Algemene ledenvergadering 2023-09-30/Moties Hans Muller

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze moties zijn voorgesteld door een lid van de vereniging. Na een korte toelichting van Hans Muller en het bestuur zal de ALV stemmen of ze deze moties wil behandelen tijdens de vergadering

1.Bij goed gedrag in WMNL-verband wordt natuurlijk niemand de toegang tot WMNL-bijeenkomsten geweigerd. Bijvoorbeeld schrijfbijeenkomsten, maar ook alle andere.

Toelichting: Wikipedia is "de encyclopedie die iedereen kan bewerken". Overeenkomstig moeten onze bijeenkomsten uiteraard toegankelijk zijn voor iedereen die zich netjes gedraagt en constructief is. De doelstelling van de wereldwijde Wikimediabeweging behelst eveneens toegankelijkheid.


2. WMNL past geen sancties toe zonder grondig overleg met de betrokkene.

Toelichting: In het Nederlands en Amerikaans rechtssysteem wordt uitgegaan van onschuld, en is de intentie van groot belang. Dus stel in overleg feiten en bedoelingen vast, voordat een sanctie wordt opgelegd. Bijvoorbeeld een blokkering van de verenigingsmailfunctie, maar het kan ook om iets anders gaan.


3. Wiki-activiteiten van WMNL-leden mogen op de agenda van WMNL.

Toelichting: Als wikipedianen en in het bijzonder Wikimedia-leden een wikiactiviteit organiseren, bijvoorbeeld in bibliotheken, helpt het als die activiteit op de Agenda van Wikimedia verschijnt. Kan WMNL er ook goede sier meer maken, zo is het tientallen keren gegaan, en zo moet het weer gaan.


4. De Missie van WMNL zou moeten luiden: "Laat iedereen vrij delen in de samenvatting van alle onschadelijke kennis." Of iets dergelijks.

Toelichting: "Geheel van alle kennis" is nooit Jimmy Wales' bedoeling geweest, kan ook niet, het ging hem om "the sum of all knowledge, meaning the summary", zoals hij jarengeleden desgevraagd op zijn overlegpagina en in een video uitlegde (zie link hieronder). "Zich een wereld voorstellen" kan in het Nederlands eigenlijk niet, wordt verder nooit of zelden gebruikt, is Amerikaans Engels. Verder willen we geen schadelijke kennis, zoals over gifgas en bommen, verspreiden. Vergelijk https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_samenvatting_van_de_menselijke_kennis


5. De Universal Code of Conduct en het Beleid Vriendelijke Ruimtes geldt ook voor Staf en Bestuursleden van WMNL.

Toelichting: Bijvoorbeeld: respect en empathie (UoC 2.1), beleefdheid (UoC 2.2) geen "harassment" (UoC 3.1), en geen machtsmisbruik (UoC 3.2) zoals uitsluiting. WMNL denkt soms dat regels niet gelden.