Agenda20100626

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Agenda voor de tweede ALV van 2010

 1. Opening & Welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Goedkeuren notulen vorige ALV
 4. Stand van zaken
 5. Communicatie & privacy
 6. Professionalisering
  1. Voorgestelde aanpak
  2. Subsidieverzoek WMF
 7. Vaststellen gewijzigde begroting 2010
 8. Rondvraag
 9. Sluiting