samen te stellen en een optie te bieden het antwoord op juistheid te controleren door te verwijzen naar het artikel dat er bij hoort.

Stap 4. het opzetten van een projectgroep.

De samenstelling zie ik als volgt voor me, ingedeeld in resultaatgebieden :

 • Spelregels;
 • Ontwikkeling app/programma;
 • Ontwikkelen onderwerpen en vragensets;
 • Relatie WMF en relevante Chapters;
 • Relatie met geinteresserde instellingen (dat zou een latere stap zijn).

Wat kun je er nog meer mee?

De onderwerpen en de bijbehorende vragenset kun je een moeilijkheidsgraad meegeven en op die manier toespitsen op een doelgroep binnen de gebruikers van Wikipedia. Bijvoorbeeld :

 • sets voor kinderen, scholieren in het voortgezet onderwijs (optioneel: later)
 • sets voor patienten per ziektebeeld (hart-, hersenziekten, oncologie etc);
 • sets voor sportliefhebbers (WK, EK, Championsleague, per type sport);
 • sets voor “hot issues”, zoals MH17, Ebola, ISIS, EU belastingen etc;
 • etc.

Onderwerpen te over. De kracht hiervan is ook dat je per doelgroep de vrije kennis kunt distribueren binnen de grenzen van de game. Onderwerpensets uit andere taal gebieden overnemen;

 • Toepassen als lesmateriaal in bijvoorbeeld talen of muziek;
 • In-game donatie systeem en/of betaalmechanisme bij upgrade (nieuwe vragensets, Je kunt aan de winnaar of de verliezer vragen een donatie te geven van bijvoorbeeld 5€cent aan Wikipedia of een goed doel met behulp van een SMS-je.
 • Je kunt instellingen als de Hersen- of de Hartstichting verleiden hun documentatie op Wikipedia te zetten en op basis daarvan een vragenset te vullen (optioneel/ later).

Ik weet zeker dat een leuke brainstorm nog veel meer ideeën over de toepassing zal opleveren.

Groeten, JustusdB,


Opmerkingen van peers

Ik heb de beschrijving van het idee van Wikiplay voorgelegd aan een aantal mensen. Hieronder hun opmerkingen en mijn commentaar. Constructieve aanvullingen zijn zeer welkom. N.B. Het voorstel Wikiplay gaat niet om het willen hebben van een spel om het spel zelf. Voor mij is het een van de middelen om :

 • Het gebruik van Wikipedia nog leuker te maken dan het al is;
 • Iets te bieden dat is aangepast aan doelgroepen (kinderen, scholieren, patienten, vakbroeders (WikiplaybouW (!?)). We werken dan in plaats van “van binnen naar buiten” omgekeerd namelijk “van buiten naar binnen”, gericht op de gebruiker. Je biedt een platform waarin je (vak)groepen hun eigen module in het kennisspel kunt laten opstellen, zoals het nu met artikelen gebeurt;
 • Ik verwacht dat een dergelijke “product” zal bijdragen aan het positieve imago van Wikipedia. We geven aan dat we op verschillende manieren actief aan ons ideaal van vrij kennis werken;
 • Het idee verdient een zorgvuldige afweging. Het huidige concept is niet heilig.

Opmerkingen/ aanvullingen van Ad Huikeshoven (Wikimedia)

* Ad : Het woordmerk WikipediA is een trademark geregistreerd door de Wikimedia Foundation. WikiplaY met een ook een eindhoofdletter lijkt er sterk op en zal in de ogen van de WMF inbreuk maken op hun woordmerk.

 • * JdB : Het is niet de bedoeling het WMF-beleid niet te volgen. Ergo we zullen desgewenst een wat andere naam moeten verzinnen, tenzij, als ook aan andere voorwaarden is voldaan, WikiplaY door de beugel van het WMF kan.

* Ad : Het Wikipedia puzzellogo beeldmerk is een trademark geregistreerd door de WMF. Het door het bureau getoonde woordmerk en beeldmerk wijken af van de visual identity guidelines opgesteld door de WMF.

 • * JdB : Het is niet de bedoeling het WMF-beleid niet te volgen, dus aanpassingen aanbrengen of toestemming krijgen om af te wijken.

* Ad : Het spelontwerp leunt letterlijk op Trivial Pursuit - de uitgever van Trivial Pursuit claimt hoogstwaarschijnlijk rechten op hun spelontwerp.

 • * * JdB : daar kun je op verschillende manieren op reageren, namelijk :
 • * * Met de producent van Triviant gaan praten en tot een gezamenlijk product komen dan wel de producent vragen voor Wikipedia een uitzondering te maken. Ik weet niet hoe het zit met dat soort rechten maar het lijkt me sterk dat nu elk vragenspel met multiple choice vragen onder dat recht valt.
 • * * Een ander spelsysteem ontwerpen, bijvoorbeeld met een klein dambord waarop je eerst op je tegenspeler het recht op het beantwoorden van een vraag moet verwerven of het recht een onderwerp te kiezen.
 • * * Wat we met onze creatieve vermogens nog meer verzinnen.

* Ad : Een endorsement op een IEG gaan ze niet krijgen. In de huidige opzet zit er nog geen enkel aanknopingspunt voor de grant commissie om een dollarcent toe te kennen voor dit project.

* Ad : Het voorstel wordt beter als het woord- en beeldmerk eruit gaan inclusief iedere suggestie dat dit een op enigerlei wijze door de Wikimedia Foundation of Wikimedia Nederland erkend spel zou zijn (in ieder geval in deze fase). Haal de verwijzing naar Trivial Pursuit eruit en zorg dat het ook niet op Trivial Pursuit lijkt.

 • * JdB : Mijn eerste voorkeur is te voldoen aan de voorwaarden van het WMF, ook al wordt de aanvraag voor een grant afgewezen. Ik wil geen ruzie of andere ongemakken. Het uiteindelijke spel, in welke vormgeving of volgens welke speelwijze dan ook, kan ook buiten WMF worden gemaakt, zelfs door onze eigen community of in samenwerkingen met het Duitse of Engelse Chapter. Een optie is dus een ander spelsysteem ontwerpen, bijvoorbeeld met een klein dambord waarop je eerst op je tegenspeler het recht op het beantwoorden van een vraag moet verwerven of het recht een onderwerp te kiezen.

Opmerkingen/ aanvullingen van Sebastiaan ter Burg (Wikimedia)

* Sebas : Voor de realisatie van dit project is er technisch geen belemmering vanuit de platformen. Uit DBpedia en Wikidata zouden gegevens op te halen moeten zijn om dit te realiseren. Ondanks dat gegeven denk ik dat het wel verstandig is om dit idee in een vroeg stadium eens door te nemen met de foundation. Ik moet dan vooral denken aan Fabrice Florin van het Multimedia team;

 • * JdB : Eens

* Sebas : Omdat er duidelijke verwijzingen naar Wikipedia worden gemaakt en in het huidige voorstel ook gebruik gemaakt wordt van een wereldbol die lijkt op het Wikipedia logo, is het raadzaam om in de werkzaamheden rekening te houden met correspondentie met het juridische team van de foundation. Het merk Wikipedia is geregistreerd en wordt beschermd. Samen met hen zal gekeken moeten worden hoe de verwijzingen gemaakt kunnen worden en welk gebruik van de logo's toegestaan is.

 • * JdB : Eens

* Sebas : Nu staat de projectgroep als laatste in het overzicht. Ik zou voorstellen om de volgorde te veranderen:

 • * Korte inventarisatie draagvlak en haalbaarheid (contact met Multimedia Team en Legal)
 • * * Uitwerken project
 • * * Vormen werkgroepen
 • * * Gameplay
 • * * Functioneel Ontwerp
 • * * Technisch Ontwerp
 • * * Content
 • * * Communicate
 • * * * Etc.
 • * JdB : In een volgend stadium meenemen. Ik heb resultaatgebieden neergezet. We willen hetzelfde.

Opmerkingen/ aanvullingen van Frans Grijzenhout (Wikimedia)

* Frans : Dit is een aantrekkelijk idee. De informatie van WP wordt in spelvorm ter beschikking gesteld. Dat zal vast een andere doelgroep aanspreken dan wij nu bedienen.

 • * JdB : De mogelijkheid om de ontsluiting van WP-kennis toe te kunnen spitsen op een groep met een bepaalde belangstelling is voor mij de belangrijkste toegevoegde waarde.

* Frans : Wikidata (en WP commons, er is vast behoefte aan afbeeldingen) komen eerder in aanmerking dan WP denk ik.

 • * JdB : OK, nemen we mee.

* Frans : Ik ben het eens met de aanbevelingen die hierboven al gedaan zijn om in een vroeg stadium met WMF te overleggen. Niet alleen over merkrechten etc. zie ook mijn opmerkingen 4 en 6. Wat ik mis is ‘what’s in it for us? De positieve zaken voor ons zijn: nieuwe vorm van informatie / nieuwe doelgroep. Maar verder staat het allemaal nogal los van onze andere projecten. Kunnen wij de vragensets ook op een andere manier gebruiken? Kunnen we de doelgroep op een of andere manier ook aan onze projecten verbinden? Neemt ons bereik toe? Is er mogelijkheid om spelers aan onze projecten te laten bijdragen? Kortom wat krijgen wij terug voor onze inspanning?

 • * JdB : Ook die valt nog te exploreren, maar wat mij aansprak is :
 • * * De mogelijkheid om de ontsluiting van WP-kennis toe te kunnen spitsen op een groep met een bepaalde belangstelling;
 • * * Iets te bieden dat WP een wat speelser imago geeft;
 • * * Ik heb het vermoeden dat instellingen als de Hart- en de Hersenstichting (en hun companen) zo’n spel allang willen voor hun eigen “domein”, maar er niet toe komen. Dan kunnen we het mes aan twee kanten laten snijden : De instelling werkt mee aan WP en wij vullen een onderwerpen set die bij de instelling past.

* Frans : Vrijwel alle info op WP is CC-BY-SA. Dat Dat geeft ruimte voor gebruik van info, maar houdt ook een verplichting in: doorgeven onder dezelfde licentie. Ik vraag me af of dat duidelijk is.

 • * JdB : Eerlijk gezegd bij mij niet. Moeten we onderzoeken.

* Frans : Verder ben ik enigszins wantrouwend over het businessmodel. Als er een commercieel motief onder zit dan past het niet bij ons. Wat wil Red Urban met dit spel bereiken? What’s in it for them? Het is prettig om een donatie te ontvangen, maar het ziet er naar uit dat hier nog veel geld in moet worden geinvesteerd. Moeten wij (WMF) dat doen? Een grove indicatie van ontwikkelkosten (en onderhoudkosten) moet dan wel worden opgesteld, dat is de eerste vraag die bij mensen die dit moeten beoordelen opkomt.

 • * JdB : Ik heb Wikiplay met red Urban besproken als een idee dat wij krijgen. In welke vorm we dat krijgen is niet besproken, maar een verdienmodel evenmin. Ik zal dit op enig moment helder krijgen.

Mediabestand Wikiplay

https://nl.wikimedia.org/wiki/Bestand:Wkiplay_2.0.pdf